Produkt strukturyzowany

Prestiżowa Trzydziestka

Data zakończenia subskrypcji
2015/06/30

Prestiżowa Trzydziestka

to 3 letni produkt strukturyzowany w formie indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie. Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od uśrednionego zachowania się indeksu Ethical Europe Equity Index. Produkt oferowany w dniach 18.05.2015 – 30.06.2015.

Wariant 90

Parametry produktu:

 • 3-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od zachowania się indeksu Ethical Europe Equity Index.
 • Konstrukcja produktu zakłada 90% ochrony składki alokacyjnej na koniec umowy (po potrąceniu ewentualnej opłaty wstępnej)
 • 115% partycypacji w uśrednionym wyniku indeksu.
 • Produkt zawierany jest do dnia 5 lipca 2018 roku.

Kwota inwestycji

100 PLN

Bieżąca wartość (2,3)

89,47 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

90,00 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

+0,00 %

Data

2017-08-25

Powyższe notowania przedstawiają jedynie wartość bieżącą i teoretyczną. Przeczytaj jak interpretować wyniki

1. Wartość w dniu notowania dla zainwestowanej kwoty 100 PLN. Kwota nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych.

2. Wartość inwestycji na kwotę 100 PLN przy założeniu że dzień notowania jest ostatnim dniem inwestycji.

3. Bieżąca wartość składki alokacyjnej obliczana jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. i publikowana pod adresem:

http://www.warta.pl/ubezpieczenia/emerytura-i-inwestycje/notowania/-/fundusze/fundusz/4765241/Prestizowa-Trzydziestka—Wariant-90

Bieżąca wartość składki alokacyjnej odnosi się do wartości określonej przez ubezpieczyciela w dniach ustalenia jako wartość godziwa zobowiązania do wypłaty sumy ubezpieczenia na koniec okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, powiększona o wartość godziwą instrumentów finansowych zapewniających wypłatę Premii.

4. Teoretyczna Wartość Inwestycji obliczona na podstawie danych z www.bloomberg.com z dnia notowania. Kwota odpowiada wartości gwarantowanego kapitału oraz iloczynu wyniku strategii od rozpoczęcia inwestycji i partycypacji przy założeniu, że produkt Prestiżowa Trzydziestka Wariant 90 kończyłby się w dniu notowania. Na zakończenie inwestycji inwestor otrzyma 90% składki zainwestowanej oraz PREMIĘ wynikającą z wyników Ethical Europe Equity Index. PREMIA może wynosić 0%.

Wariant 90MAX

Parametry produktu:

 • 3-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od zachowania się indeksu Ethical Europe Equity Index.
 • Konstrukcja produktu zakłada 90% ochrony składki alokacyjnej na koniec umowy
 • 155% partycypacji w uśrednionym wyniku indeksu.
 • Produkt zawierany jest do dnia 5 lipca 2018 roku.

Kwota inwestycji

100 PLN

Bieżąca wartość (2,3)

89,46 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

90,00 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

+0,00 %

Data

2017-08-25

Powyższe notowania przedstawiają jedynie wartość bieżącą i teoretyczną. Przeczytaj jak interpretować wyniki

1. Wartość w dniu notowania dla zainwestowanej kwoty 100 PLN. Kwota nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych.

2. Wartość inwestycji na kwotę 100 PLN przy założeniu że dzień notowania jest ostatnim dniem inwestycji.

3. Bieżąca wartość składki alokacyjnej obliczana jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. i publikowana pod adresem:

http://www.warta.pl/ubezpieczenia/emerytura-i-inwestycje/notowania/-/fundusze/fundusz/4765256/Prestizowa-Trzydziestka—Wariant-90-MAX

Bieżąca wartość składki alokacyjnej odnosi się do wartości określonej przez ubezpieczyciela w dniach ustalenia jako wartość godziwa zobowiązania do wypłaty sumy ubezpieczenia na koniec okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, powiększona o wartość godziwą instrumentów finansowych zapewniających wypłatę Premii.

4. Teoretyczna Wartość Inwestycji obliczona na podstawie danych z www.bloomberg.com z dnia notowania. Kwota odpowiada wartości gwarantowanego kapitału oraz iloczynu wyniku strategii od rozpoczęcia inwestycji i partycypacji przy założeniu, że produkt Prestiżowa Trzydziestka Wariant 90 MAX kończyłby się w dniu notowania. Na zakończenie inwestycji inwestor otrzyma 90% składki zainwestowanej oraz PREMIĘ wynikającą z wyników Ethical Europe Equity Index. PREMIA może wynosić 0%.

