Ubezpieczenia na zdrowie i życie

W zależności od zakresu ochrony, możesz zabezpieczyć się przed wieloma nieprzyjemnymi zdarzeniami:
konsekwencjami ciężkiego wypadku, choroby, utraty pracy, braku możliwości spłaty kredytu. W przypadku, gdyby Ciebie zabrakło – pomoc zostanie przekazana Twoim bliskim. To jedno z podstawowych rozwiązań, pozwalających zadbać o przyszłość swoją i swojej rodziny. Ubezpieczenie na zdrowie i życie wymagane jest także przez wiele instytucji finansowych, przykładowo przy kredycie hipotecznym.

Ubezpieczenie
na zdrowie i życie

co warto o nich wiedzieć?

 • ubezpieczenie na zdrowie i życie w podstawowej wersji oznacza wypłatę odszkodowania w przypadku śmierci lub poważnego uszczerbku na zdrowiu uposażonego.
 • na rynku jest jednak wiele polis, pozwalających na rozszerzenie ochrony, także o dodatkowe ubezpieczenia, np. utraty źródła utrzymania bądź poważnego zachorowania
 • w Expander pomożemy Ci dobrać zakres i sumę ubezpieczenia stosownie do Twoich potrzeb – bezpłatnie

ZAPYTAJ O UBEZPIECZENIE

Partnerzy

Dlaczego Expander?

Nasi eksperci - nasza pomoc jest w pełni bezpłatna

W naszej ofercie znajdziesz najlepsze ubezpieczenia z dostępnych na rynku

Unikalne produkty - dzięki współpracy z firmami ubezpieczeniowymi możemy zaoferować promocje niedostępne w innych placówkach.

Pomoc w formalnościach - nasz ekspert pomoże wypełnić wszelkie potrzebne dokumenty

Doświadczenie - działamy na rynku ubezpieczeń na życie od 2000 roku

FAQ

Czy uposażonym musi być ktoś z rodziny?

Nie, o tym, kto zostaje osobą uposażoną, decyduje ubezpieczony. Może to być

zarówno krewny, powinowaty, jak i osoba obca z punktu widzenia prawa - np. przyjaciel albo partner. Prawo dopuszcza także możliwość uposażenia instytucji lub firmy, np. wybranej fundacji. Osobę uposażoną można zmienić w czasie trwania umowy ubezpieczeniowej. Warto dobrze przemyśleć wybór uposażonego, gdyż to on po naszej śmierci otrzyma wypłatę odszkodowania, musi więc to być osoba godna zaufania, która postąpi zgodnie z naszą wolą.

rozwiń

Czy można mieć więcej niż jedno ubezpieczenie na życie?

Tak, nie obowiązują tu żadne limity. Można posiadać zarówno polisy w jednym

towarzystwie, jak i w kilku. Zakres ubezpieczeń może się pokrywać. W razie wypłaty odszkodowania osoby przez nas wskazane w umowie otrzymają od każdego ubezpieczyciela świadczenia zgodne z warunkami polisy.

rozwiń

Kiedy przydaje się ubezpieczenie na życie?

Odpowiedź jest dość prosta - przez całe dorosłe życie. Najlepiej ubezpieczyć

się w momencie podjęcia pierwszej pracy. Ubezpieczenie na życie jest też podstawowym ubezpieczeniem dla osób, które są głównymi żywicielami rodziny. W przypadku, gdy ich zabraknie - ich rodziny zostaną w odpowiedni sposób zabezpieczone. Ubezpieczenie na życie brane jest także pod uwagę przez banki przy udzielaniu kredytów hipotecznych oraz gotówkowych- wiele z nich wymaga posiadania takiego zabezpieczenia.

rozwiń

Czy banki mogą wymagać ubezpieczenia majątkowego przy kredycie mieszkaniowym lub pożyczce hipotecznej?

Zależy to od wymogów konkretnego banku, jednak ubezpieczenie domu, mieszkania lub

budynku w trakcie budowy pozwala często obniżyć koszty kredytu. Instytucje chcą się w ten sposób zabezpieczyć na wypadek niespodziewanych zdarzeń, dlatego wykupienie ubezpieczenia nieruchomości dodatnio wpływa na negocjację korzystnych warunków kredytu. Z większą ilością szczegółów zapozna Cię nasz ekspert.

rozwiń

Jaki jest zakres i wyłączenia ubezpieczenia majątkowego?

