Pekao Bank Hipoteczny

Pekao Bank Hipoteczny S.A.

  • Jest bankiem specjalistycznym działającym głównie w oparciu o Ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych.
  • Jest częścią międzynarodowej Grupy UniCredit, a w Polsce wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Pekao.
  • Centrala Banku mieści się w Warszawie, ale Bank prowadzi sprzedaż kredytów hipotecznych dla osób fizycznych oraz dla firm na terenie całego kraju.

Produkty Pekao BH

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej: