Tagi:

Oprocentowanie kredytów w CHF najwyższe od 4 lat

Płacone obecnie raty kredytów we frankach są najwyższe od połowy 2017 r. Wpływa na to nie tylko utrzymywanie się kursu CHF na dość wysokim poziomie ok. 3,80 zł. W ostatnich dniach rośnie również LIBOR CHF 3M, od którego zależy oprocentowanie tego rodzaju kredytów. Jego poziom jest już najwyższy od 4 lat. Z wyliczeń Expandera wynika, że styczniowa rata będzie o 123 zł wyższa niż przed rokiem. Jeśli oprocentowanie nadal będzie rosło, to rata może wzrosnąć o kolejne kilkaset złotych.

Kredyty udzielone we frankach szwajcarskich są w zdecydowanej większości spłacane terminowo, mimo że obecny kurs CHF w niektórych przypadkach jest blisko dwukrotnie wyższy niż w momencie udzielenia kredytu. Przed problemami frankowiczów uratowały niezwykle niskie stopy procentowe w Szwajcarii. Dzięki nim oprocentowanie wielu takich kredytów nie przekracza 1% w skali roku, a są i takie, których oprocentowanie jest ujemne. Wiele wskazuje na to, że taka sytuacja nie będzie trwała wiecznie. To nie jest normalne, że bank płaci odsetki komuś, komu udzielił kredytu lub że klient musi dopłacić za możliwość trzymania pieniędzy w banku. Za jakiś czas stopy procentowe w Szwajcarii istotnie wzrosną. Być może właśnie obserwujemy tego początki.

Oprocentowanie kredytów we frankach zwykle jest sumą marży banku i stawki LIBOR CHF 3M. Od 21 stycznia 2015 r. LIBOR wynosił od -0,96% do -0,71%. W tym roku zaczął jednak niespodziewanie rosnąć. Jego obecny poziom -0,7024% (na dzień 11 stycznia) jest najwyższy od niemal 4 lat. To oczywiście przełoży się na wzrost oprocentowania kredytów, choć nie stanie się to od razu. Zwykle banki tylko raz na 3 miesiące aktualizują oprocentowanie, uwzględniając aktualny poziom stawki LIBOR.

W przypadku kredytów we frankach poziom raty zależy nie tylko od oprocentowania, ale także od kursu walutowego. Ten niestety również nie sprzyja frankowiczom. Przed rokiem kurs CHF wynosił ok. 3,55%, a obecnie ok. 3,80 zł. To wszystko sprawia, że rata kredytu na kwotę 300 000 zł na 30 lat, zaciągniętego w styczniu 2008 r. jest o 123 zł wyższa niż przed rokiem (z 1 608 zł do 1 732 zł).

Bardzo trudno jest przewidzieć co będzie działo się z kursem franka w przyszłości. Prawdopodobne jest natomiast, że oprocentowanie będzie rosło. Gdyby LIBOR CHF 3M przestał być ujemny, a więc wyniósł zero, a kurs pozostał na obecnym poziomie, to rata wzrosłaby o kolejne 115 zł (do 1 847 zł). Gdyby stawka LIBOR powróciła do poziomu z stycznia 2008 r., to przy obecnym kursie franka, rata wyniosłaby aż 2 340 zł. Byłaby więc aż o 608 zł wyższa niż obecnie.

Zmiany raty kredytu w CHF


Jarosław Sadowski
Główny analityk Expander Advisors

Raty kredytów w CHF prawie wróciły do początkowego poziomu

Kurs CHF wynosi już 3,53 zł, czyli poniżej poziomu sprzed tzw. czarnego czwartku. Z wyliczeń Expandera wynika, że jeśli spadnie on o kolejne 15-18 groszy, to raty frankowiczów powrócą do początkowego poziomu. Continue reading

Obecna rata kredytu w CHF tylko o 50 zł wyższa niż na początku

Kurs franka spadł poniżej 3,60 zł po raz pierwszy od tzw. czarnego czwartku. Dodatkowo minimalnie spadł w ostatnim czasie także LIBOR CHF. Z wyliczeń Expandera wynika, że dzięki temu rata kredytu w tej walucie, zaciągniętego w styczniu 2008 r., jest już tylko o 50 zł wyższa niż na początku spłaty. Nadal wysokie jest jednak zadłużenie wyrażone w złotych. Co więcej, niskie obecnie raty mogą istotnie wzrosnąć, gdyby Szwajcarzy podwyższyli stopy procentowe.

Przy obecnym kursie (3,59 zł) i stawce LIBOR CHF 3M (-0,751%) rata naszego przykładowego kredytu we frankach wynosi 1626 zł. Dla porównania, ta pierwsza zapłacona przez kredytobiorcę wynosiła 1576 zł. Niewiele więc do tego poziomu już brakuje. Obserwowany od grudnia ubiegłego roku spadek kursu franka w Polsce zawdzięczamy umacnianiu się euro w odniesieniu do szwajcarskiej waluty oraz złotego do euro. Do tego w ostatnim miesiącu doszedł jeszcze nieznaczny spadek stawki LIBOR CHF 3M (z -0,725% do -0,751%), od którego zależy wysokość oprocentowania większości kredytów w CHF.

