mienie

mienie – przedmiot ubezpieczenia określony w umowie.