Ruszają zapisy na obligacje Kredyt Inkaso SA na 5,5% w Expanderze

Expander wprowadza do oferty kolejny produkt inwestycyjny. Jako Agent Firmy Inwestycyjnej Ipopema Securities, od 29 listopada przyjmuje zapisy na obligacje jednego z największych polskich podmiotów branży windykacyjnej, Kredyt Inkaso SA. Ofertę wyróżnia stałe, preferencyjne oprocentowanie na poziomie 5,5% w skali roku przez pierwsze sześć miesięcy, a w kolejnych okresach wyliczane w oparciu o stawkę WIBOR 6M, powiększoną o 3,5% marżę. Minimalny zapis wynosi 1000 zł, odsetki będą natomiast wypłacane co pół roku.

Po udanych trzech kwartałach 2017 roku pod względem osiąganych wyników sprzedażowych, Expander wprowadza do swojego portfolio kolejny produkt inwestycyjny. Do rozbudowanej oferty autorskich produktów strukturyzowanych, certyfikatów inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych otwartych i zamkniętych oraz obligacji korporacyjnych, wprowadza obligacje Kredyt Inkaso SA, jednego z liderów na rynku windykacji w Polsce, oferujące inwestorom oprocentowanie w wysokości 5,5% przez pierwsze pół roku. To odpowiedź pośrednika na potrzeby wymagających klientów, szukających rozwiązań finansowych pozwalających na osiągnięcie satysfakcjonujących zysków.

– Od dłuższego czasu obserwujemy wzmożone zainteresowanie produktami finansowymi, które mogłyby być alternatywą dla niskooprocentowanych lokat bankowych. – tłumaczy Adrian Jarosz, prezes zarządu Expander Advisors. – Oferta takich produktów jest jednak bardzo zróżnicowana. W obrębie coraz popularniejszych obligacji korporacyjnych, możemy znaleźć takie emitowane przez małe i młode firmy, jak również papiery dłużne spółek o ugruntowanej pozycji na rynku. Każda inwestycja to pewne ryzyko – kluczowa jest więc odpowiednia ocena emitenta, któremu chcemy powierzyć nasze oszczędności. Wprowadzając do naszej oferty obligacje spółki Kredyt Inkaso, umożliwiamy klientom inwestycję w firmę o kilkunastoletniej historii, jednego z liderów w swojej branży.

Atrakcyjne oprocentowanie i szybszy dostęp do środków
Oprocentowanie obligacji Kredyt Inkaso SA przez pierwsze pół roku będzie wynosiło 5,5%. Od drugiego okresu odsetkowego będzie natomiast wyliczane w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o 3,5% marży. Odsetki będą wypłacane co pół roku. Okres zapadalności obligacji wynosi 4 lata. Nie oznacza to jednak, że osoba, która je kupi, musi „zamrozić” swoje pieniądze na cały ten czas. Emitent przewiduje opcję przedterminowego wykupu po upływie 3 lat, planuje również wprowadzić obligacje na rynek Catalyst, dzięki czemu będzie można sprzedać je za pośrednictwem rachunku maklerskiego.

Zapisy można składać do 12 grudnia 2017 roku m. in. w wybranych oddziałach Expandera, zlokalizowanych w największych polskich miastach (m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Katowicach, Gdyni) oraz w siedzibie IPOPEMA Securities. Pełna lista placówek Expandera, w których przyjmowane są zapisy, dostępna jest na stronie internetowej emitenta oraz oferującego. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod numerem infolinii 22 295 44 44.