wskaźniki nastrojów w gospodarce Komisji Europejskiej

wskaźniki nastrojów w gospodarce Komisji Europejskiej

obliczane są one przez Dyrektoriat Generalny ds. Gospodarczych i Finansowych Komisji Europejskiej. Badane są wszystkie kraje Unii Europejskiej a także kraje kandydujące. Wartości wskaźników odzwierciedlają wyniki ankiet skierowanych do przedstawicieli sektorów przemysłu (40% wagi w indeksie), usług (30%), budownictwa (5%) i handlu detalicznego (5%) oraz do konsumentów (20%). ESI (Economic Sentiment Indices) publikowane są raz na miesiąc.