Zadzwoń

801 67 00 00

lub (22) 295 44 44

Umów się z Doradcą

Chat Online Znajdź Oddział
Ubezpieczenia on-line
Horyzont Możliwości wariant 95
 

Horyzont Możliwości wariant 95

Horyzont Możliwości - wariant 95

to 3,5 letni produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od wyników koszyka składającego się z trzech funduszy o zasięgu międzynarodowym. Produkt oferowany w dniach 13.11.2014 - 17.12.2014

 

Parametry produktu:

 • 3,5-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od wyników koszyka trzech funduszy:

  L.p. (i)

  Nazwa funduszu

  Kod Bloomberg

  Waga w koszyku

  1

  M&G Optimal Income

  MGOIAEA LN Equity

  50%

  2

  Exane Archimedes

  EXAARCB LX Equity

  25%

  3

  Ethna Aktiv E

  ETAKTVE LX Equity

  25%

 • 95% ochrony kapitału na koniec umowy.
 • 110% partycypacji w uśrednionym wyniku koszyka funduszy.
 • Produkt zawierany jest do dnia 5.07.2018 roku.

Szczegółowe zasady naliczania i wypłaty premii dla Klienta znajdują się w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia.

 

Ile do tej pory zarobiła Twoja inwestycja ?

Notowania produktu:

Kwota inwestycji Bieżąca wartość(2,3) Teoretyczna wartość inwestycji(4) Data
 100 PLN   93,38 PLN  95,43 PLN  +0,43%  2017-03-06

 

 Powyższe notowania przedstawiają jedynie wartość bieżącą i teoretyczną. Przeczytaj jak interpretować wyniki

 1. Wartość w dniu notowania dla zainwestowanej kwoty 100 PLN. Kwota nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych.

2. Wartość inwestycji na kwotę 100 PLN przy założeniu że dzień notowania jest ostatnim dniem inwestycji.

3. Bieżąca wartość składki alokacyjnej obliczana jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. i publikowana pod adresem:

http://www.warta.pl/ubezpieczenia/emerytura-i-inwestycje/notowania/-/fundusze/fundusz/3946879/HORYZONT-MOZLIWOSCI---Wariant-95

Bieżąca wartość składki alokacyjnej odnosi się do wartości określonej przez ubezpieczyciela w dniach ustalenia jako wartość godziwa zobowiązania do wypłaty sumy ubezpieczenia na koniec okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, powiększona o wartość godziwą instrumentów finansowych zapewniajacych wypłatę Premii.

4. Teoretyczna Wartość Inwestycji obliczona na podstawie danych z www.bloomberg.com z dnia notowania. Kwota odpowiada wartości gwarantowanego kapitału oraz iloczynu wyniku strategii od rozpoczęcia inwestycji i partycypacji przy założeniu, że produkt Horyzont Możliwości wariant 95 kończyłby się w dniu notowania. Na zakończenie inwestycji inwestor otrzyma 95% składki zainwestowanej oraz PREMIĘ wynikającą z wyniku strategii. PREMIA może wynosić 0%.