Produkt strukturyzowany

Kwartet Gwiazd III

Data zakończenia subskrypcji
2014/08/11

Kwartet Gwiazd III

to trzyletni produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od zachowania się indeksu BNP Paribas Income Star Funds Index. Produkt oferowany w dniach 1.07.2014 – 11.08.2014.

Wariant 80

Parametry produktu:

 • 3-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od zachowania się indeksu BNP Paribas Income Star Funds Index.
 • Konstrukcja produktu zakłada 80% ochrony składki alokacyjnej na koniec umowy (po potrąceniu ewentualnej opłaty wstępnej)
 • 265% partycypacji we wzroście indeksu.
 • Produkt zawierany jest do dnia 21 sierpnia 2017 roku.

Kwota inwestycji

100 PLN

Bieżąca wartość (2,3)

95,20 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

95,20 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

+ 15,20%

Data

2017-08-21

Powyższe notowania przedstawiają jedynie wartość bieżącą i teoretyczną. Przeczytaj jak interpretować wyniki

1. Wartość w dniu notowania dla zainwestowanej kwoty 100 PLN. Kwota nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych.

2. Wartość inwestycji na kwotę 100 PLN przy założeniu że dzień notowania jest ostatnim dniem inwestycji.

3. Bieżąca wartość składki alokacyjnej obliczana jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. i publikowana pod adresem:

http://www.warta.pl/ubezpieczenia/emerytura-i-inwestycje/notowania/-/fundusze/fundusz/3463808/KWARTET-GWIAZD-III—Wariant-80

Bieżąca wartość składki alokacyjnej odnosi się do wartości określonej przez ubezpieczyciela w dniach ustalenia jako wartość godziwa zobowiązania do wypłaty sumy ubezpieczenia na koniec okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, powiększona o wartość godziwą instrumentów finansowych zapewniajacych wypłatę Premii.

4. Teoretyczna Wartość Inwestycji obliczona na podstawie danych z www.bloomberg.com z dnia notowania. Kwota odpowiada wartości gwarantowanego kapitału oraz iloczynu wyniku strategii od rozpoczęcia inwestycji i partycypacji przy założeniu, że produkt Kwartet Gwiazd III wariant 80 kończyłby się w dniu notowania. Na zakończenie inwestycji inwestor otrzyma 80% składki zainwestowanej oraz PREMIĘ wynikającą z wyników BNP Paribas Income Star Funds Index. PREMIA może wynosić 0%.

Wariant 80 MAX

Parametry produktu:

 • 3-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od zachowania się indeksu BNP Paribas Income Star Funds Index.
 • Konstrukcja produktu zakłada 80% ochrony składki alokacyjnej na koniec umowy (po potrąceniu ewentualnej opłaty wstępnej)
 • 265% partycypacji we wzroście indeksu.
 • Produkt zawierany jest do dnia 21 sierpnia 2017 roku.

Kwota inwestycji

100 PLN

Bieżąca wartość (2,3)

100,94 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

100,94 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

+20,94 %

Data

2017-08-21

Powyższe notowania przedstawiają jedynie wartość bieżącą i teoretyczną. Przeczytaj jak interpretować wyniki

1. Wartość w dniu notowania dla zainwestowanej kwoty 100 PLN. Kwota nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych.

2. Wartość inwestycji na kwotę 100 PLN przy założeniu że dzień notowania jest ostatnim dniem inwestycji.

3. Bieżąca wartość składki alokacyjnej obliczana jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. i publikowana pod adresem:

http://www.warta.pl/ubezpieczenia/emerytura-i-inwestycje/notowania/-/fundusze/fundusz/3457792/KWARTET-GWIAZD-III—Wariant-95
Bieżąca wartość składki alokacyjnej odnosi się do wartości określonej przez ubezpieczyciela w dniach ustalenia jako wartość godziwa zobowiązania do wypłaty sumy ubezpieczenia na koniec okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, powiększona o wartość godziwą instrumentów finansowych zapewniajacych wypłatę Premii.

4. Teoretyczna Wartość Inwestycji obliczona na podstawie danych z www.bloomberg.com z dnia notowania. Kwota odpowiada wartości gwarantowanego kapitału oraz iloczynu wyniku strategii od rozpoczęcia inwestycji i partycypacji przy założeniu, że produkt Kwartet Gwiazd III wariant 95 kończyłby się w dniu notowania. Na zakończenie inwestycji inwestor otrzyma 95% składki zainwestowanej oraz PREMIĘ wynikającą z wyników BNP Paribas Income Star Funds Index. PREMIA może wynosić 0%.

Wariant 95

Parametry produktu:

 • 3-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od zachowania się indeksu BNP Paribas Income Star Funds Index.
 • Konstrukcja produktu zakłada 95% ochrony składki alokacyjnej na koniec umowy (po potrąceniu ewentualnej opłaty wstępnej)
 • 101% partycypacji we wzroście indeksu.
 • Produkt zawierany jest do dnia 21 sierpnia 2017 roku.

Kwota inwestycji

100 PLN

Bieżąca wartość (2,3)

100,79 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

100,79 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

+5,79 %

Data

2017-08-21

Powyższe notowania przedstawiają jedynie wartość bieżącą i teoretyczną. Przeczytaj jak interpretować wyniki

1. Wartość w dniu notowania dla zainwestowanej kwoty 100 PLN. Kwota nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych.

