instrumenty pochodne

instrumenty pochodne (ang. derivatives) – nazywane inaczej derywatami. Instrumenty finansowe, których wartość jest zależna od ceny waloru, na który zostały one wystawione. Przyczyną powstania instrumentów pochodnych była chęć ograniczenia ryzyka objawiającego się przykładowo w zmianach cen, oprocentowania czy kursu, które występują w trakcie operacji giełdowych.