Dzięki wakacjom kredytowym można obniżyć koszt kredytu o 46 tys. zł

Wakacje kredytowe pozwolą wielu kredytobiorcom przetrwać trudny okres, kiedy raty będą bardzo wysokie. Dla niektórych będzie to natomiast szansa, aby powiększyć kwotę oszczędności na czarną godzinę lub nadpłacić kredyt i tym samym obniżyć jego koszt. Z wyliczeń Expandera wynika, że nadpłata kwoty równej ośmiu ratom może obniżyć koszt kredytu nawet o 46 550 zł

Stopy procentowe wzrosły tak bardzo, że w niektórych przypadkach rata kredytu hipotecznego jest ponad dwukrotnie wyższa niż przed podwyżkami, czyli przed październikiem 2021 r. Aby kredytobiorcy poradzili sobie ze spłatą tak wysokich rat, wprowadzono ustawowe wakacje kredytowe. Dzięki nim posiadacz kredytu może w tym i w przyszłym roku nie zapłacić łącznie ośmiu rat. Raty te jednak nie znikają, ale są przenoszone na koniec okresu spłaty.

Przyznanie takich wakacji nie wieże się z żadną prowizją. W okresie ich trwania nie są naliczane żadne dodatkowe odsetki. Teoretycznie koszt kredytu się więc nie zmienia. W praktyce raty przenoszone na koniec okresu spłaty zapewne będą mieć nieco inną wysokość niż obecnie, ponieważ wtedy będzie zapewne obowiązywał inny poziom stóp procentowych.

Które raty zawiesić?
Przepisy dają częściową możliwość wyboru, które raty chcemy zawiesić. Jeśli ktoś chce w pełni skorzystać z wakacji kredytowych, czyli odroczyć spłatę ośmiu rat, to musi zawiesić ratę sierpniową i wrześniową. W okresie od września do grudnia może z kolei wybrać dwie, których nie zapłaci, a w przyszłym roku może zawiesić po jednej racie w kwartale.

Optymalnym rozwiązaniem wydaje się zawieszanie rat, które przypadają później, ponieważ oprocentowanie kredytów wciąż rośnie i prawdopodobnie nadal będzie rosło. Im późniejsza rata, tym jej wysokość może być wyższa. Dlatego w tym roku najlepiej zawiesić spłatę rat: sierpniowej, wrześniowej, listopadowej i grudniowej. Z kolei w przyszłym roku do zawieszenia warto wybrać raty: marcową, czerwcową, wrześniową i grudniową.

Jak obniżyć raty po wakacjach kredytowych?
Bardzo ważną kwestią jest to, co zrobić z pieniędzmi, których nie wydamy na raty. Zapewne w wielu przypadkach nie będzie o czym decydować, bo te pieniądze pochłoną te raty, które trzeba będzie zapłacić oraz coraz wyższe koszty życia. Jeśli jednak coś uda się odłożyć, to warto te pieniądze przeznaczyć na powiększenie puli oszczędności na czarną godzinę lub na nadpłatę kredytu.

Czasy są ciężkie, więc warto posiadać tzw. poduszkę finansową, czyli oszczędności, z których można skorzystać w trudnej sytuacji. Jeśli już ją posiadamy, to warto zastanowić się, czy jest ona wystarczająco wysoka. Gdy mamy już odpowiednie zabezpieczenie tego typu, to dodatkowe pieniądze warto przeznaczyć na nadpłatę kredytu. To zmniejszy odsetki, które są teraz bardzo wysokie. Oprocentowanie kredytów hipotecznych często bowiem przekracza 9%.

Dlaczego nadpłata jest lepsza niż zwykła spłata rat
Ci, którzy mogliby poradzić sobie ze spłatą rat bez konieczności korzystania z wakacji kredytowych zapewne zastanawiają się czy z nich skorzystać. Z jednej strony to przecież tylko dodatkowy kłopot – trzeba zawnioskować o wakacje, a później złożyć kolejny wniosek o nadpłatę. Poza tym może im się wydawać, że to nie ma znaczenia czy np. 2000 zł zapłacą w postaci rat, czy nadpłaty. Przecież na kredyt trafia dokładnie taka sama kwota.
W rzeczywistości nadpłata jest dużo korzystniejsza niż zwykła spłata rat. Dla przykładu weźmy pod uwagę kredyt na 300 000 zł na 25 lat udzielony we wrześniu 2021 r. Jego rata przy obecnym poziomie stawki WIBOR (6,99%) wynosi 2 677 zł. W tej kwocie aż 2 420 zł stanowią odsetki, a tylko 257 zł kapitał, który pomniejszy zadłużenie. Spłacając 2 677 zł jako rata obniżamy zadłużenie zaledwie o 257 zł. Robiąc nadpłatę na kwotę 2 677 zł obniżamy dług o pełne 2 677 zł, a im niższy dług tym niższe odsetki już do końca okresu spłaty.

Ile można zyskać dzięki nadpłacie kredytu?
To ile zyskamy na nadpłacie zależy od dwóch rzeczy – jaką kwotę nadpłacimy oraz jaki jeszcze pozostał okres do spłaty. Korzyść jest tym wyższa im wyższa jest nadpłata oraz im dłuższy okres pozostał do pełnej spłaty zadłużenia. Załóżmy, że oprocentowanie wspomnianego wyżej kredytu wynosi 9,88%. Z kolei suma ośmiu rat to 21 416 zł. Nadpłata takiej kwoty obniży odsetki o ok. 2 116 zł rocznie. Jeśli nadpłata będzie mniejsza i wyniesie np. 10 000 zł, to odsetki roczne zmniejszą się o ok. 988 zł rocznie.

W przypadku naszego przykładowego kredytu, po zakończeniu wakacji kredytowych, do końca okresu spłaty pozostanie jeszcze 22 lata. Teoretyczna suma korzyści z nadpłaty kwoty ośmiu rat może więc wynieść ok. 46 550 zł. Gdyby do końca okresu spłaty pozostało np. tylko 5 lat, to byłoby to ok. 10 580 zł. W praktyce oprocentowanie nie pozostanie jednak na stałym poziomie 9,88%, lecz będzie się zmieniać, więc trudno oszacować rzeczywistą sumę korzyści.

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe?
Wniosek należy złożyć w swoim banku, w którym spłacamy kredyt hipoteczny. Zgodnie z przepisami można to zrobić w oddziale lub przez Internet. Bank powinien umożliwić nam wybór rat, które chcemy zawiesić, ale uwzględniając zasady, o których wspomnieliśmy wcześniej.

Jarosław Sadowski
Główny analityk Expander Advisors