Produkty strukturyzowane

Jeśli zależy Ci na większym zysku, niż gwarantują lokaty, a jednocześnie ochrona kapitału jest dla Ciebie kluczowa – umów się z naszym ekspertem i zapytaj o produkty strukturyzowane, to strzał w dziesiątkę.
W zależności od Twoich preferencji możesz liczyć na całkowitą, częściową lub warunkową gwarancję ochrony kapitału. Do wyboru masz produkty zróżnicowane czasowo – zwykle umowa trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Produkty strukturyzowane dają możliwość dotarcia do nieskończenie dużej ilości strategii inwestycyjnych, które wcześniej były nieosiągalne dla „zwykłych inwestorów”: rynki surowców i różnorodnych produktów min. kawa, ropa naftowa, złoto, obligacje korporacyjne, akcje, waluty, indeksy giełdowe.

Produkty strukturyzowane – co należy wiedzieć?

  • produkty strukturyzowane gwarantują ochronę kapitału, Klient sam decyduje, czy ma być całkowita czy częściowa (np. 95%),
  • umowa trwa od kilku miesięcy do kilku lat,
  • wyniki swoich produktów strukturyzowanych możesz śledzić na bieżąco na naszej stronie internetowej,
  • w każdej chwili możesz rozwiązać umowę, choć może to oznaczać dodatkową opłatę oraz możliwość utraty części kapitału,
  • nasz ekspert pomoże wybrać Ci produkt strukturyzowany idealnie dopasowany do Twoich potrzeb.

ZAPYTAJ O PRODUKT

Dlaczego Expander?

Profesjonalizm – działamy na rynku inwestycyjnym od 2000 roku, pomogliśmy tysiącom Klientów

Renoma – współpracuje z nami wiele banków oraz instytucji finansowych

Przejrzyste warunki – oferujemy profesjonalną i obiektywną pomoc

Unikalne produkty – sami opracowujemy formułę produktów strukturyzowanych, nie są one dostępne nigdzie indziej.

FAQ

Dlaczego pieniądze na lokacie są „zamrażane”?

W momencie wpłacenia środków na rachunek lokaty pieniądze są “pożyczane”

bankowi, który określa, jakie oprocentowanie jest w stanie wypłacić za ich deponowanie. W przypadku, gdy zdecydujemy się na wcześniejszą wypłatę środków - bank może odmówić wypłaty odsetek lub ich części. Stąd właśnie mowa o “zamrożeniu” pieniędzy. Jednak oferta banków potrafi być pod tym względem elastyczna - jeśli zależy Ci na lokacie, która pozwoli wypłacić szybciej pieniądze bez utraty odsetek, umów się na spotkanie z naszym ekspertem, pomoże Ci wybrać odpowiedni produkt.

rozwiń

W którym banku najlepiej wybrać lokatę?

Wszystko zależy od posiadanego kapitału i okresu, na jaki chcemy go ulokować. Oferty

banków zmieniają się dość często, trudno więc rekomendować konkretny bank. Najlepiej, gdy skontaktujesz się z naszym ekspertem. On przedstawi Ci najlepsze w danej chwili rozwiązanie.

rozwiń

Co warto wybrać: lokatę czy konto oszczędnościowe?

Lokata jest najczęściej wyżej oprocentowana niż konto oszczędnościowe. Ma jednak

ten minus, że przy wcześniejszym zerwaniu umowy możemy stracić odsetki. Dlatego, jeśli mamy pewność, że nie będziemy potrzebować oszczędności wcześniej - lokata ma bardziej opłacalne warunki. By poznać szczegóły, skontaktuj się z naszym ekspertem.

rozwiń

Czy produkt strukturyzowany zapewnia pełną ochronę zainwestowanego kapitału?

Ochrona kapitału zależy od rodzaju produktu strukturyzowanego. Występują produkty z

pełną ochroną kapitału, częściową (np. 80%), z warunkową gwarancją kapitału (tylko w sytuacji określonego zachowania produktu) oraz bez gwarancji kapitału. Częściowa i warunkowa ochrona pozwalają zwiększyć poziom partycypacji. Gwarancja zwrotu zainwestowanego kapitału występuje tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy inwestor dotrwa do końca okresu trwania produktu

rozwiń

Dlaczego produkty strukturyzowane są nazywane także produktami zdywersyfikowanymi?

