Zadzwoń

801 67 00 00

lub (22) 295 44 44

Umów się z Doradcą

Chat Online Znajdź Oddział
Ubezpieczenia on-line
Aktywna Czwórka III - Wariant 95
 

Aktywna Czwórka III - Wariant 95

Aktywna Czwórka III - wariant 95

to 3-letni produkt strukturyzowany w formie indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie. Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od zachowania się indeksu BNP Paribas Flexible Star Managers (PLN hedged) Index.

 

Parametry produktu:

  • 3-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
  • Konstrukcja produktu zakłada 95% ochrony składki alokacyjnej na koniec umowy.
  • 90% partycypacji w wyniku indeksu.
  • Produkt zawierany jest do dnia 22.10.2018 roku.

 

 Ile do tej pory zarobiła Twoja inwestycja ?

 

Notowania produktu:

 

Kwota inwestycji Bieżąca wartość(2,3) Teoretyczna wartość inwestycji(4) Data
 100 PLN   94,94 PLN  95,61 PLN  +0,61 %  2017-03-06

 

 Powyższe notowania przedstawiają jedynie wartość bieżącą i teoretyczną. Przeczytaj jak interpretować wyniki

1. Wartość w dniu notowania dla zainwestowanej kwoty 100 PLN. Kwota nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych.

2. Wartość inwestycji na kwotę 100 PLN przy założeniu że dzień notowania jest ostatnim dniem inwestycji.

3. Bieżąca wartość składki alokacyjnej obliczana jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. i publikowana pod adresem:

http://www.warta.pl/ubezpieczenia/emerytura-i-inwestycje/notowania/-/fundusze/fundusz/5205169/Aktywna-Czworka-III---Wariant-90
Bieżąca wartość składki alokacyjnej odnosi się do wartości określonej przez ubezpieczyciela w dniach ustalenia jako wartość godziwa zobowiązania do wypłaty sumy ubezpieczenia na koniec okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, powiększona o wartość godziwą instrumentów finansowych zapewniajacych wypłatę Premii.

4. Teoretyczna Wartość Inwestycji obliczona na podstawie danych z www.bloomberg.com z dnia notowania. Kwota odpowiada wartości gwarantowanego kapitału oraz iloczynu wyniku strategii od rozpoczęcia inwestycji i partycypacji przy założeniu, że produkt Aktywna Czwórka III wariant 95 kończyłby się w dniu notowania. Na zakończenie inwestycji inwestor otrzyma 95% składki zainwestowanej oraz PREMIĘ wynikającą z wyników BNP Paribas Flexible Star Managers (PLN hedged) Index. PREMIA może wynosić 0%.