odsetki zapadłe

odsetki zapadłe (ang. interest due from)

z punktu widzenia banku to odsetki należne bankowi z powodu udostępnionego kapitału w związku z upływem określonego w umowie kredytowej okresu odsetkowego. I tak odsetkami zapadłymi są w przypadku kredytów odsetki od kredytów, których termin płatności zapadł. Jeśli chodzi o lokaty, są to odsetki od tego instrumentu po upływie umowy.