bank specjalistyczny

bank specjalistyczny (ang. special purpose bank) – bank stworzony po to, by realizować ściśle zdefiniowane cele, jakimi może być wsparcie budownictwa mieszkalnego czy obsługa kredytów zagranicznych. Jego cele mogą wynikać z zakresu i formy działania lub rodzaju obsługiwanych klientów. Banki specjalistyczne osiąganie swoich celów statutowych mogą korzystać z dotacji i ulg rządowych lub udzielonych przez bank centralny. Bankami specjalistycznymi są np. banki hipoteczne, banki rozwoju, banki clearingowe i banki inwestycyjne.