2. Wartość inwestycji na kwotę 100 PLN przy założeniu że dzień notowania jest ostatnim dniem inwestycji.

3. Bieżąca wartość składki alokacyjnej obliczana jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. i publikowana pod adresem:

http://www.warta.pl/ubezpieczenia/emerytura-i-inwestycje/notowania/-/fundusze/fundusz/3457792/KWARTET-GWIAZD-III—Wariant-95
Bieżąca wartość składki alokacyjnej odnosi się do wartości określonej przez ubezpieczyciela w dniach ustalenia jako wartość godziwa zobowiązania do wypłaty sumy ubezpieczenia na koniec okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, powiększona o wartość godziwą instrumentów finansowych zapewniajacych wypłatę Premii.

4. Teoretyczna Wartość Inwestycji obliczona na podstawie danych z www.bloomberg.com z dnia notowania. Kwota odpowiada wartości gwarantowanego kapitału oraz iloczynu wyniku strategii od rozpoczęcia inwestycji i partycypacji przy założeniu, że produkt Kwartet Gwiazd III wariant 95 kończyłby się w dniu notowania. Na zakończenie inwestycji inwestor otrzyma 95% składki zainwestowanej oraz PREMIĘ wynikającą z wyników BNP Paribas Income Star Funds Index. PREMIA może wynosić 0%.

Wariant 100

Parametry produktu:

 • 3-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od zachowania się indeksu BNP Paribas Income Star Funds Index.
 • Konstrukcja produktu zakłada 100% ochrony składki alokacyjnej na koniec umowy (po potrąceniu ewentualnej opłaty wstępnej)
 • 56% partycypacji we wzroście indeksu.
 • Produkt zawierany jest do dnia 21 sierpnia 2017 roku.

Kwota inwestycji

100 PLN

Bieżąca wartość (2,3)

103,21 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

103,21 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

+3,21 %

Data

2017-08-21

Powyższe notowania przedstawiają jedynie wartość bieżącą i teoretyczną. Przeczytaj jak interpretować wyniki

1. Wartość w dniu notowania dla zainwestowanej kwoty 100 PLN. Kwota nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych.

2. Wartość inwestycji na kwotę 100 PLN przy założeniu że dzień notowania jest ostatnim dniem inwestycji.

3. Bieżąca wartość składki alokacyjnej obliczana jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. i publikowana pod adresem:

http://www.warta.pl/ubezpieczenia/emerytura-i-inwestycje/notowania/-/fundusze/fundusz/3457778/KWARTET-GWIAZD-III—Wariant-100

Bieżąca wartość składki alokacyjnej odnosi się do wartości określonej przez ubezpieczyciela w dniach ustalenia jako wartość godziwa zobowiązania do wypłaty sumy ubezpieczenia na koniec okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, powiększona o wartość godziwą instrumentów finansowych zapewniających wypłatę Premii.

4. Teoretyczna Wartość Inwestycji obliczona na podstawie danych z www.bloomberg.com z dnia notowania. Kwota odpowiada wartości gwarantowanego kapitału oraz iloczynu wyniku strategii od rozpoczęcia inwestycji i partycypacji przy założeniu, że produkt Kwartet Gwiazd III wariant 100 kończyłby się w dniu notowania. Na zakończenie inwestycji inwestor otrzyma 100% składki zainwestowanej oraz PREMIĘ wynikającą z wyników BNP Paribas Income Star Funds Index. PREMIA może wynosić 0%.

Wariant 100 VIP

Parametry produktu:

 • 3-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od zachowania się indeksu BNP Paribas Income Star Funds Index.
 • Konstrukcja produktu zakłada 100% ochrony składki alokacyjnej na koniec umowy (po potrąceniu ewentualnej opłaty wstępnej)
 • 62% partycypacji we wzroście indeksu.
 • Produkt zawierany jest do dnia 21 sierpnia 2017 roku.

Kwota inwestycji

100 PLN

Bieżąca wartość (2,3)

103,56 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

103,56 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

+3,56 %

Data

2017-08-21

Powyższe notowania przedstawiają jedynie wartość bieżącą i teoretyczną. Przeczytaj jak interpretować wyniki

1. Wartość w dniu notowania dla zainwestowanej kwoty 100 PLN. Kwota nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych.

2. Wartość inwestycji na kwotę 100 PLN przy założeniu że dzień notowania jest ostatnim dniem inwestycji.

3. Bieżąca wartość składki alokacyjnej obliczana jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. i publikowana pod adresem:

http://www.warta.pl/ubezpieczenia/emerytura-i-inwestycje/notowania/-/fundusze/fundusz/3479546/KWARTET-GWIAZD-III—Wariant-100-VIP

Bieżąca wartość składki alokacyjnej odnosi się do wartości określonej przez ubezpieczyciela w dniach ustalenia jako wartość godziwa zobowiązania do wypłaty sumy ubezpieczenia na koniec okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, powiększona o wartość godziwą instrumentów finansowych zapewniajacych wypłatę Premii.

4. Teoretyczna Wartość Inwestycji obliczona na podstawie danych z www.bloomberg.com z dnia notowania. Kwota odpowiada wartości gwarantowanego kapitału oraz iloczynu wyniku strategii od rozpoczęcia inwestycji i partycypacji przy założeniu, że produkt Kwartet Gwiazd III wariant 100 VIP kończyłby się w dniu notowania. Na zakończenie inwestycji inwestor otrzyma 100% składki zainwestowanej oraz PREMIĘ wynikającą z wyników BNP Paribas Income Star Funds Index. PREMIA może wynosić 0%.