Produkt strukturyzowany

Mistrzowska Trójka

Data zakończenia subskrypcji
2014/06/25

Mistrzowska Trójka

Wariant 80

to czteroletni produkt strukturyzowany w formie polisy na życie i dożycie z premią, której wysokość zależy od zachowania się indeksu NXS ‘Selection’ Alternative Fund. Produkt oferowany w dniach 26.05.2014 – 25.06.2014.

Parametry produktu:

 • 4-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od zachowania się indeksu NXS ‘Selection’ Alternative Fund.
 • Konstrukcja produktu zakłada 80% ochrony składki alokacyjnej na koniec umowy.
 • 250% partycypacji we wzroście indeksu.
 • Produkt zawierany jest do dnia 5 lipca 2018 roku.

Kwota inwestycji

100 PLN

Bieżąca wartość (2,3)

88,51 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

93,29 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

+13,29 %

Data

2017-08-25

Powyższe notowania przedstawiają jedynie wartość bieżącą i teoretyczną. Przeczytaj jak interpretować wyniki

1. Wartość w dniu notowania dla zainwestowanej kwoty 100 PLN. Kwota nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych.

2. Wartość inwestycji na kwotę 100 PLN przy założeniu że dzień notowania jest ostatnim dniem inwestycji.

3. Bieżąca wartość składki alokacyjnej obliczana jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. i publikowana pod adresem:

http://www.warta.pl/ubezpieczenia/emerytura-i-inwestycje/notowania/-/fundusze/fundusz/3090174/Mistrzowska-Trojka—Wariant-80
Bieżąca wartość składki alokacyjnej odnosi się do wartości określonej przez ubezpieczyciela w dniach ustalenia jako wartość godziwa zobowiązania do wypłaty sumy ubezpieczenia na koniec okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, powiększona o wartość godziwą instrumentów finansowych zapewniajacych wypłatę Premii.

4. Teoretyczna Wartość Inwestycji obliczona na podstawie danych z www.bloomberg.com z dnia notowania. Kwota odpowiada wartości gwarantowanego kapitału oraz iloczynu wyniku strategii od rozpoczęcia inwestycji i partycypacji przy założeniu, że produkt Mistrzowska Trójka wariant 80 kończyłby się w dniu notowania. Na zakończenie inwestycji inwestor otrzyma 80% składki zainwestowanej oraz PREMIĘ wynikającą z wyników NXS ‘Selection’ Alternative Fund. PREMIA może wynosić 0%.

Wariant 95

to 34-miesięczny produkt strukturyzowany w formie polisy na życie i dożycie z premią, której wysokość zależy od zachowania się indeksu NXS ‘Selection’ Alternative Fund. Produkt oferowany w dniach 26.05.2014 – 25.06.2014.

Parametry produktu:

 • 34-miesięczne ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od zachowania się indeksu NXS ‘Selection’ Alternative Fund.
 • Konstrukcja produktu zakłada 95% ochrony składki alokacyjnej na koniec umowy (po potrąceniu ewentualnej opłaty wstępnej)
 • 100% partycypacji we wzroście indeksu.
 • Produkt zawierany jest do dnia 5 maj 2017 roku

Kwota inwestycji

100 PLN

Bieżąca wartość (2,3)

98,49 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

98,49 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

+3,49 %

Data

2017-05-05

Powyższe notowania przedstawiają jedynie wartość bieżącą i teoretyczną. Przeczytaj jak interpretować wyniki

1. Wartość w dniu notowania dla zainwestowanej kwoty 100 PLN. Kwota nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych.

2. Wartość inwestycji na kwotę 100 PLN przy założeniu że dzień notowania jest ostatnim dniem inwestycji.

3. Bieżąca wartość składki alokacyjnej obliczana jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. i publikowana pod adresem:

http://www.warta.pl/ubezpieczenia/emerytura-i-inwestycje/notowania/-/fundusze/fundusz/3090153/Mistrzowska-Trojka—Wariant-95
Bieżąca wartość składki alokacyjnej odnosi się do wartości określonej przez ubezpieczyciela w dniach ustalenia jako wartość godziwa zobowiązania do wypłaty sumy ubezpieczenia na koniec okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, powiększona o wartość godziwą instrumentów finansowych zapewniających wypłatę Premii.

4. Teoretyczna Wartość Inwestycji obliczona na podstawie danych z www.bloomberg.com z dnia notowania. Kwota odpowiada wartości gwarantowanego kapitału oraz iloczynu wyniku strategii od rozpoczęcia inwestycji i partycypacji przy założeniu, że produkt Mistrzowska Trójka wariant 95 kończyłby się w dniu notowania. Na zakończenie inwestycji inwestor otrzyma 95% składki zainwestowanej oraz PREMIĘ wynikającą z wyników NXS ‘Selection’ Alternative Fund. PREMIA może wynosić 0%.

