Pytania i odpowiedzi

Kredyty

Kredyty refinansowe

Czy kredyt refinansowy można wziąć w momencie, gdy wcześniej za nieruchomość zapłaciliśmy gotówką?

Tak, niektóre banki zgadzają się na refinansowanie poniesionych kosztów na zakup nieruchomości, pod warunkiem, że podpisanie aktu notarialnego nastąpiło w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W innym przypadku pozostaje pożyczka hipoteczna. Skontaktuj się z naszym ekspertem, by poznać szczegóły.

Ile może wynosić maksymalna kwota kredytu refinansowego?

Większość banków udziela kredytu refinansowego na 80% wartości nieruchomości, niektóre jednak banki udzielają także kredytów na 90%. Warto również wiedzieć, że część banków ma ustaloną kwotę minimalną, na jaką może być udzielony kredyt.

Czy można zrefinansować kredyt w CHF?

Jest to możliwe, ale jedynie poprzez zastąpienie kredytu we frankach kredytem w złotych. Zwykle jest to więc nieopłacalne, gdyż po refinansowaniu rata kredytu stałaby się znacznie wyższa.

Jakie muszę mieć dokumenty?

Oczywiście wymagane jest okazanie dowodu osobistego oraz dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów. Oprócz tego należy przedstawić zaświadczenie z banku, w którym spłacasz obecnie kredyt. Powinno ono informować o kwocie pozostałego zadłużenia oraz wskazać numer rachunku, na który należy dokonać wpłaty, aby spłacić stary kredyt.

Jak wygląda procedura refinansowania kredytu?

Procedura wygląda bardzo podobnie jak w przypadku zaciągania kredytu hipotecznego. Po złożeniu wniosku i wymaganych przez bank dokumentów wydawana jest decyzja kredytowa. Jeśli jest ona pozytywna, to bank wypłaca pieniądze od razu na konto poprzedniego kredytu, który jest w ten sposób spłacany. Później z księgi wieczystej nieruchomości trzeba jeszcze wykreślić poprzedni bank, a wpisać ten, który udzielił kredytu refinansowego.

Jakie kredyty można refinansować?

Refinansowanie dotyczy przede wszystkim kredytów hipotecznych, czyli zaciąganych np. na zakup mieszkania czy budowę domu. Istotne jest również to, że refinansowanie może okazać się niemożliwe jeśli stary kredyt był spłacany z opóźnieniami.

Kiedy warto refinansować kredyt hipoteczny?

Kredyt zwykle warto refinansować wtedy, gdy w ten sposób możliwe jest obniżenie oprocentowania kredytu. Najlepiej jednak porównać całość ponoszonych obecnie kosztów z tymi jakie będą naliczane po refinansowaniu.  Nasz ekspert może sprawdzić czy obecnie są dostępne kredyty tańsze od tego, który spłacasz.

Ile mogę zaoszczędzić na refinansowaniu kredytu?

Kwota uzyskanych oszczędności będzie tym większa nim lepsze będą parametry kredytu refinansowego w porównaniu do tego obecnie spłacanego. Dla przykładu jeśli dzięki refinansowaniu uda się obniżyć oprocentowanie kredytu z 4% do 3,5% to jego koszt może spaść o pond 24 000 zł, przy założeniu kwoty kredytu 300 000 zł i okresie spłaty wynoszącym 25 lat.
Program MDM

WAŻNE: Program MDM się zakończył

O dopłatę do wkładu własnego w ramach programu MDM można było wnioskować do 2018 roku. Program nie został przedłużony. O aktualnie dostępne alternatywy zapytaj swojego eksperta finansowego.

Czy dofinansowanie MdM można stracić?

Tak. By to nie nastąpiło, należy wykorzystywać nieruchomość zgodnie z warunkami programu. Przez 5 lat po zakupie nie możemy jej sprzedać, podnajmować (także pojedynczych pokoi) ani zmienić przeznaczenia mieszkania (np. na sklep lub siedzibę firmy).

W tym roku kończę 35 lat – czy wniosek muszę złożyć do dnia urodzin?

W przypadku programu MdM liczy się nie data urodzenia, a rok kalendarzowy. Jeśli więc nawet skończysz 35 lat w styczniu - do grudnia możesz starać się o uzyskanie dofinansowania.

Czy MdM umożliwia kredytowanie remontu nieruchomości?

Niestety pieniądze uzyskane z kredytu w ramach MdM mogą zostać przeznaczone tylko na zakup nieruchomości. Remont czy wykończeni trzeba więc sfinansować z własnych oszczędności lub zaciągnąć na ten cel oddzielny kredyt.

Jak jest wyliczana dopłata?

Dopłata wynosi:
  • 10% jeśli uczestnik nie posiada dzieci
  • 15% jeśli ma jedno dziecko
  • 20% - jeśli ma dwoje dzieci
  • 30% jeśli ma troje lub więcej dzieci.
Powyższe wartości należy pomnożyć przez cenę mieszkania, ale nie tą faktycznie zapłaconą. Należy użyć ceny wyliczonej na postawie specjalnego wskaźnika obowiązującego w danej części Polski. Jego wysokość można sprawdzić na stronie internetowej BGK. Wskaźnik należy pomnożyć przez powierzchnię mieszkania lub przez 50 jeśli powierzchnia jest większa niż 50 m2. W przypadku osób posiadających troje lub więcej dzieci wskaźnik mnożymy natomiast przez powierzchnię mieszkania lub 65 jeśli powierzchnia jest większa niż 65 m2.

Jeśli nie jesteśmy małżeństwem to czy możemy razem przystąpić do kredytu?

Do programu „Mieszkanie dla młodych” mogą przystąpić pary niebędące w związku małżeńskim. Warto jednak dodać, że w takim przypadku dostaną tylko jedną dopłatę, nawet jeśli oboje spełniają warunki programu.

Czy mogę przystąpić do kredytu z rodzicami?

Tak. Jeśli Twoje dochody są za niskie, aby bank przyznał kredyt w takiej wysokości jakiej potrzebujesz to współkredytobiorcami mogą zostać rodzice lub dowolne osoby, które wyrażą na to zgodę.

Kto może skorzystać z dopłaty do kredytu hipotecznego w ramach Programu Mieszkanie dla Młodych (MdM)?

Beneficjentami programu mogą być osoby do 35 roku życia, w przypadku małżeństw, decydujący jest wiek młodszej osoby. Kolejne kryterium to brak własności lub współwłasności mieszkania lub domu - nieruchomość zakupiona w ramach MdM musi być pierwszą. Warunek dotyczący 35 lat oraz możliwości bycia właścicielem innej nieruchomości nie ma zastosowania w przypadku wychowywania przez nabywców przynajmniej 3 dzieci. Mieszkanie nie może przekraczać 75 m2 powierzchni użytkowej (85m2 w przypadku posiadania 3 dzieci w momencie składania wniosku o dofinansowanie), natomiast dom - 100 m2 powierzchni (110m2 w przypadku posiadania 3 dzieci w momencie składania wniosku o dofinansowanie).
Kredyty gotówkowe

Jakie zabezpieczenia są wymagane przy kredycie gotówkowym?

Większość banków nie wymaga specjalnych zabezpieczeń, oczekując od Klientów jedynie podpisania oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na wypadek niewywiązania się Klienta z warunków kredytowych. Innym popularnym zabezpieczeniem jest warunek wykupienia przez kredytobiorcę ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia od utraty pracy. Przy wyższych kwotach bank może także wymagać poręczyciela.

Czy w przypadku kredytu gotówkowego bardziej są opłacalne raty równe czy malejące?

Odpowiedź na to pytanie zależy od sytuacji kredytobiorcy. W przypadku rat równych przez cały okres spłaca się ratę o stałej wysokości, co pozwala zaplanować budżet. Raty malejące natomiast na początku są wyższe, by z czasem się obniżyć. Początkowo spłacamy wyższą ratę odsetkową, rata kapitałowa natomiast jest stała. Dzięki ratom malejącym szybciej zaczynamy spłacać kapitał, czyli właściwą kwotę długu. Mniejsza jest także suma spłaconych odsetek, ponieważ szybciej je oddajemy. Z drugiej jednak strony nie każdy ma na tyle korzystną sytuację, by pozwolić sobie na początkowe spłacanie wyższych kwot, dlatego większość klientów decyduje się na równe raty.

Jakie dodatkowe koszty wchodzą w ratę kredytu gotówkowego?

Rata kredytowa składa się z dwóch podstawowych części - raty odsetkowej, na którą składają się odsetki od kredytu oraz raty kapitałowej, którą spłaca się właściwą kwotę kredytu. Oprócz tego niektóre banki kredytują także prowizję od przyznania kredytu - jej wartość jest doliczana do kwoty pożyczonego kapitału. Osobną kategorię kosztów kredytu stanowi ubezpieczenie - część banków oferuje je razem z kredytem. Warto rozważyć tą opcję, bo często pozwala obniżyć oprocentowanie kredytu.

Jakie zabezpieczenia są wymagane przy kredycie gotówkowym?

Większość banków nie wymaga specjalnych zabezpieczeń, oczekując od Klientów jedynie podpisania oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na wypadek niewywiązania się Klienta z warunków kredytowych. Innym popularnym zabezpieczeniem jest warunek wykupienia przez kredytobiorcę ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia od utraty pracy. Przy wyższych kwotach bank może także wymagać poręczyciela.

Jak długo trwa cała procedura udzielenia kredytu?

Kredyty gotówkowe są udzielane bardzo szybko. Zdarza się, że pieniądze są wypłacane nawet w tym samym dniu, w którym został złożony wniosek. Wiele zależy jednak też od tego ile czasu zajmie ci zgromadzenie wymaganych przez bank dokumentów.

