Produkt strukturyzowany

Horyzont Możliwości

Data zakończenia subskrypcji
2014/12/17

Horyzont Możliwości

to 3,5 letni produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od wyników koszyka składającego się z trzech funduszy o zasięgu międzynarodowym. Produkt oferowany w dniach 13.11.2014 – 17.12.2014.

Wariant 85

Parametry produktu:

 • 3,5-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od wyników koszyka trzech funduszy:

L.p. (i)

Nazwa funduszu

Kod Bloomberg

Waga w koszyku

1

M&G Optimal IncomeMGOIAEA LN Equity

50%

2

Exane ArchimedesEXAARCB LX Equity

25%

3

Ethna Aktiv EETAKTVE LX Equity

25%

 • 85% ochrony kapitału na koniec umowy.
 • 250% partycypacji w uśrednionym wyniku koszyka funduszy.
 • Produkt zawierany jest do dnia 5.07.2018 roku.

Szczegółowe zasady naliczania i wypłaty premii dla Klienta znajdują się w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia.

Kwota inwestycji

100 PLN

Bieżąca wartość (2,3)

86,72 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

88,72 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

+3,72 %

Data

2017-08-25

Powyższe notowania przedstawiają jedynie wartość bieżącą i teoretyczną. Przeczytaj jak interpretować wyniki

1. Wartość w dniu notowania dla zainwestowanej kwoty 100 PLN. Kwota nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych.

2. Wartość inwestycji na kwotę 100 PLN przy założeniu że dzień notowania jest ostatnim dniem inwestycji.

3. Bieżąca wartość składki alokacyjnej obliczana jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. i publikowana pod adresem:

http://www.warta.pl/ubezpieczenia/emerytura-i-inwestycje/notowania/-/fundusze/fundusz/3946900/HORYZONT-MOZLIWOSCI—Wariant-85

Bieżąca wartość składki alokacyjnej odnosi się do wartości określonej przez ubezpieczyciela w dniach ustalenia jako wartość godziwa zobowiązania do wypłaty sumy ubezpieczenia na koniec okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, powiększona o wartość godziwą instrumentów finansowych zapewniajacych wypłatę Premii.

4. Teoretyczna Wartość Inwestycji obliczona na podstawie danych z www.bloomberg.com z dnia notowania. Kwota odpowiada wartości gwarantowanego kapitału oraz iloczynu wyniku strategii od rozpoczęcia inwestycji i partycypacji przy założeniu, że produkt Horyzont Możliwości wariant 85 kończyłby się w dniu notowania. Na zakończenie inwestycji inwestor otrzyma 85% składki zainwestowanej oraz PREMIĘ wynikającą z wyniku strategii. PREMIA może wynosić 0%.

Wariant 95

Parametry produktu:

 • 3,5-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od wyników koszyka trzech funduszy:

L.p. (i)

Nazwa funduszu

Kod Bloomberg

Waga w koszyku

1

M&G Optimal IncomeMGOIAEA LN Equity

50%

2

Exane ArchimedesEXAARCB LX Equity

25%

3

Ethna Aktiv EETAKTVE LX Equity

25%

 

 • 95% ochrony kapitału na koniec umowy.
 • 110% partycypacji w uśrednionym wyniku koszyka funduszy.
 • Produkt zawierany jest do dnia 5.07.2018 roku.
 • Szczegółowe zasady naliczania i wypłaty premii dla Klienta znajdują się w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia.

Kwota inwestycji

100 PLN

Bieżąca wartość (2,3)

94,23 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

96,64 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

+1,64%

Data

2017-08-25

Powyższe notowania przedstawiają jedynie wartość bieżącą i teoretyczną. Przeczytaj jak interpretować wyniki

1. Wartość w dniu notowania dla zainwestowanej kwoty 100 PLN. Kwota nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych.

2. Wartość inwestycji na kwotę 100 PLN przy założeniu że dzień notowania jest ostatnim dniem inwestycji.

3. Bieżąca wartość składki alokacyjnej obliczana jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. i publikowana pod adresem:

http://www.warta.pl/ubezpieczenia/emerytura-i-inwestycje/notowania/-/fundusze/fundusz/3946879/HORYZONT-MOZLIWOSCI—Wariant-95

Bieżąca wartość składki alokacyjnej odnosi się do wartości określonej przez ubezpieczyciela w dniach ustalenia jako wartość godziwa zobowiązania do wypłaty sumy ubezpieczenia na koniec okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, powiększona o wartość godziwą instrumentów finansowych zapewniających wypłatę Premii.

4. Teoretyczna Wartość Inwestycji obliczona na podstawie danych z www.bloomberg.com z dnia notowania. Kwota odpowiada wartości gwarantowanego kapitału oraz iloczynu wyniku strategii od rozpoczęcia inwestycji i partycypacji przy założeniu, że produkt Horyzont Możliwości wariant 95 kończyłby się w dniu notowania. Na zakończenie inwestycji inwestor otrzyma 95% składki zainwestowanej oraz PREMIĘ wynikającą z wyniku strategii. PREMIA może wynosić 0%.

