fundusze własne

fundusze własne (ang. equity)

ważna dla banków kategoria pasywów. Fundusze własne na wysokim poziomie pozwalają bankowi na absorpcje ewentualnych strat. Zwiększa to zaufanie klientów lokujących w danym banku swoje depozyty. Wyższe fundusze własne sprawiają, że możliwe jest prowadzenie bardziej ekspansywnego udzielania kredytów, mogących być przez to wyższej wartości. Wysokość funduszy własnych banku powiązane jest wiele regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa jego klientów, jak np. współczynnik wypłacalności czy też limity zaangażowania. Fundusze własne banków polskich składają się z 3 kategorii tj.: kapitałów (podstawowego, zapasowego, rezerwowego) tworzących tzw. 1. kategorię, funduszy uzupełniających (głównie rezerwy np. na ogólne ryzyko bankowe, rewaluacyjna), które z kolei tworzą tzw. 2. kategorię oraz z zasobów stałych składających się na 3. kategorię (to tzw. pożyczki podporządkowane).