Czy mogę spłacić kredytem gotówkowym inne kredyty?

Tak, jest to możliwe. Zwykle lepiej jednak wykorzystać do tego celu kredyt konsolidacyjny. Aby uzyskać kredyt gotówkowy, bank będzie sprawdzał czy Twoje dochody wystarczą na spłatę dotychczasowych kredytów oraz tego dopiero zaciąganego. Łatwiej będzie natomiast uzyskać kredyt konsolidacyjny. Wtedy bank nie będzie uwzględniał rat tych kredytów, które zostaną spłacone pieniędzmi z kredytu konsolidacyjnego.

Jakie muszę mieć dokumenty aby wziąć kredyt gotówkowy?

Zawsze wymagane jest okazanie dowodu osobistego. Dodatkowo banki wymagają dokumentów potwierdzających wysokość uzyskiwanych dochodów. W przypadku, gdy jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę będzie wymagane zaświadczenie o dochodach. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub masz inne źródło dochodów to informację o wymaganych dokumentach uzyskasz od naszego eksperta po wybraniu najlepszej dla ciebie oferty.

Jaką będę płacić ratę i jaki jest koszt kredytu?

Koszt kredytu i wysokość raty zależą od tego ile wyniesie kwota kredytu oraz w którym banku zostanie on zaciągnięty. Oferty banków znacząco się od siebie różnią. Dokładnie taki sam kredyt w jednym banku może być nawet dwukrotnie droższy niż w innym. W celu porównania ofert zadzwoń na nasza infolinię (tel. 801 67 00 00)) lub odwiedź jeden z naszych oddziałów.

Jaka jest maksymalna kwota dostępnego kredytu?

Teoretycznie pożyczka gotówkowa może być udzielona nawet na kilkaset tysięcy złotych. W praktyce jednak niewielu możne otrzymać tak wysoki kredyt. Dostępna kwota pożyczki zależy przede wszystkim od tego ile zarabiasz, czy już spłacasz jakieś kredyty oraz jak długi będzie okres spłaty. Aby dokładnie sprawdzić jaki kredyt możesz otrzymać zadzwoń na naszą infolinię (tel. 801 67 00 00).

Na jaki cel mogę zaciągnąć kredyt gotówkowy?

Pieniądze z kredytu gotówkowego można przeznaczyć na dowolny cel. W odróżnieniu od kredytu samochodowego czy hipotecznego tutaj bank nie interesuje się tym na co je wydajemy. Wymaga jedynie terminowej spłaty rat.
Kredyty konsolidacyjne

Jaki jest maksymalny okres kredytowania w przypadku kredytu refinansowego?

Kredyt refinansowy można zaciągnąć maksymalnie na 30 lat.

Jak mogę sprawdzić, czy otrzymam kredyt konsolidacyjny?

Przede wszystkim należy zbadać czy posiadasz zdolność kredytową na spłatę wszystkich swoich zobowiązań. Jeśli tak to taki kredyt pozwoli Ci na zmniejszenie wysokości kilku rat zamieniając w jedną – mniejszą. Sytuacja każdego klienta jest odmienna, a konkretnych informacji może udzielić nasz ekspert. Umów się z nim, by dowiedzieć się, na jakie warunki możesz liczyć.

Czy zaciągając kredyt konsolidacyjny można zwiększyć zdolność kredytową?

Tak. Zaciągniecie kredytu konsolidacyjnego może podnieść zdolność kredytową. Przy analizie możliwości finansowych potencjalnego kredytobiorcy banki biorą pod uwagę głównie wysokość miesięcznych rat, a nie całościową kwotę kredytu. Obniżając więc swoje wydatki na spłacanie długów - automatycznie zyskamy wyższą zdolność kredytową. Kredyt konsolidacyjny pozwala również na wydłużenie czasu spłaty, a to również powoduje, że nasza rata maleje, a zdolność rośnie.

Jaki jest okres spłaty kredytu konsolidacyjnego?

Okres spłaty kredytu konsolidacyjnego zależy od decyzji kredytobiorcy. Zwykle nie może jednak przekraczać 10 lat. Wyjątek stanowią kredyty konsolidacyjne z zabezpieczeniem hipotecznym, które mogą być spłacane nawet przez 30 lat.

Czy muszę mieć jakieś zabezpieczenie kredytu?

Standardowo zabezpieczenie nie jest wymagane. Są jednak wyjątki. Zabezpieczenie zwykle jest konieczne jeśli kwota kredytu konsolidacyjnego wynosi kilkaset tysięcy złotych. Dla przykładu jeśli jednym z konsolidowanych zobowiązań jest kredyt hipoteczny to wtedy mieszkanie będące dotychczas zabezpieczeniem takiego kredytu będzie zabezpieczało spłatę kredytu konsolidacyjnego.

Jakie dokumenty są wymagane?

Niezbędne jest okazanie dowodu osobistego oraz dokumentów potwierdzających wysokość uzyskiwanych dochodów. Poza tym potrzebne będą również dokumenty wskazujące numery rachunków, na które należy wpłacić pieniądze, aby spłacić konsolidowane kredyty.

Ile mogę zaoszczędzić na konsolidacji kredytów?

Kwota uzyskanych oszczędności zależy od tego jakie są koszty obecnie posiadanych kredytów w porównaniu z kredytem konsolidacyjnym. Im tańszy będzie kredyt konsolidacyjny tym korzyści będą większe. Dlatego warto spotkać się z naszym ekspertem, który znajdzie dla Ciebie najlepsza ofertę.

Jaka będzie rata po skonsolidowaniu?

Parametry kredytu konsolidacyjnego są ustalane w taki sposób, aby jego rata była niższa niż suma rat kredytów, które zostaną za jego pomocą spłacone. Aby sprawdzić ile konkretnie wyniesie rata konieczne jest spotkanie z naszym ekspertem.

Jakie zobowiązania można skonsolidować w ramach jednej raty?

Kredyt konsolidacyjny pozwala na jednoczesną spłatę różnych zobowiązań: karty kredytowej, kredytu gotówkowego, kredytu hipotecznego, limitu w rachunku. Co więcej - umowy mogą być zawarte z różnymi bankami. Niektóre banki ograniczają ilość zobowiązań, które można konsolidować, dlatego warto skonsultować się z ekspertem finansowym, posiadającym pełną wiedzę w tym zakresie . Bardzo ważnym kryterium natomiast jest terminowość spłaty, im więcej opóźnień, tym mniejsze szanse na przyznanie kredytu.
Pożyczka hipoteczna

Jak długo trzeba czekać na wypłacenie pieniędzy z pożyczki hipotecznej?

Pieniądze wypłacane są na konto bankowe kredytobiorcy. Po spełnieniu warunków do uruchomienia kredytu. W zależności od banku takie uruchomienie może trwać od 3 do 7 dni roboczych.

Na jaką kwotę można wziąć pożyczkę hipoteczną?

Decydujące znaczenie na kwotę przyznanej pożyczki hipotecznej ma wartość nieruchomości, która stanie się jej zabezpieczeniem. Banki najczęściej decydują się na przyznanie pożyczki do wysokości 50-70% wartości nieruchomości.

Czy do pożyczki hipotecznej potrzebna jest zdolność kredytowa?

Tak, w przypadku pożyczki należy mieć zdolność kredytową. Przy pożyczce nie musimy wskazywać celu na jaki przeznaczymy otrzymane środki. Zabezpieczeniem takiej pożyczki jest nieruchomość, która zostaje obciążona hipoteką.

Czy można się zabezpieczyć na nieruchomości osoby trzeciej?

Tak, jest to możliwe, ale oczywiście pod warunkiem, że taka osoba wyrazi na to zgodę. Warunkiem jest również to, że taka nieruchomość nie może być jednocześnie zabezpieczeniem innego kredytu np. zaciągniętego na tej zakup.

Jak bank wycenia zabezpieczenie pożyczki?

To zależy od podejścia banku. Niektóre wysyłają swojego rzeczoznawcę, który dokonuje wyceny. Wtedy klient płaci zwykle opłatę za wycenę. Inne banki akceptują również wyceny przygotowane na zlecenie klienta, ale pod warunkiem, że rzeczoznawca, który ją przygotował nie znajduje się na tzw. czarnej liście w danym banku.

Czy pożyczkę można spłacić przed czasem?

Pożyczkę hipoteczną można spłacić przed terminem. Zwykle jednak nie opłaca się tego robić w pierwszych 3-5 latach spłaty. Wtedy bowiem trzeba zapłacić prowizję, która przestaje obowiązywać dopiero po kilku latach od momentu udzielenia pożyczki.

Co się bardziej opłaca: kredyt gotówkowy czy pożyczka hipoteczna?

W przypadku dużych kwoty, wynoszących kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy złotych bardziej opłaca się pożyczka hipoteczna. Trzeba jednak dodać, że jej uzyskanie jest znacznie bardziej uciążliwe i czasochłonne. Jeśli więc kwota jest mniejsza to lepiej wybrać pożyczkę gotówkową.

Czy muszę udokumentować cel pożyczki?

Nie ma konieczności dokumentowania na co wydałeś pożyczone pieniądze. Zwykle banki wymagają jedynie oświadczenia, że nie wydasz tych pieniędzy na cel związany z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą.

Jakie są dopuszczalne rodzaje zabezpieczeń pożyczki?

Zabezpieczeniem jest zwykle wpis w księdze wieczystej mieszkania lub domu. Dodatkowo wymagane jest również ubezpieczenie takiej nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz ustanowienie cesji z takiej polisy na bank.

Czym się różni pożyczka hipoteczna od kredytu hipotecznego?

