Odroczenie (zawieszenie) spłaty kredytu: Co to jest i jak działa?

Zawieszenie (odroczenie) spłaty kredytu to okresowa przerwa w spłacie całej lub jedynie części raty. W artykule wyjaśnimy, jak działa zawieszenie spłaty raty i jakie konsekwencje niesie. Podpowiemy także, czy wszyscy kredytobiorcy mogą skorzystać z tego przywileju i jak w praktyce odroczyć spłatę.

Spłacanie kredytu bankowego przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat to obciążenie dla domowego budżetu. W obliczu nieprzewidzianych sytuacji życiowych generujących dodatkowe koszty, ratunkiem dla kredytobiorców może okazać się odroczenie spłaty. Czym jest w praktyce?

Czym jest odroczenie spłaty kredytu?

Zawieszenie (odroczenie) spłaty kredytu to odmienne określenie wakacji kredytowych lub karencji (o tym, co różni oba pojęcia, przeczytasz w kolejnym akapicie). Sięgając po takie udogodnienie, możesz odciążyć domowy budżet i przez miesiąc (lub inny wskazany w umowie okres) nie płacić całości lub części rat kredytu. Wstrzymanie rat kredytu może odbywać się w jednym z dwu modeli:

  • zawieszenia spłaty rat kapitałowo-odsetkowych – w takich okolicznościach kredytobiorca, przez ustalony z bankiem okres, nie płaci całej raty kredytu;
  • zawieszenia raty kapitałowej – jeśli bank zawiesi wyłącznie ratę kapitałową, obowiązkiem kredytobiorcy będzie spłacanie wyłącznie części odsetkowej raty.

Większość banków umożliwia klientom dokonanie samodzielnego wyboru, z której formy odroczenia chcieliby skorzystać. A to pozwala na dostosowanie zakresu wsparcia do realnych potrzeb.

Zobacz także: Inflacja a kredyt: Jak wzrost inflacji może wpłynąć na Twój kredyt?

Sposoby odroczenia spłaty kredytu

Odroczenie spłaty kredytu może przybierać formę wakacji kredytowych lub karencji w spłacie kredytu.

  • Jeśli skorzystasz z wakacji kredytowych, będziesz zwolniony z obowiązku spłaty całej raty. Raty odroczone (kapitał i odsetki) zostaną doliczonej do pozostałej do spłaty kwoty. Efektem takiego stanu rzeczy będzie nieco wyższa suma do spłaty, a co za tym idzie – także wyższa rata. W przypadku kredytów długoterminowych różnica w kwocie raty będzie jednak minimalna.
  • Karencja przewiduje odroczenie spłaty kredytu jedynie w części kapitałowej, z obowiązkiem comiesięcznego przelewania na konto banku odsetkowej części raty. Cechą charakterystyczną karencji jest z reguły dłuższy niż w przypadku wakacji kredytowych okres wolny od rat.

Jakie wymagania trzeba spełniać, aby skorzystać z odroczenia spłaty?

W przypadku większości banków skorzystanie z odroczenia spłaty kredytu hipotecznego i innych produktów kredytowych jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy kredytobiorca nie zalega ze spłatą dotychczasowych rat. Nie mniej ważna jest częstotliwość takiego ruchu. Jeśli wykorzystasz maksymalny, wskazany w umowie limit (często jest to jedna rata rocznie), nie odroczysz spłaty kolejny raz w tym samym roku.

Zawieszenie spłaty kredytu a rodzaj kredytu

Możliwość skorzystania z odroczenia spłaty kredytu zależy nie od rodzaju finansowania, lecz od zapisów umowy z bankiem. Te definiują także szczegółowe zasady operacji, okres odroczenia czy częstotliwość wakacji od raty. W praktyce zawieszenie spłaty kredytu jest z reguły możliwe przy spłacie kredytów hipotecznych, gotówkowych, konsolidacyjnych i ratalnych.

Wstrzymanie kredytu a ubezpieczenie kredytu

Wakacje kredytowe i karencja nie zwalniają kredytobiorcy z obowiązku regulowania składki za ubezpieczenie kredytu. Należy je opłacać zgodnie z harmonogramem, w standardowej wysokości.

Kiedy można zawiesić spłatę kredytu?

