Regionalny sondaż aktywności biznesowej dystryktu Fed Richmond

Regionalny sondaż aktywności biznesowej dystryktu Fed Richmond

sondaż przeprowadzany wśród przedsiębiorstw mieszczących się na terenie Piątego Dystryktu amerykańskiego Systemu Rezerwy Federalnej (dystrykt Richmond). Ten właśnie dystrykt publikuje wskaźniki dla sektora przemysłowego, usługowego i rolniczego, przy czym największą uwagę skupia indeks publikowany na podstawie odpowiedzi pochodzących z przedsiębiorstw przemysłowych. Ankieta wysyłana co miesiąc do około 220 przedsiębiorstw przemysłowych, których pewne cechy, jak typ, lokalizacja i wielkość pokrywają się z ogólnym profilem przemysłu Piątego Dystryktu. Bank Rezerwy Federalnej otrzymuje zwykle niemal połowę odpowiedzi na przesłane ankiety. Pytania dotyczą kierunku zmian zachodzących w przedsiębiorstwach w takich obszarach, jak: nowe oraz dostarczone zamówienia, zatrudnienie, wynagrodzenie, zapasy czy też wykorzystanie mocy produkcyjnych. Ankietowani odnoszą się do zmian zachodzących obecnie, ale i tych, których zajście spodziewają się w przeciągu nadchodzących 6 miesięcy. Indeks obliczany na podstawie udzielonych odpowiedzi jest różnicą między odsetkiem raportujących poprawę aktywności w danym aspekcie działalności a odsetkiem osób udzielających odpowiedzi mówiących o pogorszeniu sytuacji. Podsumowanie ankiet oraz wyliczone indeksy publikowane są w każdy czwarty wtorek miesiąca.