Pieniądze uzyskane w ramach pożyczki hipotecznej można przeznaczyć na dowolny cel. Bank wpłaca je na nasze konto i nie interesuje się tym na co je wydamy. Tymczasem pieniądze z kredytu hipotecznego muszą zostać przeznaczone na określony cel np. zakup mieszkania czy budowę domu. Jednocześnie kredyt hipoteczny jest nieco tańszy niż pożyczka.

Inwestycje

Lokaty

Dlaczego pieniądze na lokacie są „zamrażane”?

W momencie wpłacenia środków na rachunek lokaty pieniądze są “pożyczane” bankowi, który określa, jakie oprocentowanie jest w stanie wypłacić za ich deponowanie. W przypadku, gdy zdecydujemy się na wcześniejszą wypłatę środków - bank może odmówić wypłaty odsetek lub ich części. Stąd właśnie mowa o “zamrożeniu” pieniędzy. Jednak oferta banków potrafi być pod tym względem elastyczna - jeśli zależy Ci na lokacie, która pozwoli wypłacić szybciej pieniądze bez utraty odsetek, umów się na spotkanie z naszym ekspertem, pomoże Ci wybrać odpowiedni produkt.

W którym banku najlepiej wybrać lokatę?

Wszystko zależy od posiadanego kapitału i okresu, na jaki chcemy go ulokować. Oferty banków zmieniają się dość często, trudno więc rekomendować konkretny bank. Najlepiej, gdy skontaktujesz się z naszym ekspertem. On przedstawi Ci najlepsze w danej chwili rozwiązanie.

Co warto wybrać: lokatę czy konto oszczędnościowe?

Lokata jest najczęściej wyżej oprocentowana niż konto oszczędnościowe. Ma jednak ten minus, że przy wcześniejszym zerwaniu umowy możemy stracić odsetki. Dlatego, jeśli mamy pewność, że nie będziemy potrzebować oszczędności wcześniej - lokata ma bardziej opłacalne warunki. By poznać szczegóły, skontaktuj się z naszym ekspertem.

Czy lokaty bankowe sa bezpieczne (czy można na nich stracić)?

W trosce o bezpieczeństwo depozytów powierzanych bankom działającym w Polsce, na podstawie Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994r., zwanej dalej „Ustawą” (Dz.U.2009.84.711) utworzony został Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W chwili obecnej gwarantowane są w 100% depozyty do równowartości 100 000 EUR.

Czy po zakończeniu lokaty można ją automatycznie przedłużyć?

Tak, jeśli klient przy zakładaniu pierwszej lokaty wybierze możliwośc odnowienia - to po zakończeniu okresu deponowania, Lokata jest automatycznie odnawiana na taki sam okres deponowania, na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia (następny Dzień roboczy po zakończeniu okresu deponowania), a odsetki są kapitalizowane na Lokacie powiększając jej kapitał w następnym okresie deponowania.

Po jakim czasie bank wypłaca pieniądze z odsetkami?

Po zakończeniu okresu deponowania, kapitał lokaty wraz z należnymi odsetkami zostaje przekazany przelewem, w następnym dniu roboczym, po upływie okresu deponowania

Czy muszę zaplacić podatek czy zrobi to za mnie bank?

Uzyskany zysk z lokaty jest automatycznie pomniejszany o 19 procentowy podatek i dopiero tą pomniejszoną sumę bank przelewa klientowi na rachunek.

Co to jest kapitalizacja odsetek?

Kapitalizacja odsetek jest to dopisywanie przez bank odsetek do zdeponowanej kwoty na lokacie. Odsetki na zakończenie okresu lokaty zwiększają kwotę bazową lokaty lub są dopisywane do rachunku z którym lokata jest powiązana.
Produkty strukturyzowane

Czy produkt strukturyzowany zapewnia pełną ochronę zainwestowanego kapitału?

Ochrona kapitału zależy od rodzaju produktu strukturyzowanego. Występują produkty z pełną ochroną kapitału, częściową (np. 80%), z warunkową gwarancją kapitału (tylko w sytuacji określonego zachowania produktu) oraz bez gwarancji kapitału. Częściowa i warunkowa ochrona pozwalają zwiększyć poziom partycypacji. Gwarancja zwrotu zainwestowanego kapitału występuje tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy inwestor dotrwa do końca okresu trwania produktu

Dlaczego produkty strukturyzowane są nazywane także produktami zdywersyfikowanymi?

Produkty strukturyzowane gwarantują pełną lub częściową ochronę kapitału poprzez inwestycje w lokaty, obligacje i inne bezpieczne instrumenty. Natomiast pozostała część lokowana jest w produkty mające większy potencjał zysku. Z tego powodu właśnie produkty strukturyzowane są nazywane zdywersyfikowanymi, ponieważ z definicji zakładają podział środków pomiędzy różne instrumenty finansowe.

Kiedy jest znany całkowity zysk z produktu strukturyzowanego?

W momencie, gdy następuje zakończenie umowy i wycena posiadanego produktu. Wcześniej można jedynie oszacować potencjalny zysk według przyjętego wzoru dla danego produktu. Z dokładnymi informacjami zapozna Cię nasz ekspert, umów się z nim na spotkanie.

Czym różni się produkt strukturyzowany od lokaty bankowej?

Lokata jest to swojego rodzaju umowa między klientem a bankiem, w której klient zakłada depozyt w banku na określony czas, otrzymując w zamian wynagrodzenie w postaci odsetek. Produkt strukturyzowany to produkt inwestycyjny z ochroną kapitału powstający w wyniku złożenia dwóch instrumentów finansowych: opcji oraz obligacji. Dają także przeciętnym inwestorom dostęp do rynków, na których normalnie inwestować mogą tylko zamożniejsi klienci.

Czy produkt strukturyzowany gwarantuje ochronę kapitału?

Ochrona kapitału zależy od konstrukcji produktu. Produkty strukturyzowane mogą występować z pełną gwarancją kapitału, z częściową gwarancją kapitału (np. 95%), posiadające warunkową gwarancję kapitału (ochrona kapitału tylko w sytuacji określonego zachowania aktywa bazowego). Gwarancja zwrotu zainwestowanego kapitału występuje tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy inwestor dotrwa do końca okresu trwania produktu.

Jak długo trwa produkt strukturyzowany?

Produkty strukturyzowane mają zawsze z góry określony czas trwania. Najkrótsze trwają kilka miesięcy i mają teoretycznie mniejszy potencjał zysku, niż dłuższe, które mogą pomnażać kapitał nawet przez 3-4 lata.

Czy można zerwać produkt strukturyzowany przed czasem?

Tak, ale wiąże się to z opłatami za wcześniejszy wykup (np. 1%)

Gdzie można znaleźć wyniki produktów strukturyzowanych?

Wyniki produktów publikowane są na stronie www.expander.pl oraz www.warta.pl

Na czym polega partycypacja w zysku?

Partycypacja jest to procentowy wskaźnik udziału inwestora w zmianie instrumentu bazowego (najczęściej w jego wzroście).

Jak jest liczony zysk z produktu strukturyzowanego?

Każdy produkt oparty jest o wzór, według którego zostanie wyliczony potencjalny zysk na koniec jego trwania. Formuła uzależniona jest od rodzaju zastosowanej opcji. Wypłata może być wprost proporcjonalna do wzrostu, lub spadku, instrumentu bazowego od momentu rozpoczęcia inwestycji do ustalonego wcześniej dnia. Może również zależeć od średnich zmian wartości aktywa w pewnym okresie czasu. Wzór jest zamieszczony w Karcie Warunków lub w Waruknach Finansowych Ubezpieczenia do każdego produktu.
Systematyczne oszczędzanie

Jakie są zalety planów systematycznego oszczędzania?

Systematyczne oszczędzanie polega na regularnym odkładaniu nawet niewielkich kwot, które dzięki tzw. procentowi składanemu pozwalają efektywnie pomnażać kapitał. Podpisanie umowy o oszczędzaniu dla wielu osób działa motywująco, ułatwiając comiesięcznie wygospodarowanie niewielkiej kwoty na ten cel.

Jak wybrać najlepszy plan regularnego oszczędzania?

Jest to kwestia indywidualna, która zależy od kilku czynników. Jak długo chcesz oszczędzać - wolisz wybrać produkt na krótszy czy dłuższy okres? Jak dużą kwotę i jak często możesz przeznaczyć? Wolisz większy zyski czy stabilność i mniejsze ryzyko? Na jaki cel chcesz oszczędzać? Umów się na spotkanie z naszym ekspertem, on pomoże Ci dokonać wyboru.

Dla kogo dedykowany jest program systematycznego oszczędzania?

Dla każdego, kto chce efektywnie oszczędzać pieniądze. Niezależnie czy dysponuje małymi czy dużymi sumami. Chodzi tu o gromadzenie oszczędności, które będzie można wykorzystać w przyszłości. Na przykład edukację dzieci, wyższą emeryturę lub po prostu spełnienie swoich marzeń. Najważniejsze to mieć cel. Co do reszty pomoże nasz ekspert, który odpowiednio zaplanuje budżet domowy aby regularnie odkładane sumy pozwoliły zrealizować Twoje plany.

Jak długo trwa PSO?

PSO przeznaczone są dla osób, które mają zamiar systematycznie budować kapitał na przyszłość, w związku z tym ma charakter długoterminowy. Okres obowiązywania umowy zależy od produktu, może to być 6 lub 10 lat.

Co jeśli strace pracę i nie będę mógł regularnie odkładać pieniędzy?

W przypadku braku środków na opłacanie składek można złożyć wniosek o zawieszenie ich opłacania. Informacje dotyczące możliwości zawieszenia opłacania składek znajdują się w OWU każdego z produktów.

Czy mogę zwiększyć wysokość wpłacanej składki?

