Zadzwoń

801 67 00 00

lub (22) 295 44 44

Umów się z Doradcą

Chat Online Znajdź Oddział
Ubezpieczenia on-line
Precyzyjna Strategia II wariant 100 VIP
 

Precyzyjna Strategia II wariant 100 VIP

Precyzyjna Strategia II - wariant 100 VIP

to 3,5 letni produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od wyników Funduszu ETHNA-AKTIV E (T). Produkt oferowany w dniach 3.09.2014 - 9.10.2014

 

Parametry produktu:

  • 3,5-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
  • Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od zachowania się funduszu ETHNA-AKTIV E (T).
  • 100% ochrony składki alokacyjnej na koniec umowy (po potrąceniu opłaty wstępnej).
  • 95% partycypacji w uśrednionym wyniku funduszu.
  • Produkt zawierany jest do dnia 20 kwietnia 2018 roku.

 

Ile do tej pory zarobiła Twoja inwestycja ?

Notowania produktu:

Kwota inwestycji Bieżąca wartość(2,3) Teoretyczna wartość inwestycji(4) Data
 100 PLN   98,25 PLN  100,50 PLN  +0,50 %  2017-03-06

 

 Powyższe notowania przedstawiają jedynie wartość bieżącą i teoretyczną. Przeczytaj jak interpretować wyniki

 1. Wartość w dniu notowania dla zainwestowanej kwoty 100 PLN. Kwota nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych.

2. Wartość inwestycji na kwotę 100 PLN przy założeniu że dzień notowania jest ostatnim dniem inwestycji.

3. Bieżąca wartość składki alokacyjnej obliczana jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. i publikowana pod adresem:

http://www.warta.pl/ubezpieczenia/emerytura-i-inwestycje/notowania/-/fundusze/fundusz/3479560/PRECYZYJNA-STRATEGIA-II---Wariant-100-VIP

Bieżąca wartość składki alokacyjnej odnosi się do wartości określonej przez ubezpieczyciela w dniach ustalenia jako wartość godziwa zobowiązania do wypłaty sumy ubezpieczenia na koniec okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, powiększona o wartość godziwą instrumentów finansowych zapewniajacych wypłatę Premii.

4. Teoretyczna Wartość Inwestycji obliczona na podstawie danych z www.bloomberg.com z dnia notowania. Kwota odpowiada wartości gwarantowanego kapitału oraz iloczynu wyniku strategii od rozpoczęcia inwestycji i partycypacji przy założeniu, że produkt Precyzyjna Strategia II wariant 100 VIP kończyłby się w dniu notowania. Na zakończenie inwestycji inwestor otrzyma 100% składki zainwestowanej oraz PREMIĘ wynikającą z wyników Funduszu ETHNA-AKTIV E (T) . PREMIA może wynosić 0%.