Wariant 100

Parametry produktu:

 • 3,5-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od wyników koszyka trzech funduszy:

L.p. (i)

Nazwa funduszu

Kod Bloomberg

Waga w koszyku

1

M&G Optimal IncomeMGOIAEA LN Equity

50%

2

Exane ArchimedesEXAARCB LX Equity

25%

3

Ethna Aktiv EETAKTVE LX Equity

25%

 • 100% ochrony kapitału na koniec umowy.
 • 60% partycypacji w uśrednionym wyniku koszyka funduszy.
 • Produkt zawierany jest do dnia 5.07.2018 roku.

Szczegółowe zasady naliczania i wypłaty premii dla Klienta znajdują się w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia.

Kwota inwestycji

100 PLN

Bieżąca wartość (2,3)

99,01 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

100,89 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

+0,89%

Data

2017-08-25

Powyższe notowania przedstawiają jedynie wartość bieżącą i teoretyczną. Przeczytaj jak interpretować wyniki

1. Wartość w dniu notowania dla zainwestowanej kwoty 100 PLN. Kwota nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych.

2. Wartość inwestycji na kwotę 100 PLN przy założeniu że dzień notowania jest ostatnim dniem inwestycji.

3. Bieżąca wartość składki alokacyjnej obliczana jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. i publikowana pod adresem:

http://www.warta.pl/ubezpieczenia/emerytura-i-inwestycje/notowania/-/fundusze/fundusz/3946851/HORYZONT-MOZLIWOSCI—Wariant-100

Bieżąca wartość składki alokacyjnej odnosi się do wartości określonej przez ubezpieczyciela w dniach ustalenia jako wartość godziwa zobowiązania do wypłaty sumy ubezpieczenia na koniec okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, powiększona o wartość godziwą instrumentów finansowych zapewniajacych wypłatę Premii.

4. Teoretyczna Wartość Inwestycji obliczona na podstawie danych z www.bloomberg.com z dnia notowania. Kwota odpowiada wartości gwarantowanego kapitału oraz iloczynu wyniku strategii od rozpoczęcia inwestycji i partycypacji przy założeniu, że produkt Horyzont Możliwości wariant 100 kończyłby się w dniu notowania. Na zakończenie inwestycji inwestor otrzyma 100% składki zainwestowanej oraz PREMIĘ wynikającą z wyniku strategii. PREMIA może wynosić 0%.

Wariant 100 VIP

Parametry produktu:

 • 3,5-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od wyników koszyka trzech funduszy:

L.p. (i)

Nazwa funduszu

Kod Bloomberg

Waga w koszyku

1

M&G Optimal IncomeMGOIAEA LN Equity

50%

2

Exane ArchimedesEXAARCB LX Equity

25%

3

Ethna Aktiv EETAKTVE LX Equity

25%

 • 100% ochrony kapitału na koniec umowy.
 • 65% partycypacji w uśrednionym wyniku koszyka funduszy.
 • Produkt zawierany jest do dnia 5.07.2018 roku.

Szczegółowe zasady naliczania i wypłaty premii dla Klienta znajdują się w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia.

Kwota inwestycji

100 PLN

Bieżąca wartość (2,3)

99,02 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

100,97 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

+0,97 %

Data

2017-08-25

Powyższe notowania przedstawiają jedynie wartość bieżącą i teoretyczną. Przeczytaj jak interpretować wyniki

1. Wartość w dniu notowania dla zainwestowanej kwoty 100 PLN. Kwota nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych.

2. Wartość inwestycji na kwotę 100 PLN przy założeniu że dzień notowania jest ostatnim dniem inwestycji.

3. Bieżąca wartość składki alokacyjnej obliczana jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. i publikowana pod adresem:

http://www.warta.pl/ubezpieczenia/emerytura-i-inwestycje/notowania/-/fundusze/fundusz/3946921/HORYZONT-MOZLIWOSCI—Wariant-100-VIP

Bieżąca wartość składki alokacyjnej odnosi się do wartości określonej przez ubezpieczyciela w dniach ustalenia jako wartość godziwa zobowiązania do wypłaty sumy ubezpieczenia na koniec okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, powiększona o wartość godziwą instrumentów finansowych zapewniajacych wypłatę Premii.

4. Teoretyczna Wartość Inwestycji obliczona na podstawie danych z www.bloomberg.com z dnia notowania. Kwota odpowiada wartości gwarantowanego kapitału oraz iloczynu wyniku strategii od rozpoczęcia inwestycji i partycypacji przy założeniu, że produkt Horyzont Możliwości wariant 100VIP kończyłby się w dniu notowania. Na zakończenie inwestycji inwestor otrzyma 100% składki zainwestowanej oraz PREMIĘ wynikającą z wyniku strategii. PREMIA może wynosić 0%.