Produkt strukturyzowany

Precyzyjna Strategia II

Data zakończenia subskrypcji
2014/10/09

Precyzyjna strategia II

to 3,5 letni produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od wyników Funduszu ETHNA-AKTIV E (T). Produkt oferowany w dniach 3.09.2014 – 9.10.2014.

Wariant 80

Parametry produktu:

 • 3,5-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od zachowania się funduszu ETHNA-AKTIV E (T).
 • 80% ochrony składki alokacyjnej na koniec umowy (po potrąceniu opłaty wstępnej).
 • 300% partycypacji w uśrednionym wyniku funduszu.
 • Produkt zawierany jest do dnia 20 kwietnia 2018 roku.

Kwota inwestycji

100 PLN

Bieżąca wartość (2,3)

82,91 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

83,73 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

+3,73%

Data

2017-08-25

Powyższe notowania przedstawiają jedynie wartość bieżącą i teoretyczną. Przeczytaj jak interpretować wyniki

1. Wartość w dniu notowania dla zainwestowanej kwoty 100 PLN. Kwota nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych.

2. Wartość inwestycji na kwotę 100 PLN przy założeniu że dzień notowania jest ostatnim dniem inwestycji.

3. Bieżąca wartość składki alokacyjnej obliczana jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. i publikowana pod adresem:

http://www.warta.pl/ubezpieczenia/emerytura-i-inwestycje/notowania/-/fundusze/fundusz/3464055/PRECYZYJNA-STRATEGIA-II—Wariant-80

Bieżąca wartość składki alokacyjnej odnosi się do wartości określonej przez ubezpieczyciela w dniach ustalenia jako wartość godziwa zobowiązania do wypłaty sumy ubezpieczenia na koniec okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, powiększona o wartość godziwą instrumentów finansowych zapewniajacych wypłatę Premii.

4. Teoretyczna Wartość Inwestycji obliczona na podstawie danych z www.bloomberg.com z dnia notowania. Kwota odpowiada wartości gwarantowanego kapitału oraz iloczynu wyniku strategii od rozpoczęcia inwestycji i partycypacji przy założeniu, że produkt Precyzyjna Strategia II wariant 80 kończyłby się w dniu notowania. Na zakończenie inwestycji inwestor otrzyma 80% składki zainwestowanej oraz PREMIĘ wynikającą z wyników Funduszu ETHNA-AKTIV E (T) . PREMIA może wynosić 0%.

Wariant 95

Parametry produktu:

 • 3,5-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od zachowania się funduszu ETHNA-AKTIV E (T).
 • 95% ochrony składki alokacyjnej na koniec umowy (po potrąceniu opłaty wstępnej).
 • 125% partycypacji w uśrednionym wyniku funduszu.
 • Produkt zawierany jest do dnia 20 kwietnia 2018 roku.

Kwota inwestycji

100 PLN

Bieżąca wartość (2,3)

94,53 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

96,55 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

+1,55 %

Data

2017-08-25

Powyższe notowania przedstawiają jedynie wartość bieżącą i teoretyczną. Przeczytaj jak interpretować wyniki

1. Wartość w dniu notowania dla zainwestowanej kwoty 100 PLN. Kwota nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych.

2. Wartość inwestycji na kwotę 100 PLN przy założeniu że dzień notowania jest ostatnim dniem inwestycji.

3. Bieżąca wartość składki alokacyjnej obliczana jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. i publikowana pod adresem:

http://www.warta.pl/ubezpieczenia/emerytura-i-inwestycje/notowania/-/fundusze/fundusz/3464048/PRECYZYJNA-STRATEGIA-II—Wariant-95

Bieżąca wartość składki alokacyjnej odnosi się do wartości określonej przez ubezpieczyciela w dniach ustalenia jako wartość godziwa zobowiązania do wypłaty sumy ubezpieczenia na koniec okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, powiększona o wartość godziwą instrumentów finansowych zapewniajacych wypłatę Premii.

4. Teoretyczna Wartość Inwestycji obliczona na podstawie danych z www.bloomberg.com z dnia notowania. Kwota odpowiada wartości gwarantowanego kapitału oraz iloczynu wyniku strategii od rozpoczęcia inwestycji i partycypacji przy założeniu, że produkt Precyzyjna Strategia II wariant 95 kończyłby się w dniu notowania. Na zakończenie inwestycji inwestor otrzyma 95% składki zainwestowanej oraz PREMIĘ wynikającą z wyników Funduszu ETHNA-AKTIV E (T) . PREMIA może wynosić 0%.

