operacje otwartego rynku typu bezwarunkowego

operacje otwartego rynku typu bezwarunkowego (ang. outrights) – rodzaj operacji otwartego rynku, polegających na tym, że bank centralny dokonuje kupna lub sprzedaży papierów wartościowych, które znajdują się w portfelu banku centralnego, bankom komercyjnym. Są to z reguły skarbowe papiery dłużne, czyli w Polsce bony skarbowe, lub papiery wartościowe emitowane przez bank centralny. W Polsce są to bony NBP. Operacje otwartego rynku typu bezwarunkowego charakteryzują się stosunkowo dużą prostotą i są wykorzystywane do regulowania płynności w dłuższych okresach.