hossa

hossa (ang. Bullish Market) – inaczej nazywana Rynkiem Byka. Termin oznaczający długotrwałą, silną tendencję widoczną na rynku, które zwykle towarzyszą wzmożone zakupy akcji. Okres dobrej koniunktury rynkowej.