Oprocentowanie kredytu wraca do 2008 roku? Rata wzrasta do 2253 zł

Raty naszego przykładowego kredytu we frankach są dość niskie, mimo że aktualny kurs franka jest aż o 65% wyższy niż w dniu jego uruchomienia. Dzieje się tak dlatego, że jego oprocentowanie wynosi zaledwie 0,65%. Tak niski poziom jest możliwy dzięki temu, że obecnie stopy procentowe w Szwajcarii są ujemne. Gdy nasz przykładowy kredyt był udzielany (2008 rok), jego oprocentowanie wynosiło jednak 4,16%. Gdyby wróciło do takiego poziomu, to przy obecnym kursie rata wzrosłaby aż o 627 zł (do 2253 zł).

Dziesięć lat spłaty, a dług wyższy niż na początku

Po prawie 10 latach spłaty zadłużenie wyrażone we frankach spadło z 137 tys. CHF do 101 tys. CHF. W przeliczeniu na złote wynosi więc obecnie 362 tys. zł. Nadal jest więc wyższe niż pożyczone 300 tys. zł. Co prawda, na co dzień nie ma to większego znaczenia. Jest to jednak duży problem, jeśli ktoś chciałby sprzedać swoje mieszkanie np. aby zamienić je na większe czy przenieść się do innego miasta. W takiej sytuacji pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania zwykle nie pokryją zadłużenia.

Jarosław Sadowski
główny analityk Expander Advisors

Frank słabnie. Raty wracają do poziomu z 2008 r.

Frank wyraźnie osłabia się w stosunku do euro, co przekłada się na jego coraz niższą cenę w Polsce, która wynosi już tylko 3,68 zł. To najniższy poziom od tzw. czarnego czwartku. Z wyliczeń Expandera wynika, że najbliższa rata będzie o 234 zł (11%) niższa niż w grudniu 2016 r. Po raz ostatni taki poziom rat obserwowaliśmy w połowie 2014 r., kiedy kurs wynosił tylko 3,38 zł. Zdecydowanie wyższe było jednak wtedy oprocentowanie kredytów w CHF.

W grudniu ubiegłego roku raty kredytów we frankach były najwyższe w historii. W przypadku naszego przykładowego kredytu*  wynosiła średnio 2043 zł. Później niemalże co miesiąc wysokość raty się zmniejszała, by przy obecnym kursie osiągnąć wartość 1809 zł. Obecny poziom raty jest więc zdecydowanie niższy, ale przez wielu wciąż może być uznawany za wysoki. Zaciągając kredyt nasz przykładowy frankowicz mógł spodziewać się, że będzie ona wynosiła 1500 zł – 1600 zł. Jako ciekawostkę dodamy jednak, że najbliższa rata wysokością będzie zbliżona do trzeciej raty, czyli zapłaconej w listopadzie 2008 r.

Raty mogą dalej spadać
Istnieje szansa, że raty nadal będą spadały. Kurs EUR/CHF wyraźnie zmierza bowiem w kierunku poziomu 1,20, który obowiązywał przed tzw. czarnym czwartkiem. Gdyby mu się to udało, to notowania franka w Polsce mogłyby powrócić do poziomu 3,50 zł – 3,60 zł. Jednocześnie słabe dane ze Szwajcarskiej gospodarki powodują, że w najbliższym czasie frankowicze nie muszą obawiać się podwyżki oprocentowania kredytów.

Przyczyną osłabiania się franka są przede wszystkim dobre informacje płynące z gospodarki Strefy Euro w połączeniu ze słabym wzrostem gospodarczym w Szwajcarii. Kapitał wypływa więc z bezpiecznej przystani, jaką jest frank i szuka miejsca, w którym może być efektywniej zainwestowany. Niestety zawsze istnieje ryzyko, że nagle pojawi się jakieś zagrożenie, które na tyle wystraszy inwestorów, że znów zaczną kupować franki i tym samym go umacniać.

Zadurzenie wciąż dużo wyższe niż pożyczona kwota
Mimo coraz niższych rat problemem frankowiczów pozostaje wysokie zadłużenie. Kurs na poziomie 3,68 zł wciąż jest o ponad 80% wyższy niż ten, który obowiązywał w momencie udzielenia naszego przykładowego kredytu (1,96 zł). Zadłużenia (wyrażone w złotych) nie zależy, tak jak raty, od poziomu stóp procentowych w Szwajcarii, a jedynie od kursu walutowego. W przypadku naszego przykładowego kredytu, aktualne zadłużenie wynosi ok. 423 000 zł. Mimo 9 lat spłaty wciąż jest więc wyższe niż pożyczona od banku kwota (300 000 zł). To powoduje, że nie opłaca się sprzedawać mieszkania, którego zakup sfinansowano takim kredytem. Kwota uzyskana od kupującego zwykle nie pokryje bowiem zadłużenia.

* 300 000 zł na 30 lat z sierpnia 2008 r. z marżą 1,3%

Jarosław Sadowski
Główny analityk Expander Advisors