Ubezpieczenie majątkowe chroni wymieniony w polisie majątek ruchomy i nieruchomy

przed zniszczeniem i kradzieżą. Ochrona najczęściej dotyczy: pożaru, powodzi, zalania, ale także włamania lub aktów wandalizmu. Wyłączenia dotyczą najczęściej celowo wyrządzonych szkód oraz rażącego niedbalstwa, szkód wynikających z działalności górniczej, działania energii jądrowej, wojny, trzęsienia ziemi, zamieszek, aktu terrorystycznego oraz zmian, które wynikają z naturalnego zużywania się budynków i ich wyposażenia. Odszkodowanie nie zostanie wypłacone również, jeśli kwota szkody jest niższa niż minimalna kwota odszkodowania. Szczegółowe warunki przedstawi Ci nasz ekspert, umów się na spotkanie.

rozwiń

Co może objąć ubezpieczenie majątkowe?

Ubezpieczenie majątkowe dotyczy przede wszystkim posiadanych nieruchomości: domu lub

mieszkania, ubezpieczyć można jednak także jego wyposażenie: sprzęt AGD/RTV oraz inne przedmioty wartościowe: kolekcje, meble, dywany, książki itp. Ochronie podlegają również elementy wykończenia: drzwi, okna, podłogi itp. Ubezpieczenie powinno być zawarte na kwotę, która pozwoli odtworzyć wszystkie ubezpieczone przedmioty i budynki w razie ich zniszczenia. Ubezpieczeniem majątkowym można także objąć towary oraz wyposażenie siedziby firmy, magazyny, itp.

rozwiń

Czy ubezpieczenie wypadkowe może stanowić zabezpieczenie kredytu?

Tak, pod warunkiem, że jest regularnie opłacane. Decydujący głos ma tu jednak bank,

od którego zależy wydanie zgody (ewentualny druk cesji z banku).

rozwiń

Jakie są wykluczenia w przypadku ubezpieczenia wypadkowego?

Ubezpieczenia wypadkowe, jak większość tego typu produktów mają ograniczony

zakres. Nie uzyskamy wypłaty polisy, jeśli do wypadku doszło umyślnie, z przyczyn działań naszych lub osób trzecich, z powodu rażących zaniedbań. Także, jeśli spowodujemy wypadek pod wpływem alkoholu albo innych substancji psychoaktywnych. Wyłączenia dotyczą również wypadków, do których doszło w wyniku działania energii jądrowej, wojny, trzęsienia ziemi, zamieszek lub aktu terrorystycznego.

rozwiń

Czego dotyczy ubezpieczenie wypadkowe?

Jest to ubezpieczenie, które swoim zakresem obejmuje wypadki i wynikające z nich

konsekwencje. W ramach ochrony możemy liczyć na wypłatę środków w przypadku śmierci uposażonego, jego trwałego kalectwa lub trwałego uszczerbku na zdrowiu sięgającego powyżej 30%, pod warunkiem, że nastąpiły w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

rozwiń

Jaki jest zakres ubezpieczenia dla dziecka?

Produkt zapewniający finansowe wsparcie na wypadek: trwałego inwalidztwa NW,

groźnej choroby, pobytu w szpitalu lub operacji w następstwie NW lub choroby, złamania lub oparzenia NW.

rozwiń

Jakie są składki i suma ubezpieczenia?

Składka za ubezpieczenie rozpoczyna się już od 44,01 zł miesięcznie. Sumy

ubezpieczenia z tyt. trwałego Inwalidztwa sięgają do 120 tyś (w okresie wakacyjnym suma ubezpieczenia ulega podwojeniu do 240 tyś); Groźna Choroba - aż do 80 tyś. PLN; dzienne świadczenie szpitalne - aż do 200 PLN.

rozwiń

Kto otrzyma pieniądze z ubezpieczenia kiedy coś się stanie?

Uposażonego wskazuje Ubezpieczony lub jego opiekun prawny, jeśli Ubezpieczony nie

ukończył 18 roku życia. Uposażonym może być dowolna osoba.

rozwiń

Jakie są wyłączenia w przypadku ubezpieczenia OC/AC?

Nie uzyskamy odszkodowania za spowodowane szkody, jeśli sprawca wypadku pozostawał

pod wpływem działania alkoholu lub środków odurzających - wtedy naprawy szkód musimy dochodzić od niego osobiście. Towarzystwo odmówi także wypłaty, jeśli do szkody doszło umyślnie lub z powodu rażących zaniedbań. Standardowo także ubezpieczyciel uchyla się również od odpowiedzialności, jeśli do szkody doszło na drodze przestępstwa oraz w wyniku działania energii jądrowej, wojny, trzęsienia ziemi, zamieszek, ataku terrorystycznego.

rozwiń

Jak obliczana jest wysokość składki OC/AC?

