Polskie Kwity Depozytowe

Polskie Kwity Depozytowe (ang. Polish Depositary Receipts) – papiery wartościowe, oferowane na polskim rynku, które dokumentują prawo własności akcji spółki zagranicznej. Przeznaczone są dla zagranicznych spółek, które chciałaby być notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa nabywców kwitów depozytowych nie różnią się w dużym stopniu od uprawnień nabywców Akcji spółki. Zapewniają one prawa majątkowe i korporacyjne, a ich realizacja odbywa się za pośrednictwem banku depozytowego, będącego głównym uczestnikiem programu kwitów depozytowych.