jednostka transakcyjna

jednostka transakcyjna – liczba papierów wartościowych, której wielokrotność może być przedmiotem transakcji w danym systemie notowań. Najmniejsza jednostka danego instrumentu finansowego, będąca przedmiotem transakcji giełdowej.