Top Oferta | Lokata bankowa

Lokata bankowa 3%

na 3 miesiące

od 10 000 zł do 25 000 zł

oprocentowanie stałe

Skorzystaj z oferty Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Informacja dotyczy lokaty terminowej – „Lokata na Dobry Start - Expander” (Lokata) o oprocentowaniu stałym 3% w skali roku, na okres 3 miesięcy. Minimalna kwota deponowanych środków wynosi 10 000, 01 zł a maksymalna wynosi 25 000,00 zł. Do otwarcia Lokaty uprawnieni są Klienci, którzy wypełnią formularz zgłoszeniowy udostępniony w Oddziale Expander i którzy w okresie 12 miesięcy przed dniem skorzystania z oferty nie posiadali konta bankowego w Euro Banku S.A. i nie byli stroną obowiązującej umowy o usługi bankowości elektronicznej w Banku oraz zawrą umowę o prowadzenie konta bankowego w pakiecie Active. Lokata jest otwierana w ramach konta bankowego. Klient może otworzyć maksymalnie jedną Lokatę, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej udostępnienia w serwisie eurobank online i aplikacji mobilnej. Szczegóły, opłaty i prowizje, Tabela oprocentowania, Regulamin Oferty, Regulamin konta dla osób fizycznych dostępne są Doradców Expander oraz na stronie www.expander.pl i www.eurobank.pl. Oferta przygotowana przez Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, oferowana za pośrednictwem Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 69, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000287188, NIP: 521-345-12-55, REGON: 141062210, o kapitale zakładowym: 43.992.400 zł.