Sentix

Sentix

opinia inwestorów na temat gospodarki – indeksy gospodarcze obliczane na podstawie ankiety przeprowadzanej wśród ok. 3 100 inwestorów giełdowych, w tym 700 inwestorów instytucjonalnych. Ankietowani przedstawiają swoją opinię na temat bieżącej sytuacji gospodarczej oraz zmian, których oczekują oni w przeciągu nadchodzących 6 miesięcy. Ocenie podlega sytuacja ekonomiczna w: strefie euro, Stanach Zjednoczonych, Japonii, pozostałej części Azji, Europie Wschodniej, Ameryce Łacińskiej. Tworzony jest również indeks globalny.