Zadzwoń

801 67 00 00

lub (22) 295 44 44

Umów się z Doradcą

Chat Online Znajdź Oddział
Ubezpieczenia on-line
Prestiżowa Trzydziestka Wariant 100
 

Prestiżowa Trzydziestka Wariant 100

Prestiżowa Trzydziestka - Wariant 100

to 3 letni produkt strukturyzowany w formie indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie. Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od uśrednionego zachowania się indeksu Ethical Europe Equity Index.Produkt oferowany w dniach 18.05.2015 - 30.06.2015

 

Parametry produktu:

  • 3-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
  • Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od zachowania się indeksu Ethical Europe Equity Index.
  • Konstrukcja produktu zakłada 100% ochrony składki alokacyjnej na koniec umowy (po potrąceniu ewentualnej opłaty wstępnej)
  • 40% partycypacji w uśrednionym wyniku indeksu.
  • Produkt zawierany jest do dnia 5 lipca 2018 roku.

 

Ile do tej pory zarobiła Twoja inwestycja ?

Notowania produktu:

Kwota inwestycji Bieżąca wartość(2,3) Teoretyczna wartość inwestycji(4) Data
 100 PLN   97,85 PLN  100,00 PLN  0,00 %  2017-03-06

 

 Powyższe notowania przedstawiają jedynie wartość bieżącą i teoretyczną. Przeczytaj jak interpretować wyniki

 1. Wartość w dniu notowania dla zainwestowanej kwoty 100 PLN. Kwota nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych.

2. Wartość inwestycji na kwotę 100 PLN przy założeniu że dzień notowania jest ostatnim dniem inwestycji.

3. Bieżąca wartość składki alokacyjnej obliczana jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. i publikowana pod adresem:

http://www.warta.pl/ubezpieczenia/emerytura-i-inwestycje/notowania/-/fundusze/fundusz/4765205/Prestizowa-Trzydziestka---Wariant-100

Bieżąca wartość składki alokacyjnej odnosi się do wartości określonej przez ubezpieczyciela w dniach ustalenia jako wartość godziwa zobowiązania do wypłaty sumy ubezpieczenia na koniec okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, powiększona o wartość godziwą instrumentów finansowych zapewniajacych wypłatę Premii.

4. Teoretyczna Wartość Inwestycji obliczona na podstawie danych z www.bloomberg.com z dnia notowania. Kwota odpowiada wartości gwarantowanego kapitału oraz iloczynu wyniku strategii od rozpoczęcia inwestycji i partycypacji przy założeniu, że produkt Prestiżowa Trzydziestka Wariant 100 kończyłby się w dniu notowania. Na zakończenie inwestycji inwestor otrzyma 100% składki zainwestowanej oraz PREMIĘ wynikającą z wyników Ethical Europe Equity Index. PREMIA może wynosić 0%.