JAK WYGRAĆ?

Weź kredyt hipoteczny i ubezpiecz się za pośrednictwem Expander
Zarejestruj się za pomocą formularza na tej podstronie
Pod postem konkursowym na naszym fanpage facebook.com/ExpanderPolska odpowiedz na pytanie konkursowe „Dlaczego warto wziąć kredyt z Expanderem?”
Wygraj spłatę rat kredytowych:

  • I miejsce – 12 rat,
  • II miejsce – 3 raty,
  • III miejsce – 1 rata

Co miesiąc z komentarzy pod postem konkursowym wyłonimy ten najciekawszy i najbardziej kreatywny. Pod koniec roku spośród wybranych komentarzy wybierzemy zwycięzców, którzy wygrają spłatę 12, 3 i 1 raty.

Szczegóły i pełny regulamin konkursu znajdziesz tutaj -> expander.pl/noty-prawne/

Zgłoszenia konkursowe przyjmujemy od 03.07.2023 do 30.11.2023 r.

Zarejestruj się i wygraj Rok Bez Rat

Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4B, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287188, kapitał zakładowy 43.992.400,00 zł, NIP 521-345-12-55 („Expander”), jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego i nie świadczy usługi doradczej w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Wynagrodzenie Expander pokrywane jest bezpośrednio przez kredytodawcę. Expander wykonuje czynności pośrednictwa kredytowego (kredyty hipoteczne) w zakresie wynikającym z umów agencyjnych zawartych z bankami. Lista banków dostępna w oddziałach i na expander.pl/lista-bankow/