zastaw bankowy

zastaw bankowy (ang. banks pledge) – by zabezpieczyć udzielony przez bank kredyt można ustanowić na jego rzecz zastaw na łatwo zbywalnych rzeczach ruchomych, które należą do kredytobiorcy lub osoby trzeciej z pozostawieniem przedmiotu obciążonego zastawem w posiadaniu zastawcy lub osoby trzeciej. Ustanowienie tego zastawu odbywa się poprzez zawarcie pisemnej umowy między zastawcą a bankiem. Zastaw powstaje z momentem wpisania umowy zastawu do rejestru zastawów prowadzonego przez bank. Przepisy regulują, że może być on ustanowiony wyłącznie w związku z zabezpieczeniem udzielonego kredytu. Spłata kredytu czy inny sposób wygaśnięcia zobowiązania kredytobiorcy sprawia, że zastaw ulega wygaśnięciu. Patrz też: zastaw rejestrowy.