Tak, można to zrobić. W większości produktów jest to możliwe w rocznice ubezpieczenia. Informacje dotyczące mozliwości zwiększenia składki znajdują się w OWU każdego z produktów.

Czy można dokonywać dodatkowych wpłat?

Tak, do tego służy rachunek dodatkowy. Na rachunek dodatkowy można wpłacać składkę dodatkową w dowolnej wysokości.

Ile kosztuje program systematycznego oszczędzania?

Inwestowanie w PSO wiąże się z ponoszeniem opłat. Rodzaje opłat dla każdego produktu szczegółowo zostały opisane w OWU, tabelach opłat oraz kartach produktów dla każdej z ofert. Ważne jest, aby zapoznać się ze wszystkimi tymi dokumentami przed podpisaniem umowy.

Czy jest jakaś gwarancja że nie stracę?

Z PSO wiąże się ryzyko utraty części lub całości wartości wpłaconego kapitału w wyniku spadku wartości jednostek uczestnictwa lub związku ze zmianą sytuacji na rynkach, niewłaściwym zarządzaniem przez zarządzającego itp.
Fundusze inwestycyjne

Czy od funduszy inwestycyjnych jest naliczany podatek i jak się go liczy?

Tak, zyski z funduszy inwestycyjnych podlegają opodatkowaniu. Obecnie podatek wynosi 19%. Naliczany on jest od zysku, jeśli więc zainwestujemy w fundusze inwestycyjne 10 tys. złotych, zarobimy na nich 1 tys. złotych, to od tego 1 tys. złotych będziemy musieli zapłacić 19% podatku, na koniec więc otrzymamy kwotę 10810 złotych netto. Podatek od zysku odprowadzi w naszym imieniu instytucja zarządzają funduszem.

Jak wybrać odpowiedni fundusz?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw zastanowić się, jakie ryzyko jesteśmy skłonni podjąć oraz jaka jest nasza wiedza o finansach. Im bardziej doświadczony inwestor, tym bardziej zyskowne, ale też ryzykowne fundusze może wybierać. Mniej zorientowanym pomocą służą nasi eksperci, którzy przeprowadzą z klientem dokładną analizę jego potrzeb oraz testy adekwatności i odpowiedzialności, które wykażą jakie ryzyko inwestycyjne jest w stanie podjąć klient.

Jakie są opłaty za uczestnictwo w funduszu?

Za uczestnictwo w funduszu pobierana jest najczęściej niewielka, stała opłata. Większość funduszy inwestycyjnych wlicza ją w wartość jednostki uczestnictwa, dlatego jest praktycznie niezauważalna dla uczestnika. Dzięki temu też w przypadku likwidacji produktu nie należy się obawiać dodatkowych opłat, nie licząc kosztów wcześniejszego zerwania umowy, wynikających z umowy. Zapraszamy na spotkanie z Naszym ekspertem w celu poznania szczegółów.

Kiedy warto inwestować w fundusze?

Jeżeli inwestycja w fundusz jest zaplanowana na odpowiednio długi okres, praktycznie każdy czas jest dobry na jej rozpoczęcie. Ryzyko związane z inwestowaniem jest nierozerwalnie, i niezależnie od tego, czy inwestujemy w okresie bessy, czy hossy, nie można go wyeliminować w całości.

Czy inwestowanie w fundusze inwestycyjne jest bezpieczne?

Inwestycja w fundusze niesie ze sobą różne rodzaje ryzyka, w zależności od klasy funduszu. Najbezpieczniejsze są fundusze rynku pieniężnego oraz fundusze obligacji. Większe ryzyko przejściowych spadków towarzyszy funduszom zrównoważonym i akcyjnym.

Czy pieniądze w funduszu inwestycyjnym są bezpieczne?

Zarówno fundusze inwestycyjne jak i lokaty bankowe ze względu na swoją konstrukcję prawną cechują się wysokim poziomem bezpieczeństwa. Tworzenie Funduszy Inwestycyjnych oraz zarządzanie nimi odbywa się na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych. Towarzystwo jest zobligowane do regularnego wysyłania Inwestorom pełnych informacji na temat działalności i kondycji Funduszy, a aktywa przechowuje Bank Depozytariusz, który kontroluje ich prawidłowe wykorzystanie.

Dlaczego warto inwestować w funduszu?

Jednym z powodów popularności funduszy inwestycyjnych jest ich różnorodność. Fundusze mogą lokować zgromadzone środki w rozmaite sposoby począwszy od bonów skarbowych czy obligacji, na akcjach przedsiębiorstw i innych instrumentach finansowych kończąc. Bogata oferta funduszy inwestycyjnych pozwala na lokowanie środków w aktywa o zróżnicowanym potencjale do generowania zysków, ale i odpowiednio wysokim towarzyszącym im poziomie ryzyka.

Jakie są zasady opodatkowania funduszy inwestycyjnych?

Dochód z inwestycji w fundusze inwestycyjne opodatkowany jest 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dochodem podlegającym opodatkowaniu jest kwota stanowiąca różnicę pomiędzy przychodem uzyskanym z umorzenia (odkupienia) jednostek uczestnictwa, a kosztami (wydatkami) poniesionymi na nabycie ww. jednostek uczestnictwa.
Programy emerytalne

Czy oszczędzając w IKE lub IKZE przysługują mi ulgi podatkowe?

W przypadku IKZE dokonane wpłaty w danym roku, możemy odpisać od podstawy opodatkowania i obniżyć podatek dochodowy. Przy wypłacie środków po 65 roku życia (wpłaty przez minimum 5 lat) pobierany jest jeden zryczałtowany podatek w wysokości 10% (nie ma podatku od zysków kapitałowych). Przy IKE po osiągnięciu 60 lat (lub 55 i nabyciu praw do emerytury) – pod warunkiem dokonywania wpłat w 5 latach kalendarzowych, zgromadzone środki przy wypłacie nie podlegają żadnemu opodatkowaniu.

Czy z prowadzonego rachunku IKE lub IKZE należy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym?

Nie, jeśli zlikwidujemy konto IKE lub IKZE przed ukończeniem 60 roku życia - podatek za uzyskane odsetki odprowadzi w naszym imieniu instytucja, która danym rachunkiem zarządzała do tej pory, a my otrzymamy kwotę netto. Podobnie jest także z uzyskanymi dywidendami - jeśli nie weszliśmy jeszcze w wiek uprawniający do ulgi - podatek od nich rozliczy za nas instytucja zarządzająca IKE lub IKZE.

Co się dzieje z nadwyżkami które wpłacimy na konto IKE lub IKZE?

Wpłaty na IKE i IKZE podlegają rocznemu limitowi, który odpowiednio nie może przekroczyć 3-krotności i 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia na dany rok. Co jednak dzieje się, jeśli wpłacimy za dużo? Nadwyżka może wrócić na konto podawane przez nas w umowie lub na rachunek, z którego dokonujemy przelewów na rachunek IKE lub IKZE.

Ile wynosi roczny limit wpłat na IKE, IKZE?

Wpłaty na IKE w danym roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok. W 2015 jest to 11 877,00 zł Na IKZE można co roku wpłacić kwotę odpowiadającą maksymalnie 1,2-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce. W 2015 jest to 4 750,80zł

Czy moje oszczędności podlegają dziedziczeniu?

Oszczędności są w całości dziedziczone. Spadkobierca nie płaci podatku od spadków i darowizn. Osoby dziedziczące środki z IKZE będą musiały zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w stawce 10%. W przypadku przeniesienia wartości spadku na własne konto w trzecim filarze spadkobierca nie zapłaci 10% podatku ryczałtowego (IKZE). Osoby dziedziczące środki z innego IKE mogą je przenieść na własne konto w trzecim filarze lub od razu wypłacić i nie płacą z tego tytułu podatku dochodowego.

Czy jest możliwy wcześniejszy zwrot środków?

IKE - tak w całości lub w części. Taki zwrot wiąże się z koniecznością zapłacenia 19% podatku od dochodów kapitałowych, tak jak w przypadku innych lokat. IKZE - tak w całości, brak wypłat częściowych. Taki zwrot podlega jednak wyższemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym – stawki według skali podatkowej.

Czy są jakieś korzyści podatkowe?

IKE - Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych oraz z podatku dochodowego dochodów z tytułu oszczędzania na IKE, uzyskanych w związku z gromadzeniem i wypłatą środków, a także wypłatą transferową do PPE, pod warunkiem gromadzenia oszczędności na jednym IKE. IKZE - Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych. Wpłaty w danym roku podatkowym można odliczyć od podstawy opodatkowania. Zwolnienie z podatku dochodowego wypłat transferowych zgromadzonych środków pomiędzy instytucjami finansowymi prowadzącymi IKZE, na IKZE osoby uprawnionej.

Czym jest III-ci filar?

III filar daje możliwość dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego. Obejmuje on pracownicze programy emerytalne (PPE), indywidualne konta emerytalne (IKE) oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Natomiast mianem III filaru określa się również wszystkie inne dobrowolne formy oszczędzania na emeryturę.

Czy moje oszczędności są bezpieczne?

Nadzór nad prowadzeniem IKE oraz IKZE przez instytucje finansowe sprawuje KNF. Dodatkowo bezpieczeństwo środków zgromadzonych w IKE i IKZE gwarantują także sektorowe regulacje prawne dla każdego z rodzajów instytucji w których można gromadzić kapitał.
Obligacje

Jakie dokumenty są wymagane przy zakupie obligacji?

Do zakupu obligacji wymagany jest dowód osobisty lub paszport. Jeśli w produkcie występuje wypłata odsetek/kuponów w trakcie inwestycji wymagany będzie także numer konta osobistego.

Kto może kupić obligacje?