Wariant 95

Parametry produktu:

 • 3-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od zachowania się indeksu Ethical Europe Equity Index.
 • Konstrukcja produktu zakłada 95% ochrony składki alokacyjnej na koniec umowy (po potrąceniu ewentualnej opłaty wstępnej)
 • 85% partycypacji w uśrednionym wyniku indeksu.
 • Produkt zawierany jest do dnia 5 lipca 2018 roku.

Kwota inwestycji

100 PLN

Bieżąca wartość (2,3)

94,15 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

95,00 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

+0,00 %

Data

2017-08-25

Powyższe notowania przedstawiają jedynie wartość bieżącą i teoretyczną. Przeczytaj jak interpretować wyniki

1. Wartość w dniu notowania dla zainwestowanej kwoty 100 PLN. Kwota nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych.

2. Wartość inwestycji na kwotę 100 PLN przy założeniu że dzień notowania jest ostatnim dniem inwestycji.

3. Bieżąca wartość składki alokacyjnej obliczana jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. i publikowana pod adresem:

http://www.warta.pl/ubezpieczenia/emerytura-i-inwestycje/notowania/-/fundusze/fundusz/4765220/Prestizowa-Trzydziestka—Wariant-95

Bieżąca wartość składki alokacyjnej odnosi się do wartości określonej przez ubezpieczyciela w dniach ustalenia jako wartość godziwa zobowiązania do wypłaty sumy ubezpieczenia na koniec okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, powiększona o wartość godziwą instrumentów finansowych zapewniajacych wypłatę Premii.

4. Teoretyczna Wartość Inwestycji obliczona na podstawie danych z www.bloomberg.com z dnia notowania. Kwota odpowiada wartości gwarantowanego kapitału oraz iloczynu wyniku strategii od rozpoczęcia inwestycji i partycypacji przy założeniu, że produkt Prestiżowa Trzydziestka Wariant 95 kończyłby się w dniu notowania. Na zakończenie inwestycji inwestor otrzyma 95% składki zainwestowanej oraz PREMIĘ wynikającą z wyników Ethical Europe Equity Index. PREMIA może wynosić 0%.

Wariant 100

Parametry produktu:

 • 3-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od zachowania się indeksu Ethical Europe Equity Index.
 • Konstrukcja produktu zakłada 100% ochrony składki alokacyjnej na koniec umowy (po potrąceniu ewentualnej opłaty wstępnej)
 • 40% partycypacji w uśrednionym wyniku indeksu.
 • Produkt zawierany jest do dnia 5 lipca 2018 roku.

Kwota inwestycji

100 PLN

Bieżąca wartość (2,3)

98,90 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

100,00 PLN

Teoretyczna wartość inwestycji (4)

+0,00 %

Data

2017-08-25

Powyższe notowania przedstawiają jedynie wartość bieżącą i teoretyczną. Przeczytaj jak interpretować wyniki

1. Wartość w dniu notowania dla zainwestowanej kwoty 100 PLN. Kwota nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych.

2. Wartość inwestycji na kwotę 100 PLN przy założeniu że dzień notowania jest ostatnim dniem inwestycji.

3. Bieżąca wartość składki alokacyjnej obliczana jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. i publikowana pod adresem:

http://www.warta.pl/ubezpieczenia/emerytura-i-inwestycje/notowania/-/fundusze/fundusz/4765205/Prestizowa-Trzydziestka—Wariant-100

Bieżąca wartość składki alokacyjnej odnosi się do wartości określonej przez ubezpieczyciela w dniach ustalenia jako wartość godziwa zobowiązania do wypłaty sumy ubezpieczenia na koniec okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, powiększona o wartość godziwą instrumentów finansowych zapewniających wypłatę Premii.

4. Teoretyczna Wartość Inwestycji obliczona na podstawie danych z www.bloomberg.com z dnia notowania. Kwota odpowiada wartości gwarantowanego kapitału oraz iloczynu wyniku strategii od rozpoczęcia inwestycji i partycypacji przy założeniu, że produkt Prestiżowa Trzydziestka Wariant 100 kończyłby się w dniu notowania. Na zakończenie inwestycji inwestor otrzyma 100% składki zainwestowanej oraz PREMIĘ wynikającą z wyników Ethical Europe Equity Index. PREMIA może wynosić 0%.

Kontakt

Wypełnij formularz i sprawdź szczegóły oferty:

Pola oznaczone * są wymagane