Concordia

Na polskim rynku Concordia Ubezpieczenia kojarzy się głównej mierze z kompleksową ochroną gospodarstw rolnych i pakietami ubezpieczeń dla rolników. Towarzystwo to jednak zapewnia również korzystne i pełne zabezpieczenie życia, zdrowia oraz posiadanego majątku. Klientem docelowym Concordii są naturalnie rolnicy, ale również mieszkańcy małych i średnich miejscowości, których pragnie otaczać jeszcze pełniejszą ochroną.
Pierwsze placówki Concordii zostały utworzone w 1997 roku. Od tego czasu firma z dużym sukcesem sprzedaje polisy ubezpieczeniowe zarówno dla klientów indywidualnych, jaki i korporacyjnych.
Concordię Ubezpieczenia tworzą: Concordia Polska TUW specjalizujące się w ubezpieczeniach majątkowych oraz WTUŻiR Concordia Capital SA, która w swojej ofercie posiada ubezpieczenia na życie.
Concordia posiada obecnie 12 Oddziałów, blisko 40 Przedstawicielstw i Agencji Generalnych. Zatrudniając kilkuset wysokiej klasy specjalistów oraz współpracując z ponad 2000 Pośredników, Towarzystwo gwarantuje najwyższy standard obsługi i jakość oferowanych ubezpieczeń. Realnie dba o bezpieczeństwo tysięcy rolników, klientów indywidualnych, przedsiębiorców i kredytobiorców.

[ex_kontakt_stopka title="Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej:" form="7" photo="976" button-color="btn-c7"]