Kiedy ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania?

Są pewne sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe może nie wypłacić odszkodowania. I będzie miało ku temu pełne prawo, bo po prostu nie ubezpieczyliśmy się przed danym ryzykiem. Przyjrzyjmy się kilku najczęstszym przypadkom.

Zakres odpowiedzialności

Pierwszą i najczęstszą przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania jest wystąpienie zdarzenia, które nie było objęte ochroną ubezpieczeniową. Dla przykładu: jeśli ubezpieczyliśmy dom od pożaru, ale nie od włamania i kradzieży, to w przypadku wystąpienia drugiej sytuacji po prostu nie należy nam się odszkodowanie.
Dlatego zawierając umowę należy dokładnie zapoznać się z punktami, które precyzują zakres polisy majątkowej, czy na życie. Jeśli tego nie zrobimy, możemy zawrzeć niewłaściwe ubezpieczenie, a w konsekwencji odszkodowanie może nam w danej sytuacji nie przysługiwać.
Kolejnym ważnym elementem w umowie są wyłączenia odpowiedzialności, które zastrzega sobie ubezpieczyciel. Warto na nie zwrócić uwagę przed zawarciem polisy, ale lepiej poznać je po zakupie ubezpieczenia niż wcale. Pamiętajmy o nich, bo będziemy musieli się ich wystrzegać, gdyż polisa ich po prostu nie obejmuje.
Ważnym czynnikiem w ubieganiu się o odszkodowanie jest przedstawienie zdarzenia w sposób zgodny z prawdą. Najlepiej opisać je szczegółowo oraz wykazać wiarygodne dowody. Ubezpieczyciel powinien pomóc nam w sprawnym przeprowadzeniu likwidacji szkody. Coraz częściej dowody można przesłać elektronicznie – np. skany dokumentów, zdjęcia szkody. Warto zapytać o to ubezpieczyciela lub agenta, u którego kupowaliśmy polisę.

Uczciwość to podstawa

Ubezpieczyciele mają obowiązek przeciwdziałać próbom wyłudzenia odszkodowania. Dlaczego? Bo odszkodowania wypłacane są ze składek wpłacanych przez ogół klientów. Dlatego wyłudzenia szkodzą przede wszystkim uczciwym klientom. Ubezpieczyciel bada okoliczności szkody i jeśli stwierdzi np., że została wyrządzona umyślnie przez poszkodowanego, ma prawo (a nawet obowiązek) odmówić wypłaty odszkodowania.
W ubezpieczeniach komunikacyjnych szkoda nie może zostać uznana w kilku sytuacjach, na przykład gdy ubezpieczony złamał przepisy drogowe lub prowadził samochód w stanie nietrzeźwym.

Inne przyczyny odmowy wypłaty odszkodowania

Ubezpieczyciel może nam odmówić wypłaty odszkodowania również w przypadku innych zdarzeń. Nie otrzymamy pieniędzy z polisy, jeśli np. nie opłacaliśmy składek; zatailiśmy informacje o ważnych okolicznościach zdarzenia; ubezpieczony przedmiot został zniszczony w wyniku zamieszek, czy działań wojennych; do zdarzenia doszło poza terytorium wskazanym w umowie.
Z odmową wypłaty odszkodowania możemy spotkać się w różnych okolicznościach, z wielu powodów. Niestety, bardzo często wina leży po stronie ubezpieczonego, który nie przestrzegał warunków polisy. Dlatego tak ważne jest, aby przed zawarciem umowy zapoznać się z jej warunkami, zwłaszcza tymi najważniejszymi z punktu widzenia klienta. Jeśli jakieś jej zapisy są nie do końca jasne, warto skonsultować się z agentem lub ekspertem.

powiązane porady

Na co zwracać uwagę zawierając polisę ubezpieczeniową?

Zawierając polisę ubezpieczeniową chcemy, aby jak najlepiej chroniła nas, naszych najbliższych, czy nasz majątek. Może być z tym problem, jeśli nie

Czytaj więcej

Suma ubezpieczenia, a suma gwarancyjna – czym się różnią?

Suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna oznaczają górną granicę kwoty, do której odpowiedzialny jest ubezpieczyciel. Jednak, mimo tego generalnego

Czytaj więcej

Ubezpieczenie dobrowolne i obowiązkowe

Ubezpieczenia dzielimy na te, którym obowiązkowo musimy podlegać, gdyż tego wymagają przepisy oraz te które sami chcemy zakupić. Przyjrzyjmy się im

Czytaj więcej