Obligacje może kupić każda pełnoletnia osoba fizyczna, fundacja lub przedsiębiorstwo prowadzone w formie spółki osobowej lub kapitałowej. By obracać swobodnie obligacjami należy posiadać rachunek maklerski. W praktyce, aby skorzystać z tego produktu wystarczy posiadać niewielki kapitał.

Jakie są koszty inwestowania w obligacje?

Koszty inwestowania w obligacje w zależności od oferty nie występują wcale albo są niewielkie. Dystrybutor może pobierać opłatę wstępną, biuro maklerskie opłatę za prowadzenie rachunku lub przechowywanie środków. W niektórych przypadkach może też zostać pobrana opłata za wcześniejszy wykup obligacji.
Zamknięte fundusze inwestycyjne

Czym różnią się Zamknięte Fundusze Inwestycyjne od Otwartych Funduszy Inwestycyjnych?

Podstawową różnicą jest to, że w FIZ istnieje ograniczona ilość certyfikatów, podczas, gdy z otwartych funduszy inwestycyjnych może skorzystać nieograniczona liczba chętnych. FIZ ma także rzadszą wycenę certyfikatów, z tego powodu ma mniejszą płynność niż fundusze otwarte. W tych ostatnich instytucja musi być gotowa na spłacenie uczestnika w każdym momencie, gdy on tego zażąda. W FIZ certyfikat można sprzedać jedynie w dniu wykupu, ewentualnie odsprzedać je komuś innemu na rynku wtórnym (możliwe jedynie w przypadku emisji publicznej).

Kiedy wyceniane są certyfikaty?

Wyceny dokonuje się najczęściej około 7 dni przed rozpoczęciem zapisów na daną emisję, w dniu wykupu oraz regularnie, co najmniej co 3 miesiące, pomiędzy datami granicznymi. Z tego powodu Zamknięte Fundusze Inwestycyjne charakteryzują się mniejszą płynnością.

Jak wygląda emisja certyfikatów w FIZ?

O organizacji emisji certyfikatów decyduje to, czy odbywają się one w emisji publicznej czy niepublicznej. W przypadku emisji publicznej - certyfikaty może zakupić dowolna ilość osób, ograniczona jedynie liczbą dostępnych certyfikatów. W przypadku emisji niepublicznej, liczba uczestników jest ograniczona do 149 Klientów.

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia na zdrowie i życie

Czy uposażonym musi być ktoś z rodziny?

Nie, o tym, kto zostaje osobą uposażoną, decyduje ubezpieczony. Może to być zarówno krewny, powinowaty, jak i osoba obca z punktu widzenia prawa - np. przyjaciel albo partner. Prawo dopuszcza także możliwość uposażenia instytucji lub firmy, np. wybranej fundacji. Osobę uposażoną można zmienić w czasie trwania umowy ubezpieczeniowej. Warto dobrze przemyśleć wybór uposażonego, gdyż to on po naszej śmierci otrzyma wypłatę odszkodowania, musi więc to być osoba godna zaufania, która postąpi zgodnie z naszą wolą.

Czy można mieć więcej niż jedno ubezpieczenie na życie?

Tak, nie obowiązują tu żadne limity. Można posiadać zarówno polisy w jednym towarzystwie, jak i w kilku. Zakres ubezpieczeń może się pokrywać. W razie wypłaty odszkodowania osoby przez nas wskazane w umowie otrzymają od każdego ubezpieczyciela świadczenia zgodne z warunkami polisy.

Kiedy przydaje się ubezpieczenie na życie?

Odpowiedź jest dość prosta - przez całe dorosłe życie. Najlepiej ubezpieczyć się w momencie podjęcia pierwszej pracy. Ubezpieczenie na życie jest też podstawowym ubezpieczeniem dla osób, które są głównymi żywicielami rodziny. W przypadku, gdy ich zabraknie - ich rodziny zostaną w odpowiedni sposób zabezpieczone. Ubezpieczenie na życie brane jest także pod uwagę przez banki przy udzielaniu kredytów hipotecznych oraz gotówkowych- wiele z nich wymaga posiadania takiego zabezpieczenia.

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczenia na życie?

Ubezpiecznie zapewnia ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci.

Co się dzieje z pieniędzmi z ubezpieczenia kiedy umrę?

W przypadku śmierci świadczenie w wysokości określonej sumy jest wypłacane osobie uprawnionej/uposażonej.

Kto wybiera osobę uposażoną?

Osobę uposażoną wybiera ubezpieczony.

Od czego zależy wysokość składki?

Wysokość składki zależy od: wieku Ubezpieczonego, wysokości sumy ubezpieczenia, wykonywanej pracy, stanu zdrowia i stylu życia oraz hobby

Czy ochrona ubezpieczeniowa działa kiedy mam opóźnienia w składkach?

W przypadku nieopłacenia składek w określonym przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe terminie umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu - ochrona ubezpieczeniowa przestaje obowiązywać.

Czy mogę dostać zwrot składek jeśli dożyję końca umowy ubezpieczeniowej?

W standardowych ubezpieczeniach klient nie dostaje żadnego świadczenia na koniec okresu ubezpiecznia, ale mamy w swojej ofercie produkty, które gwarantują zwrot nawet do 100% wpłaconych składek.

Czy muszę robić badania lekarskie?

W zależności od wieku, wykonywanego zawodu, hobby czy stanu zdrowia, Towarzystwo Ubezpieczeniowe może skierować na dodatkowe badania. Jest to standardowe działanie w przypadku polis ochronnych.

Co jeśli zostanę kaleką i nie będę zdolny do pracy?

Główna polisa zapewnia podstawową ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci. Zakres ochrony może być rozszerzony w ramach umów dodatkowych, gdzie jest min trwałe inwalidztwo w wyniku wypadku.
Ubezpieczenia majątkowe

Czy banki mogą wymagać ubezpieczenia majątkowego przy kredycie mieszkaniowym lub pożyczce hipotecznej?

Zależy to od wymogów konkretnego banku, jednak ubezpieczenie domu, mieszkania lub budynku w trakcie budowy pozwala często obniżyć koszty kredytu. Instytucje chcą się w ten sposób zabezpieczyć na wypadek niespodziewanych zdarzeń, dlatego wykupienie ubezpieczenia nieruchomości dodatnio wpływa na negocjację korzystnych warunków kredytu. Z większą ilością szczegółów zapozna Cię nasz ekspert.

Jaki jest zakres i wyłączenia ubezpieczenia majątkowego?

Ubezpieczenie majątkowe chroni wymieniony w polisie majątek ruchomy i nieruchomy przed zniszczeniem i kradzieżą. Ochrona najczęściej dotyczy: pożaru, powodzi, zalania, ale także włamania lub aktów wandalizmu. Wyłączenia dotyczą najczęściej celowo wyrządzonych szkód oraz rażącego niedbalstwa, szkód wynikających z działalności górniczej, działania energii jądrowej, wojny, trzęsienia ziemi, zamieszek, aktu terrorystycznego oraz zmian, które wynikają z naturalnego zużywania się budynków i ich wyposażenia. Odszkodowanie nie zostanie wypłacone również, jeśli kwota szkody jest niższa niż minimalna kwota odszkodowania. Szczegółowe warunki przedstawi Ci nasz ekspert, umów się na spotkanie.

Co może objąć ubezpieczenie majątkowe?

Ubezpieczenie majątkowe dotyczy przede wszystkim posiadanych nieruchomości: domu lub mieszkania, ubezpieczyć można jednak także jego wyposażenie: sprzęt AGD/RTV oraz inne przedmioty wartościowe: kolekcje, meble, dywany, książki itp. Ochronie podlegają również elementy wykończenia: drzwi, okna, podłogi itp. Ubezpieczenie powinno być zawarte na kwotę, która pozwoli odtworzyć wszystkie ubezpieczone przedmioty i budynki w razie ich zniszczenia. Ubezpieczeniem majątkowym można także objąć towary oraz wyposażenie siedziby firmy, magazyny, itp.

Na jaką kwotę trzeba ubezpieczyć nieruchomość?

Wybierając ubezpieczenie nieruchomości, otrzymujesz gwarancję, że kwota, którą otrzymasz, pozwoli Ci wybudować lub odtworzyć przedmiot ubezpieczenia tego samego rodzaju, tej samej konstrukcji, powierzchni i standardu. Suma ubezpieczenia stanowi górny limit odpowiedzialności zatem Niezależnie od tego, czego oczekuje bank w przypadku nieruchomości kredytowanych, mieszkanie czy dom należy zawsze ubezpieczyć na pełną jego wartość. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości ubezpieczonego mienia.

Czy mogę ubezpieczyć sprzęt RTV/AGD i inne mienie ruchome?

Ubezpieczeniem objąć można praktycznie wszystko, co posiadamy w domu. Zarówno ruchomości, jak i stałe elementy wykończeniowe. Do tych pierwszych zaliczyć można np. dywany, meble, lampy, obuwie, przedmioty osobistego użytku, książki, sprzęt elektroniczny, komputerowy, fotograficzny, AGD i RTV, instrumenty muzyczne, narzędzia, sprzęt sportowy i turystyczny, wózki dziecięce, a także inne przedmioty wartościowe.

Co się stanie jeśli mój dom ulegnie spaleniu albo zalaniu?

Tak. Ubezpieczenie nieruchomości pokrywa szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych takich jak powódź, pożar, zalanie czy huragan. Jednak zakres odszkodowania zależy od zakresu ubezpieczenia oraz sumy ubezpieczenia.

Czy zawsze mogę liczyć na wypłatę odszkodowania?

Wszystkie dostępne ubezpieczenia mają określone wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, mogą to być m.in.: ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania jeśli uzna, że szkoda jest wynikiem zaniedbania, odszkodowania za szkody nie mogą liczyć ubezpieczeni, którzy sami dopuścili się szkód lub szkoda wystąpiła w okresie karencji.