Na wysokość składki ubezpieczeniowej wpływ mają trzy czynniki: wiek oraz marka

pojazdu, osoba właściciela oraz lokalizacja/adres zamieszkania. Na dodatkowe zniżki mogą liczyć doświadczeni kierowcy bez szkód na swoim koncie. Wyższe składki zapłacą kierowcy do 26 roku życia oraz posiadający prawo jazdy krócej niż 5 lat. Znaczenie mają też dane auta: wysokość składki jest ustalana według aktualnej, średniej wartości pojazdu, im droższa i rzadsza marka, tym składka będzie wyższa. W przypadku AC lepiej kierować się nie tylko atrakcyjną stawką, ale przede wszystkim zakresem polisy.

rozwiń

Jaka jest różnica pomiędzy ubezpieczeniem OC a AC?

Ubezpieczenie OC (odpowiedzialność cywilna) jest ubezpieczeniem obowiązkowym, musi

je płacić każdy posiadacz pojazdu mechanicznego (obowiązek posiadania OC dotyczy także motorowerów, motocykli, pojazdów wolnobieżnych, ciągników, przyczep i naczep). Ubezpieczenie w założeniu ma chronić sprawcę wypadku przed konsekwencjami finansowego zadośćuczynienia uczestnikom zdarzenia. Ubezpieczenie AC (autocasco) jest natomiast ubezpieczeniem dobrowolnym, gwarantującą pomoc w przypadku kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu.

rozwiń

Wykupując ubezpieczenia na życie, zapewnisz swoim bliskim bezpieczną przyszłość. Jeśli Ciebie zabraknie, ubezpieczyciel wypłaci im odszkodowanie. Jaki jest zakres ubezpieczenia na życie? Jak wybrać to, które okaże się realnym wsparciem? Sprawdźmy.

Ubezpieczenie na życie to ubezpieczenie chroniące życie ubezpieczonego. W przypadku śmierci uposażeni (mogą to być członkowie rodziny lub osoby niezwiązane z ubezpieczonym więzami krwi) dostaną odszkodowanie. Dzięki niemu będą mogli wyeliminować stres wynikający z problemów finansowych i dostosować codzienność do nowych okoliczności. Aby poszerzyć zakres ochrony, możesz wykupić dodatkowe polisy chroniące także zdrowie.

Ubezpieczenie na życie co obejmuje, czyli zakres ubezpieczenia na życie

Zakres polisy na życie zależy od konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego i wybranego wariantu. W podstawowej wersji obejmuje z reguły wypłatę odszkodowania w przypadku śmierci lub poważnego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego.

Wiele towarzystw umożliwia poszerzenie zakresu ochrony o dodatkowe ubezpieczenia, zapewniające wypłatę odszkodowania w przypadku:

 • utraty źródła utrzymania (ubezpieczenie od utraty pracy i ubezpieczenie od utraty dochodu);
 • zdiagnozowania poważnej choroby, w tym także nowotworu (ubezpieczenie na wypadek choroby, ubezpieczenie od zachorowania);
 • pobytu w szpitalu;
 • operacji;

Zdarza się, że wraz z ubezpieczeniem na życie ubezpieczyciel oferuje pakiet assistance, zapewniający np.:

 • transport medyczny;
 • dowóz leków;
 • pomoc psychologiczną;
 • lekarskie wizyty domowe po zakończeniu hospitalizacji.

Kto powinien wykupić ubezpieczenie na życie?

Wykupienie ubezpieczenia na życie powinien przemyśleć każdy, kto chciałby zabezpieczyć przyszłość swoich bliskich – małżonki, dzieci czy partnera. Zawarcie umowy z ubezpieczycielem okaże się szczególnie zasadne, jeśli:

 • jesteś jedynym żywicielem rodziny. W przypadku Twojej śmierci lub niezdolności do pracy najbliżsi dostaną finansowe wsparcie, które pomoże im z nadzieją patrzeć w przyszłość;
 • wraz z partnerem spłacasz kredyt hipoteczny. Jeśli na skutek choroby lub wypadku staniesz się niezdolny do pracy, Twoja druga połowa nie zostanie ze spłatą sama. Ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego pozwoli zachować aktualny poziom życia, zminimalizuje stres i konsekwencje ewentualnych opóźnień;
 • właśnie powiększyła Ci się rodzina. Narodziny dziecka to ogromna radość dla rodziców. Takie wydarzenie powinno być także impulsem do jeszcze większej troski o bezpieczną przyszłość rodziny.

Jak wybrać polisę na życie?

