EXPANDER LOGO RGB mini@2x

Weź kredyt hipoteczny z Expander
I płać niższą ratę przez pierwszy rok

 • marża 0 p.p.
  w pierwszym roku (12 rat)
 • marża od 1,8 p.p
  (od 13 raty kredytu)
 • prowizja 0%
 • okres kredytowania
  nawet 35 lat
 • kwota kredytu
  od 100 tys. do 3 mln zł

Kredyt hipoteczny

Weź kredyt hipoteczny z Expander
I płać niższą ratę przez pierwszy rok

 • marża 0 p.p. w pierwszym roku (12 rat)
 • marża od 1,8 p.p (od 13 raty kredytu)
 • prowizja 0%
 • okres kredytowania nawet 35 lat
 • kwota kredytu od 100 tys. do 3 mln zł

Umów się na rozmowę
z Ekspertem Finansowym Expander

Przykład reprezentatywny

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Megahipoteka zabezpieczonego hipoteką, w ramach promocji „Lekki start”, wynosi 10,83% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 336 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 346 000 zł, LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia): 89%, oprocentowanie zmienne: 9,30%; na oprocentowanie składa się: wskaźnik referencyjny WIBOR 3M wynoszący 7,25%. oraz marża 0,00 p.p. do dnia spłaty 12 raty kredytu, następnie w okresie od dnia spłaty 13 raty kredytu do końca trwania umowy, marża wynosi 2,05 p.p. i wskaźnik referencyjny WIBOR 3M wynoszący 7,25% ; całkowity koszt kredytu: 695 981,76 zł, w tym odsetki: 618 600,56 zł, ubezpieczenie na życie: 17 300,00 zł (składka opłacana jednorazowo za okres pierwszych 5 lat okresu ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem banku), suma wszystkich składek ubezpieczenia na życie opłacanych miesięcznie po upływie okresu 5 lat: 49 942,20 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości opłacany rocznie: 9 520,00 zł; koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł, opłata z tytułu inspekcji nieruchomości: 250,00 zł, wpis roszczenia o ustanowienie hipoteki 150 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, całkowita kwota do zapłaty: 1 041 981,76 zł. Koszt prowadzenia i obsługi dodatkowych produktów banku, tj. rachunku płatniczego i karty płatniczej (debetowej) w całym okresie trwania umowy kredytu wynosi 0 zł na warunkach określonych w Taryfie Opłat i Prowizji banku. dla Klientów Indywidualnych, tj. wpływ (wynagrodzenia) na Konto Jakże Osobiste w kwocie nie niższej niż 1500 zł i dokonywanie transakcji kartą płatniczą (debetową) w wysokości łącznie minimum 300 zł miesięcznie. Kredyt jest płatny w 336 ratach annuitetowych (równych), miesięcznych, po 2 408,70 zł. Kalkulacja została dokonana na 10.10.2022 r., na reprezentatywnym przykładzie w ramach promocji „Lekki start”. Skrót p.p., to punkt procentowy.
Promocja obowiązuje od 20 października 2022 r. do 31 marca 2023r. Szczegółowe informacje dotyczące warunków skorzystania z oferty znajdują się w Regulaminie promocji „Lekki start”.
Ubezpieczenie na życie w PZU Życie S.A. oraz ubezpieczenie budynków lub lokali w PZU S.A. oferowane przez bank jest dobrowolne. Bank jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru w KNF i działającym na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń. PZU Życie SA udziela ochrony w zakresie: śmierć oraz wystąpienia niezdolności do samodzielnej egzystencji będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Ochrona trwa 60 miesięcy i następnie odnawia się automatycznie na roczne okresy ubezpieczenia z miesięcznymi składkami doliczanymi do raty kredytu. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia budynków lub lokali dla Kredytobiorców kredytów hipotecznych udzielanych przez bank, informacja o agencie, pełnomocnictwo agenta, karty produktów oraz dokument o produkcie ubezpieczeniowym, Regulamin rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych, Regulamin kart płatniczych banku oraz Wyciąg z Taryfy Opłat i Prowizji banku dla Klientów Indywidualnych dostępne są w placówkach. Bank uzależnia decyzję o udzieleniu kredytu od oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. Ostateczne warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej, kwoty kredytu, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty.

Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000287188, o kapitale zakładowym: 43.992.400,00 zł, NIP: 521-345-12-55, REGON: 141062210 („Expander”).

Expander jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego i nie świadczy usługi doradczej w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Wynagrodzenie Expander pokrywane jest bezpośrednio przez kredytodawcę.

Expander Advisors Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, współpracuje za wynagrodzeniem w zakresie oferowania kredytu hipotecznego z następującymi kredytodawcami: Alior Bank S.A. z siedziba w Warszawie, Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedziba w Warszawie, Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedziba w Warszawie, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedziba w Warszawie, Bank Pocztowy S.A. z siedziba w Bydgoszczy (współpraca zawieszona), SBR Bank z siedziba w Szepietowie, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedziba w Warszawie, Bank BNP Paribas S.A. z siedziba w Warszawie, Santander Bank Polska S.A. z siedziba w Warszawie, ING Bank Śląski S.A. z siedziba w Katowicach, mBank S.A. z siedziba w Warszawie, Bank Millennium S.A. z siedziba w Warszawie, Bank Handlowy S.A. z siedziba w Warszawie oraz jest umocowany do wykonywania usług pośrednictwa finansowego (kredytowego) w zakresie wynikającym z zawartych ze wskazanymi kredytodawcami umów agencyjnych. Szczegóły oferty, jak również aktualna lista kredytodawców współpracujących z Expander, dostępne są u Ekspertów i w Oddziałach Expander. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.