Odroczenie spłaty kredytu nie spowoduje, że nieuregulowane raty w magiczny sposób znikną z harmonogramu. Nawet jeśli zrobisz sobie przerwę od rat, to i tak trzeba będzie je spłacić. Z tego przywileju warto więc korzystać jedynie w szczególnych przypadkach. Z reguły są to nieprzewidziane wydatki, przejściowe kłopoty finansowe czy nieprzewidziane sytuacje zaburzające finansową płynność.

Zobacz także: Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego – przejrzysty przewodnik dla kredytobiorców

Jak złożyć wniosek o odroczenie spłaty kredytu?

Większość banków umożliwia odroczenie spłaty kredytu na wniosek kredytobiorcy. W zależności od wymagań konkretnego kredytodawcy możesz złożyć wniosek o odroczenie spłaty kredytu w oddziale, przez system bankowości internetowej lub mobilnej. Czy bank może odrzucić wniosek? Tak. W szczególnych przypadkach bank może oddalić prośbę o odroczenie spłaty raty kredytu. Dzieje się tak jednak wyłącznie w określonych, wskazanych w umowie sytuacjach. Mogą to być np. zaległości w spłacie rat czy wykorzystanie rocznego limitu odroczeń. Czy konieczne jest umotywowanie prośby o odroczenie? Większość kredytodawców nie narzuca swoim klientom takiego obowiązku.

Wniosek o odroczenie spłaty kredytu – jakie informacje powinien zawierać?

 Jeśli chcesz złożyć wniosek o odroczenie terminu spłaty kredytu, możesz skorzystać z gotowego wzoru (jeśli korzystasz z systemu bankowości elektronicznej lub mobilnej, będzie to konieczne), lub stworzyć dokument samodzielnie. Pamiętaj, aby pismo do banku o odroczenie spłaty kredytu zawierało następujące dane:

  • Twoje imiona i nazwisko,
  • adres,
  • numer telefonu i adres e-mail,
  • numer umowy kredytowej,
  • okres na jaki chcesz skorzystać z przerwy w spłacie,
  • osobisty podpis.

Kredyt z korzystnymi warunkami wakacji kredytowych – tylko z pomocą eksperta

Możliwość skorzystania z wakacji kredytowych na atrakcyjnych warunkach jest jednym z czynników, które warto brać pod uwagę przy wyborze kredytu, zwłaszcza długoterminowego. Takie udogodnienie stanowi bowiem swoisty bufor bezpieczeństwa, a w przypadku nieprzewidzianych sytuacji losowych, bardzo się przydaje.

Jeśli chcesz znaleźć kredyt maksymalnie dostosowany do swoich potrzeb, z możliwie jak najniższą ratą i konkurencyjnymi warunkami odroczenia spłaty, skorzystaj z pomocy eksperta – Expandera. Dlaczego warto? Korzystając z jego pomocy, otrzymasz kompleksowe wsparcie eksperta na każdym etapie procedury kredytowej. W dodatku to wszystko jest dla Ciebie zupełnie za darmo. Specjalista porówna dla Ciebie oferty wielu banków i wybierze produkt, który precyzyjnie odpowie na Twoje potrzeby. Pomoże także dopełnić formalności, skompletować dokumenty, odpowie na wszystkie pytania i rozwieje wątpliwości.

Czy wiesz, że...

w ramach programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego kwota kredytu będzie mogła pokryć całą cenę zakupu mieszkania, a również zakupu lub budowy domu?

Poznaj więcej szczegółów i sprawdź z ekspertem czy się zakwalifikujesz.
Umów konsultację

powiązane porady

Kredyt hipoteczny dla obcokrajowca — przejrzysty przewodnik dla cudzoziemców

Jak wynika z danych GUS, na koniec lipca 2023 r. liczba obcokrajowców wykonujących pracę w naszym kraju wyniosła 996,5 tys. Czy legalnie zatrudnieni

Czytaj więcej

Kredyt obrotowy: co to jest i jakie niesie korzyści

Prowadzenie firmy wymaga czasami żelaznych nerwów. Szczególnie wtedy, gdy kontrahenci nie spieszą się z regulowaniem należności, a firma musi

Czytaj więcej

Kredyt hipoteczny bez ślubu – przejrzysty przewodnik dla przyszłych kredytob...

Czy para, która nie zawarła związku małżeńskiego, może wspólnie wnioskować o kredyt hipoteczny? Jakie warunki muszą spełnić kredytobiorcy, aby

Czytaj więcej