Dobre ubezpieczenia na życie to ubezpieczenie użyteczne, dostosowane do konkretnych potrzeb ubezpieczonego i jego najbliższych. Tylko w takim przypadku polisa kompleksowo spełni swoją funkcję, a w przypadku zdarzeń objętych ochroną okaże się realnym wsparciem. Wybierając tę, która najlepiej spełni oczekiwania, porównaj oferty dostępnych na rynku towarzystw. Zwróć uwagę przede wszystkim na zakres, zasady wypłaty odszkodowania, możliwość rozszerzenia ochrony o dodatkowe ubezpieczenie chroniące zdrowie (ubezpieczenie na życie i zdrowie) oraz sumę ubezpieczenia. To właśnie od niej zależy wysokość świadczenia, które po śmierci ubezpieczonego dostaną jego bliscy.

Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, zapoznaj się także z listą wyłączeń, czyli okoliczności, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Listę wyłączeń znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Ubezpieczenie szyte na miarę? Skorzystaj ze wsparcia eksperta

Na samą myśl o skomplikowanych określeniach i konieczności samodzielnego przeglądania stron internetowych wielu ubezpieczycieli dostajesz gęsiej skórki? Zrezygnuj ze żmudnych formalności, oszczędź czas i nerwy. Pozwól, aby zajął się tym za Ciebie ekspert. Znając Twoje potrzeby, doradca Expandera znajdzie dla Ciebie szyte na miarę indywidualne ubezpieczenie na życie. Dokładnie wyjaśni wszystkie niejasności, przedstawi listę wyłączeń i przetłumaczy na „ludzki język” skomplikowane ubezpieczeniowe określenia. Współpracując z Expanderem, zachowasz pewność, że bezpieczeństwo Twoich bliskich jest w najlepszych rękach. Od czego zacząć?

Ubezpieczenie z Expanderem – krok po kroku

Chcesz zawrzeć umowę ubezpieczenia na życie na najkorzystniejszych warunkach? Szukasz dobrego grupowego ubezpieczenia na życie? Zastanawiasz się, jakie ubezpieczenie na życie wybrać? Expander przeanalizuje Twoje potrzeby i pomoże wybrać najlepszą na rynku ofertę. Od czego zacząć?

 • Wejdź na stronę internetową Expandera i wypełnij formularz kontaktowy
 • Poczekaj na kontakt ze strony eksperta. Wspólnie ustalicie dogodny dla obu stron termin spotkania (może odbyć się także online).
 • Przed spotkaniem zastanów się, na jakiej ochronie najbardziej Ci zależy, czy chciałbyś poszerzyć zakres ubezpieczenia na życie o dodatkowe opcje (jakie?) i ile pieniędzy chcesz przeznaczyć na składkę. Takie dane pozwolą ekspertowi przeprowadzenie dokładnej analizę potrzeb, porównania ubezpieczeń na życie i znalezienia tego, które najlepiej wpisze się w Twoje preferencje. Specjalista poinformuje Cię także, ile kosztuje ubezpieczenie na życie.
 • Ostatnim krokiem jest wybór najlepszej oferty i zawarcie umowy.

Dlaczego właśnie Expander?

Wybór ubezpieczenia na życie (także ubezpieczenia na życie bez karencji), które precyzyjnie odpowie na potrzeby ubezpieczonego, nie obciążając przy tym jego budżetu, wymaga wiedzy, doświadczenia, znajomości stosowanych przez ubezpieczycieli procedur i wyłączeń. Za sprawą pomocy ekspertów Expandera finansowe bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich pozostanie w najlepszych rękach.

Dzięki temu, że Expander współpracuje kilkudziesięcioma towarzystwami ubezpieczeniowymi (AEGON MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BIZTOSITÓ S.A. Oddział w Polsce, Aviva TUO S.A., Compensa TU S.A., STU Ergo Hestia S.A. TUIR Allianz Polska S.A., PZU S.A., TUW CONCORDIA POLSKA, WIENER TU S.A., AEGON TUnŻ S.A., AVIVA TUnŻ S.A., AXA Życie TU S.A., COMPENSA TUnŻ S.A., GENERALI ŻYCIE TU S.A., NATIONALE-NEDERLANDEN TUnŻ S.A., STUNŻ ERGO HESTIA S.A., TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A., PZU ŻYCIE S.A., TUNŻ WARTA S.A., VIENNA LIFE TUNŻ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP) zapewnia niemal nieograniczone możliwości wyboru. A to pozwala na precyzyjne dobranie parametrów polisy do oczekiwań, trybu życia i potrzeb ubezpieczonego.