hipoteczny list zastawny

hipoteczny list zastawny (ang. mortgage bond) – papier wartościowy imienny lub na okaziciela. Może być emitowany wyłącznie przez banki hipoteczne. Są one, praktycznie rzecz biorąc, formą długoterminowej (najczęściej od 3 do 10 lat) lokaty kapitału dla ich nabywcy. Dla banków hipotecznych są one z kolei źródłem pozyskiwania środków na finansowanie akcji kredytowych. List zastawny ma swą wartość nominalną i oprocentowanie (kiedyś prawie jedynie stałe, obecnie oparte o stawkę bazową LIBOR lub FIBOR). Nabywcami listów zastawnych są głównie inwestorzy instytucjonalni, przeważnie firmy ubezpieczeniowe, niektóre fundusze inwestycyjne, emerytalne oraz inne banki.