hipoteka przymusowa

hipoteka przymusowa (ang. obligatory mortgage) – zabezpieczenie wierzytelności na nieruchomościach dłużnika, nie wymagające zgody dłużnika. Możliwe jest ustanowienie jej na rzecz wierzyciela, który posiada wymagalną wierzytelność stwierdzoną poprzez tytuł wykonawczy, określony w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym na wszystkich należących do dłużnika nieruchomościach. Może być ona też ustanowiona na mocy postanowienia prokuratorskiego lub zarządzenia sądu.