Czy mogę ubezpieczyć dom w czasie budowy?

Tak. Ubezpieczenie obejmować będzie szkody wyrządzone na skutek ognia i innych zdarzeń losowych (np. zalanie, powódź,, huragan, grad). Polisa ubezpieczenia domu w budowie zapewni ochronę nie tylko budowanego domu, ale także garażu, budynku gospodarczego i innych budowli znajdujących się na placu budowy.

Ile kosztuje ubezpieczenie nieruchomości?

Cena ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie dla każdej nieruchomości. Wpływają na nią takie czynniki jak lokalizacja oraz wiek budynku, w którym znajduje się mieszkanie, typ zabudowy. Dzięki temu oferta jest dostosowywana do potrzeb oraz wymagań Klienta.

Czy mogę opłacic składkę z góry za cały okres czy mogę płacić miesięcznie?

Składka za ubezpieczenie płatne są z góry za 12 miesięczny okres ubezpieczenia.
Ubezpieczenia wypadkowe

Czy ubezpieczenie wypadkowe może stanowić zabezpieczenie kredytu?

Tak, pod warunkiem, że jest regularnie opłacane. Decydujący głos ma tu jednak bank, od którego zależy wydanie zgody (ewentualny druk cesji z banku).

Jakie są wykluczenia w przypadku ubezpieczenia wypadkowego?

Ubezpieczenia wypadkowe, jak większość tego typu produktów mają ograniczony zakres. Nie uzyskamy wypłaty polisy, jeśli do wypadku doszło umyślnie, z przyczyn działań naszych lub osób trzecich, z powodu rażących zaniedbań. Także, jeśli spowodujemy wypadek pod wpływem alkoholu albo innych substancji psychoaktywnych. Wyłączenia dotyczą również wypadków, do których doszło w wyniku działania energii jądrowej, wojny, trzęsienia ziemi, zamieszek lub aktu terrorystycznego.

Czego dotyczy ubezpieczenie wypadkowe?

Jest to ubezpieczenie, które swoim zakresem obejmuje wypadki i wynikające z nich konsekwencje. W ramach ochrony możemy liczyć na wypłatę środków w przypadku śmierci uposażonego, jego trwałego kalectwa lub trwałego uszczerbku na zdrowiu sięgającego powyżej 30%, pod warunkiem, że nastąpiły w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej?

Ubezpieczenie zapewnia ochronę na wypadek śmierci ubezpieczonego, śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku, powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku, powstania trwałego i całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku.

Czy ubezpieczenie obejmuje niezdolność do pracy i inwalidztwo?

Ubezpieczenie obejmuje powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku, powstanie trwałego i całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku.

Jaki procent uszkodzenia ciała musi zaistnieć aby otrzymać odszkodowanie?

Świadczenie przysługuje, gdy wysokość stopnia uszczerbku na zdrowiu wynosi min. 30%.

Czy badania lekarskie są obowiązkowe?

Nie, badania lekarskie nie są wymagane.

Ile kosztuje ubezpieczenie wypadkowe?

Wysokość składki zależy od wybranego Pakietu oraz częstotliwości jej opłacania i wynosi od 74,97 zł miesięcznie.
Ubezpieczenie dla dzieci

Jaki jest zakres ubezpieczenia dla dziecka?

Produkt zapewniający finansowe wsparcie na wypadek: trwałego inwalidztwa NW, groźnej choroby, pobytu w szpitalu lub operacji w następstwie NW lub choroby, złamania lub oparzenia NW.

Jakie są składki i suma ubezpieczenia?

Składka za ubezpieczenie rozpoczyna się już od 44,01 zł miesięcznie. Sumy ubezpieczenia z tyt. trwałego Inwalidztwa sięgają do 120 tyś (w okresie wakacyjnym suma ubezpieczenia ulega podwojeniu do 240 tyś); Groźna Choroba - aż do 80 tyś. PLN; dzienne świadczenie szpitalne - aż do 200 PLN.

Kto otrzyma pieniądze z ubezpieczenia kiedy coś się stanie?

Uposażonego wskazuje Ubezpieczony lub jego opiekun prawny, jeśli Ubezpieczony nie ukończył 18 roku życia. Uposażonym może być dowolna osoba.

Kto jest Ubezpieczonym – dziecko czy rodzic?

W podstawowym wariancie ubezpieczonym jest dziecko opcjonalnie jednak można poszerzyć ochronę ubezpieczeniową o dodatkowe ryzyka.

W jakim wieku można ubezpieczać dzieci?

Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęte dziecko, które w dniu zawarcia Umowy nie ukończyło 16 roku życia, natomiast umowa wygada w rocznicę umowy następującą bezpośrednio po 21 urodzinach ubezpieczonego.

Czy ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone przez moje dziecko innemu dziecku?

Nie, ubezpieczenie dotyczy wyłącznie ubezpieczonego dziecka i zdarzeń jego dotyczących
Ubezpieczenie OC/AC

Jakie są wyłączenia w przypadku ubezpieczenia OC/AC?

Nie uzyskamy odszkodowania za spowodowane szkody, jeśli sprawca wypadku pozostawał pod wpływem działania alkoholu lub środków odurzających - wtedy naprawy szkód musimy dochodzić od niego osobiście. Towarzystwo odmówi także wypłaty, jeśli do szkody doszło umyślnie lub z powodu rażących zaniedbań. Standardowo także ubezpieczyciel uchyla się również od odpowiedzialności, jeśli do szkody doszło na drodze przestępstwa oraz w wyniku działania energii jądrowej, wojny, trzęsienia ziemi, zamieszek, ataku terrorystycznego.

Jak obliczana jest wysokość składki OC/AC?

Na wysokość składki ubezpieczeniowej wpływ mają trzy czynniki: wiek oraz marka pojazdu, osoba właściciela oraz lokalizacja/adres zamieszkania. Na dodatkowe zniżki mogą liczyć doświadczeni kierowcy bez szkód na swoim koncie. Wyższe składki zapłacą kierowcy do 26 roku życia oraz posiadający prawo jazdy krócej niż 5 lat. Znaczenie mają też dane auta: wysokość składki jest ustalana według aktualnej, średniej wartości pojazdu, im droższa i rzadsza marka, tym składka będzie wyższa. W przypadku AC lepiej kierować się nie tylko atrakcyjną stawką, ale przede wszystkim zakresem polisy.

Jaka jest różnica pomiędzy ubezpieczeniem OC a AC?

Ubezpieczenie OC (odpowiedzialność cywilna) jest ubezpieczeniem obowiązkowym, musi je płacić każdy posiadacz pojazdu mechanicznego (obowiązek posiadania OC dotyczy także motorowerów, motocykli, pojazdów wolnobieżnych, ciągników, przyczep i naczep). Ubezpieczenie w założeniu ma chronić sprawcę wypadku przed konsekwencjami finansowego zadośćuczynienia uczestnikom zdarzenia. Ubezpieczenie AC (autocasco) jest natomiast ubezpieczeniem dobrowolnym, gwarantującą pomoc w przypadku kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu.

Dla firm

Proces restrukturyzacji firmy

Do kogo skierowany?

Do firm, w tym również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które doświadczają właśnie przejściowych problemów w działalności operacyjnej i chcąc uratować przedsiębiorstwo i uchronić je przed upadłością, decydują się otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne w Sądzie.

Jakie trzeba spełniać warunki?

Zgodnie z ustawą Prawo Restrukturyzacyjne trzeba być niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalnością, ale też jednocześnie posiadać w firmie środki (lub perspektywę ich posiadania) niezbędne do otwarcia postepowania przez Sąd.

Jakie są podstawowe korzyści?

Postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu uratowanie firmy i uniknięcie upadłości. W wyniku złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i później po ewentualnym otwarciu przysługuje szereg narzędzi ochronnych związanych z działalnością przedsiębiorstwa, które pozwalają przygotować plan restrukturyzacji, a w międzyczasie uniknąć egzekucji, upadłości i w efekcie wyprowadzić sprawy na prostą.

Jaki pierwszy krok?

Trzeba dogłębnie zdiagnozować aktualną sytuację. Do tego najlepiej skorzystać z pomocy eksperci restrukturyzacyjnego, który zaproponuje odpowiednie postepowanie oraz przygotuje dokumentację.
Konsulting dla sektora MŚP

Na co zwrócić uwagę korzystając z konsultingu?

Przed zapytaniem o wycenę dla konkretnej usługi warto wspólnie z ekspertem zdefiniować swoje potrzeby i zakres opracowania. Taka konsultacja jest bezpłatna, a pozwoli uniknąć niepotrzebnych wydatków, czy też nieporozumień na etapie realizacji.

Czy usługi konsultingu są przeznaczone wyłącznie dla już działających przedsiębiorstw?

Usługi dedykowane są zarówno przedsiębiorcom już działającym jak i inwestorom, którzy dopiero zamierzają rozpocząć działalność.

Jakie są koszty konsultingu?

Praktycznie każde zapytanie wyceniane jest indywidualnie, możliwe jest również rozliczenie godzinowe. Ceny opracowań zaczynają się od kilku tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy złotych w przypadku najbardziej złożonych dużych inwestycji. Ceny pojedynczych porad są negocjowane indywidualnie.

Jaki jest zakres usług konsultingowych?

Pomoc może mieć charakter kompleksowy (od analizy rynku, doboru właściwej formy prawno-podatkowej, poprzez studium wykonalności, biznesplan) lub dotyczyć konkretnego zagadnienia np. wyceny nabywanego przedsiębiorstwa, analizy potencjału komercyjnego nieruchomości

Dla kogo?

