kredyt obrotowy

kredyt obrotowy (ang. working capital credit)

kredyt udzielany na sfinansowanie potrzeb kredytobiorcy związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej. Szczególnie, jeśli chodzi o finansowanie środków obrotowych. Wysokość kredytu zależy od zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Nie jest on spłacany zazwyczaj dłużej niż rok. Okres spłaty zależny jest od cyklu produkcyjno-handlowego klienta banku. Kredyt obrotowy udziela się najczęściej w formie kredytu w rachunku bieżącym.