kredyt kupiecki

kredyt kupiecki (ang. open account)

zgoda sprzedającego na otrzymanie zapłaty za swoją działalność po terminie dostawy lub wykonania usługi ( dzieje się tak najczęściej nie później niż po 30 dniach). Ustalenie długości okresu kredytowania zależy od wiarygodności kontrahenta, wielkość zakupów przez niego dokonywanych, asortyment, popyt na dany produkt/usługę, warunki proponowane przez konkurencję. Dokumentem potwierdzającym udzielenie kredytu kupieckiego może być umowa zawarta pomiędzy stronami, ogólnymi warunkami sprzedaży lub być potwierdzony jedynie terminem płatności określonym na fakturze. Kredyt kupiecki określa się jako najtańszą formę kredytu z uwagi na to, że kupujący ma możliwość sprzedaży produktu nawet przed terminem płatności, przez co nie musi angażować wtedy własnych środków.