Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych

jest osobą prawną powołaną do reprezentowania interesów ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia. Zadaniami Rzecznika Ubezpieczonych są: reprezentowanie i ochrona interesów konsumenckich ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia, opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie i dotyczących ubezpieczeń, informowanie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działalności ubezpieczycieli a także inicjacja i prowadzenie działań o charakterze edukacyjno – informacyjnym w zakresie tematyki ubezpieczeniowej.