żyro

żyro – patrz: indos.

Pozostałe hasła na literę Ż