Wariant 100

Parametry produktu:

 • 3,5-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od zachowania się funduszu ETHNA-AKTIV E (T).
 • 100% ochrony składki alokacyjnej na koniec umowy (po potrąceniu opłaty wstępnej).
 • 90% partycypacji w uśrednionym wyniku funduszu.
 • Produkt zawierany jest do dnia 20 kwietnia 2018 roku.

Kwota inwestycji

100 PLN

Bieżąca wartość (2,3)

99,21 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

101,12 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

+1,12 %

Data

2017-08-25

Powyższe notowania przedstawiają jedynie wartość bieżącą i teoretyczną. Przeczytaj jak interpretować wyniki

1. Wartość w dniu notowania dla zainwestowanej kwoty 100 PLN. Kwota nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych.

2. Wartość inwestycji na kwotę 100 PLN przy założeniu że dzień notowania jest ostatnim dniem inwestycji.

3. Bieżąca wartość składki alokacyjnej obliczana jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. i publikowana pod adresem:

http://www.warta.pl/ubezpieczenia/emerytura-i-inwestycje/notowania/-/fundusze/fundusz/3464034/PRECYZYJNA-STRATEGIA-II—Wariant-100

Bieżąca wartość składki alokacyjnej odnosi się do wartości określonej przez ubezpieczyciela w dniach ustalenia jako wartość godziwa zobowiązania do wypłaty sumy ubezpieczenia na koniec okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, powiększona o wartość godziwą instrumentów finansowych zapewniajacych wypłatę Premii.

4. Teoretyczna Wartość Inwestycji obliczona na podstawie danych z www.bloomberg.com z dnia notowania. Kwota odpowiada wartości gwarantowanego kapitału oraz iloczynu wyniku strategii od rozpoczęcia inwestycji i partycypacji przy założeniu, że produkt Precyzyjna Strategia II wariant 100 kończyłby się w dniu notowania. Na zakończenie inwestycji inwestor otrzyma 100% składki zainwestowanej oraz PREMIĘ wynikającą z wyników Funduszu ETHNA-AKTIV E (T) . PREMIA może wynosić 0%.

Wariant 100 VIP

Parametry produktu:

 • 3,5-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od zachowania się funduszu ETHNA-AKTIV E (T).
 • 100% ochrony składki alokacyjnej na koniec umowy (po potrąceniu opłaty wstępnej).
 • 95% partycypacji w uśrednionym wyniku funduszu.
 • Produkt zawierany jest do dnia 20 kwietnia 2018 roku.

Kwota inwestycji

100 PLN

Bieżąca wartość (2,3)

99,24 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

101,18 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

+1,18 %

Data

2017-08-25

Powyższe notowania przedstawiają jedynie wartość bieżącą i teoretyczną. Przeczytaj jak interpretować wyniki

1. Wartość w dniu notowania dla zainwestowanej kwoty 100 PLN. Kwota nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych.

2. Wartość inwestycji na kwotę 100 PLN przy założeniu że dzień notowania jest ostatnim dniem inwestycji.

3. Bieżąca wartość składki alokacyjnej obliczana jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. i publikowana pod adresem:

http://www.warta.pl/ubezpieczenia/emerytura-i-inwestycje/notowania/-/fundusze/fundusz/3464034/PRECYZYJNA-STRATEGIA-II—Wariant-100

Bieżąca wartość składki alokacyjnej odnosi się do wartości określonej przez ubezpieczyciela w dniach ustalenia jako wartość godziwa zobowiązania do wypłaty sumy ubezpieczenia na koniec okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, powiększona o wartość godziwą instrumentów finansowych zapewniajacych wypłatę Premii.

4. Teoretyczna Wartość Inwestycji obliczona na podstawie danych z www.bloomberg.com z dnia notowania. Kwota odpowiada wartości gwarantowanego kapitału oraz iloczynu wyniku strategii od rozpoczęcia inwestycji i partycypacji przy założeniu, że produkt Precyzyjna Strategia II wariant 100 kończyłby się w dniu notowania. Na zakończenie inwestycji inwestor otrzyma 100% składki zainwestowanej oraz PREMIĘ wynikającą z wyników Funduszu ETHNA-AKTIV E (T) . PREMIA może wynosić 0%.