Wariant 100

to czteroletni produkt strukturyzowany w formie polisy na życie i dożycie z premią, której wysokość zależy od zachowania się indeksu NXS ‘Selection’ Alternative Fund. Produkt oferowany w dniach 26.05.2014 – 25.06.2014

Parametry produktu:

 • 4-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od zachowania się indeksu NXS ‘Selection’ Alternative Fund.
 • Konstrukcja produktu zakłada 100% ochrony składki alokacyjnej na koniec umowy (po potrąceniu ewentualnej opłaty wstępnej)
 • 90% partycypacji we wzroście indeksu.
 • Produkt zawierany jest do dnia 5 lipca 2018 roku.

Kwota inwestycji

100 PLN

Bieżąca wartość (2,3)

102,07 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

104,79 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

+4,79 %

Data

2017-08-25

Powyższe notowania przedstawiają jedynie wartość bieżącą i teoretyczną. Przeczytaj jak interpretować wyniki

1. Wartość w dniu notowania dla zainwestowanej kwoty 100 PLN. Kwota nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych.

2. Wartość inwestycji na kwotę 100 PLN przy założeniu że dzień notowania jest ostatnim dniem inwestycji.

3. Bieżąca wartość składki alokacyjnej obliczana jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. i publikowana pod adresem:

http://www.warta.pl/ubezpieczenia/emerytura-i-inwestycje/notowania/-/fundusze/fundusz/3089981/Mistrzowska-Trojka—Wariant-100

Bieżąca wartość składki alokacyjnej odnosi się do wartości określonej przez ubezpieczyciela w dniach ustalenia jako wartość godziwa zobowiązania do wypłaty sumy ubezpieczenia na koniec okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, powiększona o wartość godziwą instrumentów finansowych zapewniajacych wypłatę Premii.

4. Teoretyczna Wartość Inwestycji obliczona na podstawie danych z www.bloomberg.com z dnia notowania. Kwota odpowiada wartości gwarantowanego kapitału oraz iloczynu wyniku strategii od rozpoczęcia inwestycji i partycypacji przy założeniu, że produkt Mistrzowska Trójka wariant 100 kończyłby się w dniu notowania. Na zakończenie inwestycji inwestor otrzyma 100% składki zainwestowanej oraz PREMIĘ wynikającą z wyników NXS ‘Selection’ Alternative Fund. PREMIA może wynosić 0%.

Wariant 100VIP

to czteroletni produkt strukturyzowany w formie polisy na życie i dożycie z premią, której wysokość zależy od zachowania się indeksu NXS ‘Selection’ Alternative Fund. Produkt oferowany w dniach 26.05.2014 – 25.06.2014.

Parametry produktu:

 • 4-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od zachowania się indeksu NXS ‘Selection’ Alternative Fund.
 • Konstrukcja produktu zakłada 100% ochrony składki alokacyjnej na koniec umowy (po potrąceniu ewentualnej opłaty wstępnej)
 • 95% partycypacji we wzroście indeksu.
 • Produkt zawierany jest do dnia 5 lipca 2018 roku.

Kwota inwestycji

100 PLN

Bieżąca wartość (2,3)

102,36 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

105,05 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

+5,05 %

Data

2017-08-25

Powyższe notowania przedstawiają jedynie wartość bieżącą i teoretyczną. Przeczytaj jak interpretować wyniki

1. Wartość w dniu notowania dla zainwestowanej kwoty 100 PLN. Kwota nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych.

2. Wartość inwestycji na kwotę 100 PLN przy założeniu że dzień notowania jest ostatnim dniem inwestycji.

3. Bieżąca wartość składki alokacyjnej obliczana jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. i publikowana pod adresem:

http://www.warta.pl/ubezpieczenia/emerytura-i-inwestycje/notowania/-/fundusze/fundusz/3090195/Mistrzowska-Trojka—Wariant-100-VIP
Bieżąca wartość składki alokacyjnej odnosi się do wartości określonej przez ubezpieczyciela w dniach ustalenia jako wartość godziwa zobowiązania do wypłaty sumy ubezpieczenia na koniec okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, powiększona o wartość godziwą instrumentów finansowych zapewniajacych wypłatę Premii.

4. Teoretyczna Wartość Inwestycji obliczona na podstawie danych z www.bloomberg.com z dnia notowania. Kwota odpowiada wartości gwarantowanego kapitału oraz iloczynu wyniku strategii od rozpoczęcia inwestycji i partycypacji przy założeniu, że produkt Mistrzowska Trójka wariant 100VIP kończyłby się w dniu notowania. Na zakończenie inwestycji inwestor otrzyma 100% składki zainwestowanej oraz PREMIĘ wynikającą z wyników NXS ‘Selection’ Alternative Fund. PREMIA może wynosić 0%.