Produkty strukturyzowane gwarantują pełną lub częściową ochronę kapitału

poprzez inwestycje w lokaty, obligacje i inne bezpieczne instrumenty. Natomiast pozostała część lokowana jest w produkty mające większy potencjał zysku. Z tego powodu właśnie produkty strukturyzowane są nazywane zdywersyfikowanymi, ponieważ z definicji zakładają podział środków pomiędzy różne instrumenty finansowe.

rozwiń

Kiedy jest znany całkowity zysk z produktu strukturyzowanego?

W momencie, gdy następuje zakończenie umowy i wycena posiadanego produktu. Wcześniej

można jedynie oszacować potencjalny zysk według przyjętego wzoru dla danego produktu. Z dokładnymi informacjami zapozna Cię nasz ekspert, umów się z nim na spotkanie.

rozwiń

Jakie są zalety planów systematycznego oszczędzania?

Systematyczne oszczędzanie polega na regularnym odkładaniu nawet niewielkich kwot,

które dzięki tzw. procentowi składanemu pozwalają efektywnie pomnażać kapitał. Podpisanie umowy o oszczędzaniu dla wielu osób działa motywująco, ułatwiając comiesięcznie wygospodarowanie niewielkiej kwoty na ten cel.

rozwiń

Jak wybrać najlepszy plan regularnego oszczędzania?

Jest to kwestia indywidualna, która zależy od kilku czynników. Jak długo chcesz

oszczędzać - wolisz wybrać produkt na krótszy czy dłuższy okres? Jak dużą kwotę i jak często możesz przeznaczyć? Wolisz większy zyski czy stabilność i mniejsze ryzyko? Na jaki cel chcesz oszczędzać? Umów się na spotkanie z naszym ekspertem, on pomoże Ci dokonać wyboru.

rozwiń

Dla kogo dedykowany jest program systematycznego oszczędzania?

Dla każdego, kto chce efektywnie oszczędzać pieniądze. Niezależnie czy dysponuje

małymi czy dużymi sumami. Chodzi tu o gromadzenie oszczędności, które będzie można wykorzystać w przyszłości. Na przykład edukację dzieci, wyższą emeryturę lub po prostu spełnienie swoich marzeń. Najważniejsze to mieć cel. Co do reszty pomoże nasz ekspert, który odpowiednio zaplanuje budżet domowy aby regularnie odkładane sumy pozwoliły zrealizować Twoje plany.

rozwiń

Czy od funduszy inwestycyjnych jest naliczany podatek i jak się go liczy?

Tak, zyski z funduszy inwestycyjnych podlegają opodatkowaniu. Obecnie podatek wynosi

19%. Naliczany on jest od zysku, jeśli więc zainwestujemy w fundusze inwestycyjne 10 tys. złotych, zarobimy na nich 1 tys. złotych, to od tego 1 tys. złotych będziemy musieli zapłacić 19% podatku, na koniec więc otrzymamy kwotę 10810 złotych netto. Podatek od zysku odprowadzi w naszym imieniu instytucja zarządzają funduszem.

rozwiń

Jak wybrać odpowiedni fundusz?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw zastanowić się, jakie ryzyko

jesteśmy skłonni podjąć oraz jaka jest nasza wiedza o finansach. Im bardziej doświadczony inwestor, tym bardziej zyskowne, ale też ryzykowne fundusze może wybierać. Mniej zorientowanym pomocą służą nasi eksperci, którzy przeprowadzą z klientem dokładną analizę jego potrzeb oraz testy adekwatności i odpowiedzialności, które wykażą jakie ryzyko inwestycyjne jest w stanie podjąć klient.

rozwiń

Jakie są opłaty za uczestnictwo w funduszu?

Za uczestnictwo w funduszu pobierana jest najczęściej niewielka, stała opłata.

Większość funduszy inwestycyjnych wlicza ją w wartość jednostki uczestnictwa, dlatego jest praktycznie niezauważalna dla uczestnika. Dzięki temu też w przypadku likwidacji produktu nie należy się obawiać dodatkowych opłat, nie licząc kosztów wcześniejszego zerwania umowy, wynikających z umowy. Zapraszamy na spotkanie z Naszym ekspertem w celu poznania szczegółów.

rozwiń

Czy oszczędzając w IKE lub IKZE przysługują mi ulgi podatkowe?