Oferta skierowana jest przede wszystkim do podmiotów, które planują realizację nowej inwestycji lub nabywają gotowe przedsiębiorstwo, nieruchomość komercyjną i poszukują pomocy w zakresie prawno- finansowym. Niektóre opracowania np. biznesplan mogą być wymagane w procesie pozyskania finansowania. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem, który pomoże dobrać zakres usługi dla Twojej firmy.
Pożyczki dla firm

Jakie dokumenty są wymagane przez bank aby dostać kredyt na działalność gospodarczą?

Dokumenty rejestrowe Firmy; Dokumenty Finansowe Firmy; Informacja o właścicielach/udziałowcach Firmy; informacja co będzie stanowiło zabezpieczenie finansowania.

Czy jak mam start-up to dostanę kredyt i jaki?

Tak, otrzymamy finansowanie na 40% wartości zabezpieczenia hipotecznego jakie zostanie przedstawione do Banku.

Czy muszę mieć pełną zdolność kredytową?

Tak. Każdy bank niezależnie od rodzaju działalności wymaga aby kredytobiorca posiadał zdolność kredytową, czyli zdolność na pełną obsługę długu.

Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku i decyzję ?

To zależy od oceny wnioskującego. Zazwyczaj jest to okres od 14 dni do 2 mc.

Na co można przeznaczyć środki z pożyczki?

Środki z pożyczki mogą być przeznaczone na kilka celów. Można je podzielić na: inwestycyjne (remont, adaptacja lokalu, zakup środka trwałego) i obrotowe (zakup towarów handlowych, materiałów).
Kredyty inwestycyjne

Kto może skorzystać z kredytu inwestycyjnego?

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest dla szerokiego grona odbiorców. Wśród nich finansowanie mogą otrzymać np.: jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, czy prawa handlowego. O kredyt mogą również starać się nowo założone spółki – jednakże w tym przypadku, instytucje mogą wymagać dodatkowych zabezpieczeń.

Na co zwrócić uwagę wybierając kredyt inwestycyjny?

Kredyt inwestycyjny może być zobowiązaniem na długie lata (nawet do 15 lat). Dlatego przed zawarciem umowy, należy dokładnie zapoznać się z jego warunkami, by jak najmniej obciążały firmę. Koniecznie zwróć uwagę na: oprocentowanie, dodatkowe koszty (prowizję, ubezpieczenie), warunki spłaty, wysokość finansowania, zabezpieczenia, długość rozpatrzenia wniosku.

Na jaki cel można przeznaczyć środki?

Pieniądze z kredytu można przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji przedsiębiorstwa, może to być m.in. zakup nieruchomości, urządzeń, aktywów. W przeciwieństwie do pożyczki dla firm, ten rodzaj kredytu nie może być przeznaczony na dowolny cel. W wyborze najlepszej opcji, dopasowanej do potrzeb Twojej firmy, pomoże Ci nasz ekspert finansowy.

Czy nowo założona spółka może wnioskować o kredyt?

Tak, pod warunkiem posiadania wkładu własnego - wymagane minimum to 20-40% w zależności od rodzaju projektu, a także doświadczenia w zakładanym projekcie.

W jakiej wysokości udzielany jest kredyt?

Kredyt jest udzielany w wysokości do 80% planowanych nakładów inwestycyjnych. Resztę musi pokryć wnioskodawca ze środków własnych.

Jaki jest maksymalny okres spłaty?

Maksymalny okres spłaty nawet do 15 lat (nie może przekroczyć okresu amortyzacji inwestycji).

Czy jest możliwa karencja w spłacie kapitału?

Tak, jest możliwa karencja - do 18 miesięcy w przypadku kredytu złotowego i 12 miesięcy w przypadku kredytu walutowego.
Kredyty obrotowe

Czy można negocjować warunki z bankiem?

Większość instytucji podchodzić elastycznie do Klientów, ich potrzeb oraz charakterystyki prowadzonej działalności. Dlatego przed podpisaniem umowy warto negocjować warunki z bankiem m.in. zasady i długość spłaty, rodzaj zabezpieczeń. W rozmowach z instytucją finansową może pomóc nasz ekspert - zapraszamy do skorzystania z usług Expandera.

Jakie są koszty kredytu obrotowego?

Zaciągając kredyt obrotowy musisz mieć świadomość, że Twój firmowy portfel zostanie obciążony nie tylko odsetkami. Część banków może naliczyć prowizję za rozpatrzenie wniosku i przyznanie kredytu. Ponadto, kolejnym wymogiem może być otwarcie rachunku bankowego, którego prowadzenie nie będzie darmowe. Zwróć koniecznie uwagę na tabelę opłat i prowizji.

Dla kogo jest skierowany?

Oferta skierowana jest do przedsiębiorców, którzy chcą utrzymać płynność finansową w swojej firmie. Skorzystać z niej mogą zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i również spółki. Kredyt obrotowy może mieć charakter odnawialny lub nieodnawialny – decyzja należy do Ciebie. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem, który pomoże zdefiniować najlepszy produkt dla Twojej firmy.

Na jaki cel jest przeznaczony?

Rozwiązanie dla firm, którym potrzebne są środki na realizowanie bieżących zobowiązań.

Jak działa?

Elastyczne finansowanie bieżącej działalności: kredyt obrotowy odnawialny może być wielokrotnie spłacany i ponownie uruchamiany do wysokości ustalonego limitu.

Na jaki okres jest udzielany?

Długi okres kredytowania: od 12 do 36 miesięcy.

Jakie są wymagane zabezpieczenia?

Możliwość dopasowania zabezpieczeń do typu przedsiębiorstwa, na przykład hipoteka; poręczenie; weksel; pełnomocnictwo do rachunku.
Finansowanie dla deweloperów

Czy są finansowane spółki celowe?

Tak, banki finansują spółki celowe jeśli mają doświadczenie w branży i mają częściowe środki na współfinansowanie projektu.

Jaki jest wymagany wkład własny?

20% od kosztorysu netto inwestycji

Czy wymagana jest przedsprzedaż?

Tak, min. 20% PUM.

Czy wymagane jest doświadczenie?

Tak; ewentualnie Generalny Wykonawca  musi przedstawić wymagane przez Bank referencje.
Dotacje dla przedsiębiorstw

Jakie projekty można realizować w ramach dotacji?

Dofinansowania w ramach dotacji, to szeroka gama świadczeń, dzięki którym można zrealizować różne projekty. Możesz otrzymać wsparcie na m.in. zakup środków trwałych, rozwój przedsiębiorstwa, założenie firmy, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Szczegółowych informacji udzielą Ci nasi eksperci.

Jak znaleźć odpowiednią dotację dla firmy?

Równolegle prowadzonych jest wiele programów, które mogą sfinansować zupełnie inne projekty, czy inwestycje. Jak odnaleźć się w tym gąszczu? W Expander przeanalizujemy Twoje potrzeby i pomożemy wybrać optymalny program dla Twojej firmy – zajmiemy się kompleksowo pozyskaniem dotacji.

Dotacje dla przedsiębiorstw – dla kogo?

Jeśli stawiasz na rozwój swojej firmy, a potrzebne Ci wsparcie finansowe do zrealizowania konkretnych celów, to już dzisiaj powinieneś zastanowić się nad dotacją. Z takiej możliwości mogą skorzystać zarówno małe, jak i duże firmy. W Expander przeprowadzimy Cię przez wszystkie etapy.

Czy nowa firma otrzyma dotacje?

Tak, wystarczy aby miała podparcie w doświadczeniu do działalności jaką prowadzi i innowację do wprowadzenia w Firmie co spowoduje rozwój w szerokim tego słowa znaczeniu.

Czy otrzymam dotację na 100% projektu?

Nie, wymagany jest minimalny wkład własny od 20-40 % w zależności od projektu dotacyjnego.

Od czego zależy decyzja przyznania dotacji?

Od rodzaju złożonego wniosku; opisu inwestycji i oceny innowacyjności przedstawionego projektu.

W jakim zakresie Expander pomaga zdobyć finansowanie i czy ta usługa jest płatna?

Firma Expander współpracuje z Jedną z Najlepszych Firm w Polsce zajmującą się pozyskiwaniem dotacji na rynku. Usługa jest płatna w zależności od wykonywanej pracy; np. przygotowanie dokumentacji do projektu, rozliczenie dotacji po otrzymaniu środków.
Leasing

Czy Expander współpracuje z bankami?

Naszym Klientom zawsze proponujemy najlepsze rozwiązania. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie współpraca z naszymi Partnerami. Są to wiodące banki na polskim rynku - tylko z nami masz pewność, że otrzymasz optymalny produkt od solidnej marki. Z pomocą i wsparciem tych instytucji, opracowujemy ofertę dopasowaną do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.

Jak długo trzeba czekać na decyzję?

Wszystkie nasze działania mają na celu, jak najbardziej uprościć życie przedsiębiorcom. W związku z tym zredukowaliśmy formalności do minimum. Dla Ciebie i Twojej firmy oznacza to, że już w ciągu nawet 10 minut możesz otrzymać decyzję.

Dla kogo leasing?

Leasing jest sposobem finansowania środków trwałych (od ekspresu do kawy poprzez samochód kończąc na ciężkim sprzęcie a niekiedy samolocie). Z takiego rozwiązania mogą korzystać zarówno mikro firmy, jak i te większe przedsiębiorstwa. W Expander stawiamy na elastyczne oraz proste zasady, dzięki którym otrzymasz w krótkim czasie, optymalną ofertę leasingową. W przypadku pytań, będziesz mógł liczyć na wsparcie naszego eksperta.

Co da się sfinansować?

