wskaźniki wyprzedzające koniunktury

wskaźniki wyprzedzające koniunktury

wskaźniki makroekonomiczne, które mają za zadanie przewidywanie stanu koniunktury gospodarczej danego kraju lub regionu w perspektywie od 3 do 6 miesięcy. Pozwalają śledzić inwestorom zmiany danych makroekonomicznych, takich jak choćby wielkość produkcji przemysłowej, będąc w ten sposób wskaźnikami częstokroć uważniej śledzonymi, niż te oficjalne, publikowane z pewnym opóźnieniem, a pochodzące z państwowych urzędów statystycznych. Wskaźniki wyprzedzające można podzielić na trzy grupy. Pierwsza ich grupa skupia najbardziej popularne, które na podstawie ankiet oceniają nastroje lub oczekiwania przedsiębiorców, konsumentów lub też analityków i badają tendencje w aktywności przedsiębiorstw. Druga grupa jest tworzona przez niektóre wielkości makroekonomiczne, zaliczane do prognostyków perspektyw gospodarki, takich jak podaż pieniądza, pokazująca tendencje zmian w polityce monetarnej konkretnego państwa. Trzecią, wreszcie, grupę stanowią kursy kształtujące się na rynkach finansowych. Takimi wskaźnikami są np. indeksy giełd akcji czy różnica między krótko- a długoterminowymi stopami procentowymi.