Bank Pocztowy

Bank Pocztowy S.A. jest polskim bankiem detalicznym. Misją Banku jest zapewnianie Klientom prostych, bezpiecznych usług finansowych w dobrej cenie. Dzięki strategicznemu partnerstwu z Pocztą Polską S.A. (posiada 75% minus 10 akcji Banku), Bank Pocztowy daje swoim Klientom dostęp do usług finansowych za pośrednictwem jednej z najszerszych sieci placówek w Polsce liczącej około 4,6 tys. placówek pocztowych, w tym blisko 800 dedykowanych wyłącznie do sprzedaży produktów finansowych placówek bankowych, Mikrooddziałów oraz Pocztowych Stref Finansowych. Drugim akcjonariuszem Banku jest PKO BP S.A. (posiada 25% plus 10 akcji Banku). Bank Pocztowy specjalizuje się w najprostszych produktach bankowych oferowanych w polskich złotych Klientom detalicznych (w tym osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą), a także Klientom instytucjonalnym. Bank prowadzi również działalność w segmencie rozliczeniowym i skarbowym. Więcej informacji na temat oferty Banku Pocztowego znaleźć można na stronie internetowej: www.pocztowy.pl.

[ex_kontakt_stopka title="Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej:" form="7" photo="976" button-color="btn-c7"]