Leasing, każdemu przedsiębiorcy daje możliwość sfinansowania środków trwałych. Jego wielką zaletą jest to, że nie trzeba dysponować sporą ilością gotówki, by zakupić odpowiednie i niezbędne urządzenia, czy maszyny. W Expander dajemy Ci szeroką możliwość leasingu - z nami sfinansujesz od laptopa po samolot.

Czy istnieją metody uproszczone?

Szanujemy czas przedsiębiorców i nasze oferty są tak skonstruowane, aby ograniczyć zbędne czynności do minimum. Podobnie sprawa wygląda z formalnościami przy leasingu. Aby skorzystać z naszej oferty nie trzeba przedstawiać dokumentów finansowych oraz rejestrowych.

Jaki jest okres leasingowania?

Nasza oferta dostosowana jest do możliwości finansowych i potrzeb Twojej firmy. Dlatego decydując się na nasz produkt, będziesz mógł zdecydować się na optymalny okres leasingowy - wynosi on od 12 miesięcy do 11 lat.

Jakie są wpłaty własne?

Elastycznie podchodzimy do naszych Klientów i staramy się dopasować oferowane przez nas produkty do potrzeb przedsiębiorców. Wpłaty własne zaczynają się u nas od poziomu 0%. Ostateczna ich wysokość zależy od przedmiotu finansowania. Więcej informacji w tej kwestii udzieli nasz ekspert.
Factoring

Jakie formalności przy factoringu?

Wielokrotnie podkreślaliśmy, że stawiamy na jasne zasady współpracy i minimum formalności. Dla Ciebie oznacza to, że po analizie Twoich potrzeb oraz przedłożeniu tylko niezbędnych dokumentów, będziesz mógł skorzystać z naszej oferty factoringu. A tym samym uzyskasz dostęp do środków finansowych, które jeszcze nie zostały uregulowane przez Twoich odbiorców.

Dlaczego Expander?

Na rynku finansowym działamy nieprzerwanie od 2000 roku, a w naszych szeregach pracują najlepsi specjaliści. Ponadto, współpracujemy z wiodącymi bankami, dzięki czemu posiadamy dla Twojej firmy rozwiązania, które nie są dostępne w regularnych ofertach. Z nami masz pewność, że wynegocjujemy dla Ciebie najlepsze warunki factoringu.

Factoring – dla kogo?

Factoring staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem wśród przedsiębiorców. Na tego typu ofertę decydują się przede wszystkim podmioty, których działalność oparta jest o sprzedaż towarów oraz usług. Niezależnie, czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, czy jesteś właścicielem dużej firmy, w Expander przygotowaliśmy dla Ciebie najlepsze oferty.

Co to jest faktoring?

To korzystne i szybkie finansowanie obrotowe dla firmy, które pomoże poprawić jej płynność finansową, otrzymać środki finansowe dotychczas zamrożone w niezapłaconych, ale nieprzeterminowanych fakturach.

Czy finansowane są faktury przeterminowane?

Nie, ponieważ faktury przeterminowane zaliczają się już do tzw. wykupu wierzytelności; faktoringiem finansujemy bieżące FV.

Jaka to korzyść dla mnie jako przedsiębiorcy?

Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez wydłużenie Odbiorcom terminów płatności; zwiększenie sprzedaży bez konieczności angażowania dodatkowych zabezpieczeń rzeczowych; możliwość uzyskania korzystnych rabatów u Dostawców.

Czy możliwa jest karencja w spłacie raty leasingowej?

Możliwa jest również tzw. karencja w spłacie rat leasingowych, czyli zawieszenie. Jest to jednak przypadek, w którym firmy leasingowe stosują indywidualne rozwiązania. Zawsze lepiej jest uprzedzić leasingodawcę o opóźnieniu w spłacie lub problemach płatniczych aniżeli oczekiwać na przed sądowe wezwanie do zapłaty i naliczenie kary umownej.
Wynajem Długoterminowy alternatywa do Leasingu

Jakie formalności?

Wielokrotnie podkreślaliśmy, że stawiamy na jasne zasady współpracy i minimum formalności. Dla Ciebie oznacza to, że po analizie Twoich potrzeb oraz przedłożeniu tylko niezbędnych dokumentów, będziesz mógł skorzystać z naszej oferty wynajmu długoterminowego.

Co to jest wynajem długoterminowy i czym różni się od tradycyjnego leasingu bankowego?

Wynajem długoterminowy (na rynku znany także jako Full Service Leasing) to: leasing samochodu z niską ratą połączony z obsługą serwisową, ubezpieczeniem oraz usługami dodatkowymi. W wynajmie rata miesięczna: 1. obejmuje wiele usług, w tym najczęściej:
  • leasing
  • serwisowanie,
  • opony,
  • ubezpieczenie z Assistance,
  • koordynację likwidacji szkód komunikacyjnych i mechanicznych,
  • samochód zastępczy karty paliwowe.
2. jest niższa w porównaniu do leasingu bankowego ponieważ w wynajmie Klient nie spłaca w ratach całej wartości samochodu - tak jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnego leasingu bankowego lub kredytu - a finansuje jedynie utratę wartości samochodu, tj. różnicę między ceną zakupu, a szacowaną wartością rynkową (odkupu) auta na koniec umowy.

Jakie są korzyści wynajmu długoterminowego dla firmy?

Najważniejsze korzyści wynajmu dla firm to: 1. Niższa rata – niższe nakłady finansowe vs zakup, kredyt czy tradycyjny leasing bankowy - w wynajmie miesięczna rata jest bowiem spłatą utraty wartości samochodu, a nie całkowitego kosztu zakupu pojazdu. Ponadto, wybierając wynajem Klient korzysta z efektu skali działalności i rabatów firmy leasingowej. 2. Tarcza podatkowa - wszystkie koszty wynikające z leasingu i serwisu samochodu stanowią koszty uzyskania przychodu dla firmy, a więc obniżają podstawę do opodatkowania. 3. Stałe, przewidywalne koszty - rata miesięczna uwzględnia także koszt ubezpieczenia, assistance i serwisu, dzięki czemu firma nie ponosi ryzyka niespodziewanych wydatków. Znając miesięczne koszty, dużo łatwiej jest zarządzać pozostałymi wydatkami w firmie. 4. Komfort i oszczędność czasu – całością spraw związanych z obsługą samochodu zajmuje się firma leasingowa, dzięki czemu Klient może skupić się na prowadzeniu własnego biznesu. 5. Sposób finansowania - w odróżnieniu od kredytu, wynajem nie obciąża bilansu firmy. Jeżeli przedsiębiorstwo będzie chciało wziąć pożyczkę, np. na kupno maszyny albo linii produkcyjnej, jego bilans w banku wypada dużo korzystniej, a tym samym lepiej zostanie określona zdolność kredytowa. Efekt wizerunkowy – nowy, sprawny samochód, możliwość wymiany auta co 3-4 lata.
Oferta dla rolników

Dla kogo oferta dla rolników?

Każda nasza oferta jest odpowiedzią na potrzeby Klientów. Staramy się dostarczać optymalne produkty, dla szerokiego grona odbiorców. Nie inaczej jest z naszą propozycją dla rolników. Skierowana jest ona do wszystkich osób prowadzących działalność rolniczą, w tym produkcję zbóż, hodowlaną, sadowniczą lub też działy specjalne (m.in. produkcja: pomidorów, pieczarek, kwiatów etc.).

Dlaczego warto skorzystać z oferty Expandera?

Mamy wieloletnie doświadczenie a nasi specjaliści to eksperci, którzy znajdą i dopasują ofertę do profilu Twojej rolniczej działalności. Z nami nie będziesz tracił czasu na poszukiwanie i analizowanie odpowiednich ofert. My zrobimy to za Ciebie! Dzięki współpracy z naszymi Partnerami możemy zaproponować Ci konkurencyjną ofertę, która nie jest dostępna na rynku. Już dzisiaj skontaktuj się z naszym ekspertem!

Jakiej wysokości można otrzymać pożyczkę?

Wszystko zależy od instytucji, która udziela pożyczek – kwoty wahają się od kilku tysięcy do nawet kilku milionów złotych. Musisz również pamiętać, o tym by posiadać odpowiednią zdolność kredytową. Jeśli jest ona niewystarczająca, możesz nie otrzymać kwoty, o którą wnioskowałeś.

Dla kogo pożyczka dla firm?

Pożyczki dla firm to szeroka gama produktowa, która proponowana jest nie tylko przez banki, ale również parabanki. Oferta dedykowana jest zarówno właścicielom mikro- i małych firm, jak i także tym dużym. Warunki przyznania pożyczki zależą od danego podmiotu – pod lupę brany jest m.in. czas prowadzenia firmy, czy branża, w której działa przedsiębiorstwo.

Jak znaleźć najlepszą pożyczkę dla firm?

Zadanie nie jest proste, ale przed podjęciem decyzji, warto porównać co najmniej kilka pożyczek, dostępnych na rynku. Koniecznie zwróć uwagę na: oprocentowanie, dodatkowe koszty, zabezpieczenia, czas rozpatrzenia wniosku, cel, czy wymogi dotyczące Twojej firmy. W przypadku wątpliwości zawsze możesz skontaktować się z naszym ekspertem, który znajdzie dla Ciebie najlepszą ofertę na rynku.

Jakie są niezbędne formalności?

Cenimy czas naszych Klientów, dlatego oferty Expander są tak skonstruowane, aby ograniczyć formalności tylko do tych niezbędnych. Produkty dla rolników to również minimum dokumentów - ich rodzaj zależy od wybranej oferty. Dlatego już teraz skontaktuj się z ekspertem, który powie Ci jakie dokumenty musisz przygotować, by móc skorzystać z naszej propozycji.