obligacja hurtowa

obligacja hurtowa

rodzaj skarbowego Instrumentu Dłużnego, który mogą kupować instytucje finansowe. Oferowane są na rynku pierwotnym na przetargach Narodowego Banku Polskiego, który jest agentem emisji. Ich podstawową rolą jest zaspokajanie pożyczkowych potrzeb Skarbu Państwa. Obligacje hurtowe są papierami wartościowymi o dużym nominalne. Rozliczaniem i ich przechowywaniem zajmuje się Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.