Ubezpieczenie wypadkowe

Znane porzekadło mówi: “wypadki chodzą po ludziach”. Nawet będąc bardzo ostrożnym, może nas spotkać nieprzyjemna sytuacja. Warto zadbać o odpowiednie zabezpieczenie, które pozwoli nam sfinansować koszty leczenia albo braku dochodów.
Ubezpieczenie wypadkowe jest szczególnie istotne dla przedstawicieli wolnych zawodów, przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne. Taka polisa ochroni je w przypadku długiej niezdolności do pracy, pozwalając sfinansować rekonwalescencję i codzienne życie w jej trakcie. Zapewnij sobie i swojej rodzinie godziwy byt na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Razem z naszym ekspertem wybierz polisę, która Cię ochroni przed wszystkimi konsekwencjami wypadku.

Ubezpieczenia wypadkowe – co należy wiedzieć?

  • polisa pokryje koszty leczenia, pobytu w szpitalu albo transportu medycznego,
  • w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, świadczenie zostanie wypłacone bliskim bądź osobie wyznaczonej przez ubezpieczonego,
  • w zależności od zakresu ubezpieczenia, polisą mogą być także objęte niektóre choroby,
  • niektóre polisy obejmują także prywatne wizyty u lekarzy, finansują zakup środków medycznych oraz leków.

ZAPYTAJ O UBEZPIECZENIE

Dlaczego Expander?

Doświadczenie – od kilkunastu lat działamy na rynku ubezpieczeń

Bogata oferta – współpracujemy z czołowymi polskimi ubezpieczycielami

Unikalne propozycje – wybraliśmy z rynku najlepsze oferty od renomowanych partnerów

Bezstronność – wszystkie oferty prezentujemy w obiektywny sposób, wskazując optymalne rozwiązania

FAQ

Czy ubezpieczenie wypadkowe może stanowić zabezpieczenie kredytu?

Tak, pod warunkiem, że jest regularnie opłacane. Decydujący głos ma tu jednak bank,

od którego zależy wydanie zgody (ewentualny druk cesji z banku).

rozwiń

Jakie są wykluczenia w przypadku ubezpieczenia wypadkowego?

Ubezpieczenia wypadkowe, jak większość tego typu produktów mają ograniczony

zakres. Nie uzyskamy wypłaty polisy, jeśli do wypadku doszło umyślnie, z przyczyn działań naszych lub osób trzecich, z powodu rażących zaniedbań. Także, jeśli spowodujemy wypadek pod wpływem alkoholu albo innych substancji psychoaktywnych. Wyłączenia dotyczą również wypadków, do których doszło w wyniku działania energii jądrowej, wojny, trzęsienia ziemi, zamieszek lub aktu terrorystycznego.

rozwiń

Czego dotyczy ubezpieczenie wypadkowe?

Jest to ubezpieczenie, które swoim zakresem obejmuje wypadki i wynikające z nich

konsekwencje. W ramach ochrony możemy liczyć na wypłatę środków w przypadku śmierci uposażonego, jego trwałego kalectwa lub trwałego uszczerbku na zdrowiu sięgającego powyżej 30%, pod warunkiem, że nastąpiły w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

rozwiń

Partnerzy