wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w USA

wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w USA

w Stanach Zjednoczonych istnieje federalny program ubezpieczeń od bezrobocia, przewidujący wypłatę zasiłków dla bezrobotnych, niezwolnionych z własnej winy i którzy przepracowali przed utratą pracy określony czas lub otrzymali określone wynagrodzenie, które to poziomy ustalane są w każdym stanie w sposób indywidualny. Amerykański system przewiduje poza tym także programy zasiłków przykładowo dla bezrobotnych, którzy utracili pracę wskutek klęsk żywiołowych lub którzy pozostają przez długi czas bez pracy w sytuacji bardzo dużego poziomu bezrobocia w gospodarce. Dane o nowych wnioskach o zasiłek amerykańskie Ministerstwo Pracy podaje co tydzień. Cechują się one dużą zmiennością. Z tego powodu do analizy używana jest 4-tygodniowa średnia krocząca, powodująca wygładzenie zakresu zmian owych danych.