W przypadku IKZE dokonane wpłaty w danym roku, możemy odpisać od podstawy

opodatkowania i obniżyć podatek dochodowy. Przy wypłacie środków po 65 roku życia (wpłaty przez minimum 5 lat) pobierany jest jeden zryczałtowany podatek w wysokości 10% (nie ma podatku od zysków kapitałowych). Przy IKE po osiągnięciu 60 lat (lub 55 i nabyciu praw do emerytury) – pod warunkiem dokonywania wpłat w 5 latach kalendarzowych, zgromadzone środki przy wypłacie nie podlegają żadnemu opodatkowaniu.

rozwiń

Czy z prowadzonego rachunku IKE lub IKZE należy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym?

Nie, jeśli zlikwidujemy konto IKE lub IKZE przed ukończeniem 60 roku życia - podatek

za uzyskane odsetki odprowadzi w naszym imieniu instytucja, która danym rachunkiem zarządzała do tej pory, a my otrzymamy kwotę netto. Podobnie jest także z uzyskanymi dywidendami - jeśli nie weszliśmy jeszcze w wiek uprawniający do ulgi - podatek od nich rozliczy za nas instytucja zarządzająca IKE lub IKZE.

rozwiń

Co się dzieje z nadwyżkami które wpłacimy na konto IKE lub IKZE?

Wpłaty na IKE i IKZE podlegają rocznemu limitowi, który odpowiednio nie może

przekroczyć 3-krotności i 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia na dany rok. Co jednak dzieje się, jeśli wpłacimy za dużo? Nadwyżka może wrócić na konto podawane przez nas w umowie lub na rachunek, z którego dokonujemy przelewów na rachunek IKE lub IKZE.

rozwiń

Jakie dokumenty są wymagane przy zakupie obligacji?

Do zakupu obligacji wymagany jest dowód osobisty lub paszport. Jeśli w produkcie

występuje wypłata odsetek/kuponów w trakcie inwestycji wymagany będzie także numer konta osobistego.

rozwiń

Kto może kupić obligacje?

Obligacje może kupić każda pełnoletnia osoba fizyczna, fundacja lub

przedsiębiorstwo prowadzone w formie spółki osobowej lub kapitałowej. By obracać swobodnie obligacjami należy posiadać rachunek maklerski. W praktyce, aby skorzystać z tego produktu wystarczy posiadać niewielki kapitał.

rozwiń

Jakie są koszty inwestowania w obligacje?

Koszty inwestowania w obligacje w zależności od oferty nie występują wcale albo są

niewielkie. Dystrybutor może pobierać opłatę wstępną, biuro maklerskie opłatę za prowadzenie rachunku lub przechowywanie środków. W niektórych przypadkach może też zostać pobrana opłata za wcześniejszy wykup obligacji.

rozwiń

Czym różnią się Zamknięte Fundusze Inwestycyjne od Otwartych Funduszy Inwestycyjnych?

Podstawową różnicą jest to, że w FIZ istnieje ograniczona ilość certyfikatów,

podczas, gdy z otwartych funduszy inwestycyjnych może skorzystać nieograniczona liczba chętnych. FIZ ma także rzadszą wycenę certyfikatów, z tego powodu ma mniejszą płynność niż fundusze otwarte. W tych ostatnich instytucja musi być gotowa na spłacenie uczestnika w każdym momencie, gdy on tego zażąda. W FIZ certyfikat można sprzedać jedynie w dniu wykupu, ewentualnie odsprzedać je komuś innemu na rynku wtórnym (możliwe jedynie w przypadku emisji publicznej).

rozwiń

Kiedy wyceniane są certyfikaty?

Wyceny dokonuje się najczęściej około 7 dni przed rozpoczęciem zapisów na daną

emisję, w dniu wykupu oraz regularnie, co najmniej co 3 miesiące, pomiędzy datami granicznymi. Z tego powodu Zamknięte Fundusze Inwestycyjne charakteryzują się mniejszą płynnością.

rozwiń

Jak wygląda emisja certyfikatów w FIZ?

O organizacji emisji certyfikatów decyduje to, czy odbywają się one w emisji

publicznej czy niepublicznej. W przypadku emisji publicznej - certyfikaty może zakupić dowolna ilość osób, ograniczona jedynie liczbą dostępnych certyfikatów. W przypadku emisji niepublicznej, liczba uczestników jest ograniczona do 149 Klientów.

rozwiń

Partnerzy