kradzież z włamaniem

kradzież z włamaniem

dokonanie lub usiłowanie zaboru mienia z lokalu po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczeń lub otworzeniu wejścia przy użyciu narzędzi albo podrobionego lub dopasowanego klucza, bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku. Zabezpieczenia, które zostały przełamane mogą zarówno materialne (np. zamknięte drzwi lub okno), jak i cyfrowe, czym mogą być elektroniczne zabezpieczenia np. automatów do gier.