okres kredytowania

okres kredytowania (ang. tenor)

okres liczony od chwili przyznania kredytu, udostępnienia środków klientowi lub wykorzystaniu przez klienta środków z pierwszej lub ostatniej transzy do terminu nieprzekraczalnego, w którym kredytobiorca zobowiązał się spłacić kredyt, który został mu udzielony. Długość okresu kredytowania zawarta jest w umowie kredytowej. Najczęściej im jest on dłuższy, tym kredytodawca może udzielić większej sumy kredytu z uwagi na podwyższenie w ten sposób zdolności kredytowej.